Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/168
Pagina verder
GT-I9070
Gebruiksaanwijzing
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
GT-I9070 Gebruiksaanwijzing

Pagina 2
Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden in het gedeelte met SAR-informatie in deze gebruiksaanwijzing. www.sar-tick.com Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire zoals een houder gebruiken of op een andere manier zorgen voor een afstand van 1,5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan d

Pagina 3
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing. ●● Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider. ●● De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het be

Pagina 4
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen: Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie ► Raadpleeg: pagina’s met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent ‘zie pagina 12’) → Gevolgd door: de volgorde van de opties of me

Pagina 5
Handelsmerken ●● SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics. ●● Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc. Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. ●● Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de b

Pagina 6
OVER DIVX VIDEO DivX® is een digitale video-indeling gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified® toestel waarmee DivX-video kan worden afgespeeld. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivXvideo’s kunt converteren. Een toestel dat DivX Certified® is voor het afspelen van DivX®video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND Dit DivX Certif

Pagina 7
Inhoud Het toestel in elkaar zetten . ................................. 11 Uitpakken . .............................................................................. 11 De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen . ............. 11 De batterij opladen . ............................................................. 13 Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ....................... 16 Aan de slag . ............................................................. 19 Het toestel in- en uitsch

Pagina 8
Entertainment ......................................................... 58 Camera ..................................................................................... 58 Video’s ...................................................................................... 68 Galerij ....................................................................................... 69 Foto-editor .............................................................................. 72 MP3-speler ......................

Pagina 9
Wi-Fi Direct . .......................................................................... 104 AllShare . ................................................................................ 105 Mobiel netwerk delen ........................................................ 108 GPS . ........................................................................................ 109 Pc-verbindingen .................................................................. 110 VPN-verbindingen ....................

Pagina 10
Applicaties ............................................................................ 135 Account- en synchronisatie-instellingen . ..................... 136 Beweging .............................................................................. 136 Privacy . .................................................................................. 137 Opslag .................................................................................... 137 Taal en toetsenbord . ...........................

Pagina 11
Het toestel in elkaar zetten Uitpakken Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat: ●● Mobiel toestel ●● Batterij ●● Snelstartgids Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant. De bijgeleverde onderdelen bij uw toestel en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. ●● Bij de plaatselijke Samsung-deale

Pagina 12
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen: 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en selecteert u Uitschakelen → OK om het toestel uit te schakelen. 2 Verwijder de achterklep. Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert. 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht. Het toestel in elkaar zetten 12

Pagina 13
4 Plaats de batterij. 5 Plaats de achterklep terug. De batterij opladen U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt. Hiervoor kunt u een reisadapter gebruiken. U kunt ook opladen door het toestel met een USB-kabel op een pc aan te sluiten. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt. Het toestel i

Pagina 14
Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken. ●● Als de batterij volledig is ontladen, kunt u het toestel niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opla

Pagina 15
2 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact. U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen. ●● Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los. ●● Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige inv

Pagina 16
2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB- poort van een pc. Afhankelijk van het gebruikte type USB-kabel kan het even duren voordat het opladen wordt gestart. 3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de stekker van de USB-kabel uit het toestel en vervolgens uit de pc. Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™geheugenkaarten met een ma

Pagina 17
1 Verwijder de achterklep. 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht. 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt. 4 Plaats de achterklep terug. ››De geheugenkaart verwijderen Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden (‘unmounten’), zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. 1 Selecteer in de standby-stand Applicaties → Instellingen → Opslag → SD-kaart afmelden

Pagina 18
››De geheugenkaart formatteren Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de geheugenkaart alleen in het toestel. Selecteer in de standby-stand Applicaties → Instellingen → Opslag → SD-kaart afmelden → OK → SD-kaart formatteren → SD-kaart formatteren → Alles wissen. Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade doo

Pagina 19
Aan de slag Het toestel in- en uitschakelen Houd de aan/uit-toets ingedrukt om uw toestel in te schakelen. Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen. Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en selecteert u Uitschakelen → OK. Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbee

