Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
Inhoud
UWTV/MONITOR AANSLUITEN EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN
Lijst met onderdelen ........................................... 2
De voet installeren ............................................. 2
De muurbevestiging installeren .......................... 2
Overzicht van het bedieningspaneel .................. 3
Overzicht van het aansluitpaneel ....................... 4
Overzicht van de afstandsbediening .................. 7
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen ...... 8
In- en uitschakelen ............................................. 8
De tv op stand-by zetten .................................... 8
Plug & Play ......................................................... 9
KANALEN INSTELLEN
Kanalen automatisch opslaan .......................... 10
Kanalen handmatig opslaan ..............................11
De kanaallijsten instellen .................................. 12
Het kinderslot activeren .................................... 12
Opgeslagen kanalen rangschikken .................. 13
Kanaalnamen vastleggen ................................. 13
Kanalen fijn afstemmen .................................... 14
BEELD INSTELLEN
De beeldstandaard wijzigen ............................. 14
Aangepast beeld instellen ................................ 15
De kleurnuance wijzigen .................................. 15
Achtergrondverlichting activeren ...................... 16
Gedetailleerde beeldinstellingen configureren . 17
Beeldformaat wijzigen ...................................... 18
Het beeld stilzetten ........................................... 19
De schermmodus selecteren ........................... 19
De standaard-beeldinstellingen herstellen ....... 19
Dig. ruisfilter/Actieve kleuren/DNIe .................. 20
Picture in Picture (PIP) ..................................... 21
HDMI-zwartniveau ............................................ 22
GELUID INSTELLEN
De geluidsstandaard wijzigen .......................... 22
De geluidsinstellingen aanpassen .................... 23
TruSurround XT (SRS TS XT) instellen ............ 23
De hoofdtelefoon aansluiten ............................ 24
De geluidsmodus selecteren ............................ 24
Het volume automatisch instellen .................... 24
De interne mute selecteren .............................. 25
Het geluid van het subbeeld weergeven .......... 25
De standaard-geluidsinstellingen herstellen .... 26
TIJD INSTELLEN
De huidige tijd instellen en weergeven ............. 26
De slaaptimer instellen ..................................... 27
De televisie automatisch in- en uitschakelen ... 27
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
Uw taal kiezen .................................................. 28
De spelmodus gebruiken ................................. 28
De modus Blauw scherm instellen en
de melodie selecteren ...................................... 29
De thuisbioscoop-pc instellen .......................... 29
De functie Spaarstand ...................................... 30
De bron selecteren ........................................... 31
De namen van de ingangsbron bewerken ....... 31
TELETEKSTFUNCTIE GEBRUIKEN
Teletekstdecoder .............................................. 32
Teletekstinformatie weergeven ......................... 32
Specifieke teletekstpagina selecteren .............. 33
Teletekstpagina selecteren via Fastekst .......... 33
PC INSTELLEN
Software configureren
(gebaseerd op Windows XP) ........................... 34
Weergavestanden ............................................ 34
De pc instellen .................................................. 35
Aanpassen van muurbevestiging
(LE40S81B LE46S81B) (apart verkrijgbaar) ...... 36
TIPS VOOR GEBRUIK
Diefstal voorkomen met het Kensington-slot .... 37
Problemen oplossen: voordat u de
technische dienst inschakelt ............................ 37
Technische specificaties en milieu ................... 38
Nederlands - 1
Nederlands
Symbolen Druk op Belangrijk Opmerking
Knop Eenmaal
drukken
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kan ik op één of andere manier een internet kabel aansluiten op dit toestel Gesteld op 22-9-2020 om 19:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb deze tv gekocht en zou hem aan de muur willen hngen met een 2 delige beugel,is dit mogelijk Gesteld op 6-7-2020 om 10:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Me tv deed het eerst altijd prima, maar sinds kort staat er telkens geen signaal als ik de tv probeer aan te zeten. Is hoer een oplossing voor? Gesteld op 16-3-2020 om 09:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik deze TV van analoog naar digitaal zetten? Keuzemogelijkheid Antenne Kabel ontbreekt.
  Gesteld op 12-9-2018 om 13:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat is de code van deze televisie voor andere afstandbediening? Gesteld op 25-5-2018 om 18:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heeft iemand de handleiding van samsung LE26S81 BX/XEC type JA26E0 Gesteld op 23-12-2010 om 22:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE26S81 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE26S81 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info