Pagina 20
Kennismaken met het toestel ››Indeling Lichtsensor Nabijheidssensor Luistergedeelte Cameralens voorzijde Volumetoets Aanraakscherm Starttoets Menutoets Terugtoets Microfoon Multifunctionele aansluiting Cameralens achterzijde Luidspreker Flitslamp Aan/uit/reset/ vergrendeltoets Achterklep Interne antenne Headsetaansluiting Aan de slag 20

Pagina 21
››Toetsen Toets Functie Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu’s openen 1 Aan/uit/reset / (ingedrukt houden); het toestel vergrendelen resetten (8-10 seconden ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen. Menu Een lijst met beschikbare opties op het huidige scherm openen; in standbystand de zoekapplicatie van Google openen (ingedrukt houden); het invoervenster voor zoeken openen bij gebruik van bepaalde applicaties (ingedrukt houden). Start Terug

Pagina 22
››Pictogrammen De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider. Pictogram Betekenis Geen signaal Signaalsterkte GPRS-netwerkverbinding EDGE-netwerkverbinding UMTS-netwerkverbinding Open Wi-Fi-toegangspunten beschikbaar Verbinding met Wi-Fi-toegangspunt Verbinding met Wi-Fi Direct Bluetooth ingeschakeld Bluetooth-headset aangesloten GPS ingeschakeld Oproep ingeschakeld Oproep in de wacht Luidsprekerstand

Pagina 23
Pictogram Betekenis Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Verbonden met pc USB-tethering ingeschakeld Wi-Fi-tethering ingeschakeld Geen SIM- of USIM-kaart Nieuw SMS- of MMS-bericht Nieuw e-mailbericht Nieuw voicemailbericht Alarm ingeschakeld Melding voor afspraak Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) Stille stand ingeschakeld Trilstand ingeschakeld Vliegtuigstand ingeschakeld Muziek wordt afgespeeld Afspelen van muziek is onderbroken FM-radio ingeschakeld op de

Pagina 24
Het aanraakscherm gebruiken Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm. Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen. ●● Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd. ●● Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met wat

Pagina 25
U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen: ●● Tikken: één keer aanraken met uw vinger om een menu, optie of applicatie te selecteren of te starten. ●● Blijven aanraken: tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen. ●● Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen. ●● Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw vinger om het

Pagina 26
Het standby-scherm Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. Op het standby-scherm kunt u symbolen, widgets, snelkoppelingen naar applicaties en andere items bekijken. Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm. U kunt ook een stip onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm te gaan. ››Items aan het standby-scherm toevoegen U kunt het standby-sc

Pagina 27
››Items uit het standby-scherm verwijderen 1 Blijf het gewenste item aanraken. De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm. 2 Sleep het item naar de prullenbak. 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los. ››Werken met het meldingenpaneel Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het gedeelte met symbolen en veeg met uw vinger naar beneden om het meldingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen

Pagina 28
››Panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standby-scherm U kunt panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standbyscherm om widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen. 1 Druk in de standby-stand op [ ] → Wijzigen. U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingsstand. 2 U kunt panelen toevoegen of verwijderen met behulp van de volgende functies: ●● Als u een paneel wilt verwijderen, blijft u de

Pagina 29
3 Selecteer een applicatie. Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u beschikken over een Google-account. Als u geen Googleaccount hebt, kunt u zich aanmelden voor een Googleaccount. ●● U kunt een snelkoppeling naar een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het symbool van de applicatie aan te raken. U kunt het symbool verplaatsen naar de gewenste locatie op het standby-scherm. ●● 4 Druk op [ ] om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op de startt

Pagina 30
Een map of paneel toevoegen aan het menuscherm: 1 Druk in de lijst met applicaties op [ ] → Wijzigen. 2 Blijf een applicatie aanraken. 3 Sleep het symbool van de applicatie naar Nieuwe map of Nwe pagina onder aan het scherm. 4 Herhaal stap 2-3 om meer applicaties toe te voegen. 5 Sleep Nieuwe map of Nwe pagina naar het scherm. Er wordt een nieuwe map of een nieuw paneel met de applicaties toegevoegd aan het menuscherm. 6 Als u een map hebt toegevoegd, geeft u een naam in e

Pagina 31
››Taakbeheer gebruiken Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of kan er meer stroom worden verbruikt. U kunt deze problemen voorkomen door overbodige programma’s te beëindigen via Taakbeheer. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Taakbeheer → Actieve applicaties. D

Pagina 32
››Overschakelen naar de stille stand U kunt de geluiden van uw toestel op een van de volgende manieren uit- of inschakelen: ●● Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Telefoon → Toetsen en houd # aangeraakt. ●● Open het meldingenpaneel boven aan het scherm en selecteer Stille stand. ●● Houd de aan/uit-toets ingedrukt en selecteer Stille stand. U kunt het toestel zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen. Ope

Pagina 33
››De helderheid van het scherm aanpassen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Display → Helderheid. 2 Schakel het selectievakje naast Helderheid automatisch in. 3 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau. 4 Selecteer OK. Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg. ››Schermvergrendeling instellen U kunt de functie voor schermvergrendeling inschakelen om

Pagina 34
Een ontgrendelings-PIN-code instellen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging → Schermvergrendeling instellen → Geef PIN-code in. 2 Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer Doorgaan. 3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer OK. Een ontgrendelingswachtwoord instellen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging → Schermvergrendeling inste

Pagina 35
››De functie Mobiel apparaat traceren inschakelen Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het toestel plaatst, stuurt de functie Mobiel apparaat traceren het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen. Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het toestel op afstand in de gaten te houden. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging → Waarschuw

Pagina 36
››Het type toetsenbord wijzigen U kunt het type toetsenbord wijzigen. Raak het tekstinvoerveld aan en selecteer Invoermethode → een type toetsenbord (Samsung-toetsenbord of Swype). ››Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord 1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen. 2 Ga zo door totdat u het woord af hebt. 3 Laat het scherm bij de laatste letter los. 4 Als het woord juist wordt w

Pagina 37
U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken: 1 2 3 4 Nummer 5 6 7 8 Functie 1 Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. 2 De toetsenbordinstellingen weergeven (blijven aanraken). 3 Schakelen tussen de symbool-/cijferstand en de ABC-stand. 4 De invoertaal wijzigen. 5 Uw invoer wissen. 6 Een nieuwe regel beginnen. 7 Tekst met uw stem ingeven. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.

Pagina 38
››Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord 1 Selecteer → Staande toetsenbordtypen en selecteer een tekstinvoermethode. U kunt een invoermethode met toetsen selecteren (QWERTY of traditioneel toetsenbord) of met handschriftinvoer. 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven. U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken: 5 6 7 1 2 3 4 Nummer Functie 1 Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. 2 Schakele

Pagina 39
››Tekst kopiëren en plakken Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken. 1 Plaats de cursor op de tekst die u wilt kopiëren. 2 Selecteer . 3 Selecteer Woord selecteren of Alles selecteren om de gewenste tekst te selecteren. 4 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren. 5 Selecteer Kopiëren om te kopiëren of Knippen om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen. 6 Plaats in

Pagina 40
Applicaties van Android Market downloaden U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. ●● Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne geheugen opgeslagen. ●● ››Een applicatie installeren 1 Open in de standby-stand

Pagina 41
Bestanden downloaden van internet Wanneer u bestanden of webapplicaties van internet download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen. Bestanden die u downloadt van internet, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt. Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kop

Pagina 42
››Een serveraccount instellen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen. Selecteer Account toev → een accounttype. 2 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien. ››Automatische synchronisatie inschakelen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen. 2 Selecteer Automatisch synchronis

Pagina 43
Communiceren Bellen Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een oproep beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen. ››Bellen of oproepen beantwoorden U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert. Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw toestel het aanraakscherm automatisch uit en vergrendel

Pagina 44
Een oproep beantwoorden 1 Als er een oproep binnenkomt, sleept u buiten de grote cirkel. Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen. 2 Selecteer Oproep beëindigen om de oproep te beëindigen. Een oproep weigeren Als er een oproep binnenkomt, sleept u buiten de grote cirkel. Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, selecteert u Oproep met bericht weigeren. Stel eerst een SMS-bericht in dat moet worden verzonden naar

Pagina 45
››Beschikbare opties tijdens een oproep U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve spraakoproep: ●● Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen. ●● Selecteer om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer om een oproep weer uit de wachtstand te halen. ●● Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u Nieuwe oproep en belt u een nieuw nummer. ●● Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u buiten de grote cirkel wanneer u de toon voor het

Pagina 46
››Beschikbare opties tijdens een video-oproep U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve videooproep: ●● Als u wilt schakelen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde, selecteert u Wissel van camera. ●● U kunt de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen. Selecteer hiervoor Dempen. ●● Als u uw afbeelding wilt verbergen voor degene aan de andere kant van de lijn, drukt u op [ ] → Verbergen. ●● Als u een alternatieve afbeelding wilt s

Pagina 47
››Extra functies gebruiken U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling of -blokkering. Automatische weigering instellen Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatisch weigeren activeren en lijsten voor automatisch weigeren maken: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer 2 Instellingen → Oproepen →

Pagina 48
De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Oproepen → Extra instellingen → FDNnummers → FDN inschakelen. 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen en selecteer OK. 3 Selecteer FDN-lijst en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus. Oproep

Pagina 49
2 Selecteer een optie voor oproepen blokkeren. 3 Geef een blokkeerwachtwoord op en selecteer OK. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden. Wisselgesprek instellen Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Oproepen → Extra instellingen → Wisselgesprek. Uw instellingen wo

Pagina 50
Berichten Hier vindt u informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren. Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie. ››Een SMS-bericht verzenden 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Berichten. 2 Selecteer . 3 Voeg ontvangers aan uw bericht

Pagina 51
3 Voeg ontvangers aan uw bericht toe. Geef telefoonnummers of e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma. ●● Selecteer telefoonnummers of e-mailadressen in de lijsten door te selecteren. Wanneer u een e-mailadres invoert, wordt het bericht in een MMS-bericht omgezet. ●● 4 Druk op [ ] → Onderwerp toevoegen en geef een onderwerp voor het bericht in. 5 Selecteer Tik voor bericht en geef uw berichttekst in. Als u emoticons wilt invoegen

Pagina 52
››Voicemailberichten beluisteren Als u hebt ingesteld dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Telefoon → Toetsen en houd vervolgens 1 aangeraakt. 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver. U moet het nummer van de voicemai

Pagina 53
3 Druk op [ ] → Opstellen. 4 Geef een naam of adres in het veld voor de ontvanger in. 5 Geef een onderwerp en een bericht in. 6 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [ ] → Bijlage toevoegen → een bestand. 7 Selecteer om het bericht te verzenden. ››E-mailberichten bekijken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Google Mail. 2 Selecteer een e-mailbericht. In de berichtweergave hebt u de volgende opties: ●● Als u het bericht wilt be

Pagina 54
Berichten van een label voorzien 1 Blijf in het scherm van het Postvak IN een bericht aanraken. 2 Selecteer Labels wijzigen. 3 Selecteer een label om toe te voegen en selecteer OK. Berichten filteren 1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [ labels. ] → Ga naar 2 Selecteer het label van de berichten die u wilt weergeven. E-mail Hier vindt u informatie over hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en bekijken. ››Een e-maila

Pagina 55
››Een e-mailbericht verzenden 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer E-mail. 2 Selecteer . 3 Voeg ontvangers aan uw bericht toe. Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma. ●● Selecteer e-mailadressen in de lijsten door te selecteren. ●● Als u meer ontvangers wilt toevoegen, drukt u op [ ]→ CC/BCC toevoegen. ●● 4 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in. 5 Selecteer het tekstveld en geef de berichtte

Pagina 56
In de berichtweergave hebt u de volgende opties: ●● Selecteer of om naar het vorige of volgende bericht te gaan. ●● Als u het bericht wilt verplaatsen naar een andere map, selecteert u . ●● Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u . ●● Selecteer → Antwoord als u het bericht wilt beantwoorden. ●● Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, → Doorsturen. selecteert u ●● Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u naast het bijlageveld en selecteert u een bes

Pagina 57
››Een chatsessie starten 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Talk. 2 Selecteer een vriend in de vriendenlijst. Het chatscherm wordt geopend. 3 Geef uw bericht in en selecteer Verzenden. Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [ Smiley invoegen. ] → Meer → 4 Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [ ] → Andere chat kiezen. 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [ beëindigen. ] → Chat Soc

Pagina 58
Entertainment Camera Hier vindt u informatie over hoe u foto’s en video’s kunt maken en weergeven. U kunt foto’s maken met een maximumresolutie van 2560 x 1920 pixels (5 megapixel) en video’s met een maximumresolutie van 1280 x 720 pixels. De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt. ●● De geheugencapaciteit kan variëren afhankelijk van de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen. ●● ››Een foto maken 1 Open in de standby-

Pagina 59
Nummer Functie 1 De camera-instellingen wijzigen. 2 De afbeeldingsviewer openen om foto’s weer te geven die u hebt genomen. 3 Camerasneltoetsen gebruiken. ●● : de flitserinstelling wijzigen. ●● : wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde. U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 68 4 De status van de camera controleren. ●● : aantal resterende foto’s (afhankelijk van beschikbare geheugen); dit symb

Pagina 60
Nadat u een of meer foto’s gemaakt, kunt u het symbool voor de afbeeldingsviewer selecteren om de genomen foto’s te bekijken. ●● Als u meer foto’s wilt zien, scrollt u naar links of rechts. ●● Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen) of dubbeltikt u op het scherm. ●● Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u Delen. ●● Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u Wisse

Pagina 61
››Een foto nemen in de Zelfportretstand U kunt heel handig foto’s van uzelf maken met behulp van de cameralens aan de voorzijde. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera om de camera in te schakelen. Selecteer → Zelfportret. 2 3 Breng eventueel wijzigingen aan. om een foto te maken. 4 Selecteer ››Een foto maken in de Smile shot-stand De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto’s van lachende mensen te maken. 1 Open in de standby

Pagina 62
3 Breng eventueel wijzigingen aan. om de eerste foto te maken. 4 Selecteer 5 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat. Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt. 6 Herhaal stap 5 om de panoramafoto te voltooien. ››Actiefoto’s nemen U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en die dan combineren tot één foto waarop de actie te zien is. 1 Open in de standby-st

Pagina 63
››Camera-instellingen aanpassen Voordat u een foto maakt, selecteert u volgende opties: voor toegang tot de Optie Functie Sneltoetsen wijzigen Sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. Zelfportret Wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde. Flitser De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser in- of uitschakelen of instellen dat de camera automatisch flitst wanneer dit nodig is. Fotostand De opnamestan

Pagina 64
Optie Functie Meting Een type lichtmeting selecteren. Automatisch contrast Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond automatisch aanpassen. Knipperdetectie Hiermee stelt u in dat u gewaarschuwd wordt als mensen hun ogen sluiten. Richtlijnen De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven. Beeldkwaliteit Het kwaliteitsniveau voor uw foto’s instellen. GPS-tag Locatiegegevens opnemen bij de foto’s. ●● Voor een goede GPS-ontvangst moet u locati

Pagina 65
››Een video opnemen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera om de camera in te schakelen. 2 Sleep de schuifregelaar naar de camcorder om over te schakelen naar de camcorder. 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan. 3 4 1 2 Nummer 5 6 Functie 1 De camcorderinstellingen wijzigen. 2 De afbeeldingsviewer openen om video’s weer te geven die u hebt opgenomen. 3 Camerasneltoetsen gebruiken.

Pagina 66
Nummer Functie 4 De status van de camcorder controleren. ●● : duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen) ●● : standaardopslaglocatie 5 Overschakelen naar de camera. 6 Een video opnemen. 4 Selecteer 5 Selecteer om de opname te starten. om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen. Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video’s mogelijk te maken. Selec

Pagina 67
››Camcorderinstellingen aanpassen Voordat u een video opneemt, kunt u volgende opties: selecteren voor de Optie Functie Sneltoetsen wijzigen Sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. Flitser De flitsinstelling wijzigen; u kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen. Videostand De opnamestand wijzigen. Belichtingswaarde De belichtingswaarde aanpassen. Timer De vertraging selecteren voordat de videoopname wordt gestart. Effec

Pagina 68
››De symbolen voor sneltoetsen wijzigen U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. 1 Selecteer in het voorbeeldscherm of druk [ → Sneltoetsen wijzigen ] → Sneltoetsen wijzigen. 2 Blijf een symbool in de lijst met opties aanraken en sleep dit naar het gedeelte voor sneltoetsen. Als u sneltoetsen wilt verwijderen, blijft u een symbool aanraken en sleept u het naar de lijst met opties. 3 Druk op [ ] om terug te keren naar het voorbeeldscherm.

Pagina 69
3 Regel het afspelen met de volgende symbolen: Pictogram Functie De verhouding van het videoscherm wijzigen. Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (dubbeltikken); terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken). Het afspelen onderbreken; selecteer door te gaan met afspelen. om Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken). Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten. Het volume aanpassen. Galer

Pagina 70
Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-OnDemand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af. ●● Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. ●● Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand. ●● De afspeelkwaliteit kan verschil

Pagina 71
Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u Verzenden via. ●● Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u Wissen → Wissen bevestigen. ●● Als u een foto met anderen wilt delen via AllShare of communitywebsites, drukt u op [ ] → Delen via. ●● Als u een foto als achtergrond of beller-id voor een contact wilt instellen, drukt u op [ ] → Instellen als. ●● Als u extra functies voor een foto wilt gebruiken, drukt u op [ ] → Meer en gebruikt u de volgende opties: -- Kopiëren: e

Pagina 72
Foto-editor U kunt foto’s bewerken en verschillende effecten toepassen. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Foto-editor. 2 Selecteer Foto selecteren → een map → een afbeelding. 3 Als u een nieuwe foto wilt maken, selecteert u Foto maken. Selecteer → Nieuwe selectie → OK. ●● Als u het selectiekader groter of kleiner wilt maken, → Toevoegen aan selectie of Verwijderen selecteert u uit selectie. ●● Als u de selectie wilt omkeren, selecteert u → Sel

Pagina 73
MP3-speler Hier vindt u informatie over hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac. Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. ●● Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand. ●● De afspeelkwaliteit kan verschillen afhank

Pagina 74
4 Regel het afspelen met de volgende symbolen: Pictogram Functie Het volume aanpassen. Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten. De shufflestand inschakelen. De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen). Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (dubbeltikken); terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken). Het afspelen onderbreken; selecteer door te gaan met afspelen. om Vooruit sprin

Pagina 75
››Nummers aan de snellijst toevoegen U kunt nummers aan de snellijst toevoegen en deze opslaan als een afspeellijst. Selecteer tijdens het afspelen [ ] → Toev. aan Quick list om het huidige nummer aan de snellijst toe te voegen. Als u naar de snellijst wilt gaan, selecteert u Afspeellijsten → Quick list in het hoofdscherm van de MP3-speler. Als u de snellijst wilt opslaan als een afspeellijst, drukt u op [ ] → Opslaan als afspeellijst. ››Instellingen van de MP3-speler aanpassen 1

Pagina 76
Music Hub U kunt naar de online muziekwinkel gaan en uw favoriete nummers zoeken en aanschaffen. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Music Hub. 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast Niet weergeven gedurende 90 dagen in en selecteert u OK. 3 Zoek nummers en beluister een voorbeeld van uw favoriete nummers of schaf ze aan.

Pagina 77
3 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen: 1 4 5 2 2 3 Nummer Functie 1 De FM-radio in- of uitschakelen. 2 Zoeken naar een beschikbare radiozender. 3 De huidige radiozender aan de lijst met favorieten toevoegen. 4 Het volume aanpassen. 5 Nauwkeurig afstemmen op de frequentie. ››Een radiozender automatisch opslaan 1 Sluit een headset op het toestel aan. 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio. 3

Pagina 78
››Een radiozender toevoegen aan de favorietenlijst 1 Sluit een headset op het toestel aan. 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio. 3 Selecteer om de FM-radio in te schakelen. 4 Scroll naar de gewenste radiozender. 5 Selecteer om de zender aan de favorietenlijst toe te voegen. U kunt een naam voor een radiozender ingeven of een radiozender verwijderen. Blijf een radiozender aanraken in de lijst met favorieten en selecteer Wissen of Hernoem. ››

Pagina 79
Optie Functie Alternatieve frequentie Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd. FM automatisch uit Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld. Entertainment 79

Pagina 80
Persoonlijke gegevens Contacten Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan. ››Een contact instellen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. 2 Selecteer . 3 Selecteer een geheugenlocatie. Als u meer dan één account hebt, selecteert u de ac

Pagina 81
››Een contact zoeken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. 2 Scroll omhoog of omlaag in de lijst met contacten. U kunt uw vinger ook langs de index slepen aan de rechterkant om snel door de lijst de scrollen. 3 Selecteer de naam van een contact. Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken: ●● Selecteer of om het contact te bellen. ●● Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u . ●● Als u een e-mailberic

Pagina 82
4 Geef uw persoonlijke gegevens in. 5 Selecteer Opslaan. U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen. ››Contactgegevens ophalen uit uw socialenetwerkaccounts U kunt de lijst met community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contac

Pagina 83
3 Druk op [ ] → Nieuw. 4 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep. 5 Selecteer Lid toevoegen, selecteer contacten die u wilt toevoegen aan de groep en selecteer Voeg toe. 6 Selecteer Opslaan. ››Contacten kopiëren U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. 2 Druk op [ ] → Meer → Importeren/exporteren → Importeren van SIM-kaart. 3 Selecteer ee

Pagina 84
3 Selecteer een geheugenlocatie. Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen. 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer OK. 5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer OK. Contacten exporteren van het toestel naar een geheugenkaart: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. 2 D

Pagina 85
››Afspraken bekijken De weergave van de agenda wijzigen: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. 2 Selecteer een weergavemodus boven in de agenda. Afspraken op een bepaalde datum bekijken: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. 2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een klein vierkantje aangegeven. ●● Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handm

Pagina 86
Taak Hier vindt u informatie over hoe u een takenlijst kunt maken en alarmen kunt instellen om u te herinneren aan belangrijke taken of de prioriteit kunt instellen. ››Een taak maken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Taak. 2 Selecteer Taak maken of druk op [ te maken. ] → Nieuw om een taak 3 Geef de details van de taak op. 4 Selecteer Opslaan. ››Een taak weergeven 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Taak

Pagina 87
››Notities weergeven 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Notities. 2 Druk op [ ] → Zoeken of houd [ notitie te zoeken (indien nodig). ] ingedrukt om een 3 Selecteer een notitie om de details te bekijken. Als u aanvullende functies voor een notitie wilt gebruiken, selecteert u . Optie Functie De notitie bewerken. De notitie verwijderen. De achtergrondkleur van de notitie wijzigen. De notitie vergrendelen. Een notitie afdrukken via een

Pagina 88
4 Als u klaar bent, selecteert u Stop. Uw memo wordt automatisch opgeslagen. 5 Als u meer spraakmemo’s wilt opnemen, selecteert u opnieuw Opnemen. ››Een spraakmemo afspelen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Spraakrecorder. 2 Selecteer Lijst. 3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen. Als u de spraakmemo naar anderen wilt verzenden, drukt u op [ ] → Delen → een optie. Persoonlijke gegevens 88

Pagina 89
Web Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement. Internet Hier vindt u informatie over hoe u uw favoriete webpagina’s kunt openen en opslaan. Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van mediabestanden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie. ●● Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. ●● ››Webpagina’s beki

Pagina 90
Nummer Functie 1 Een webadres ingeven voor de webpagina die u wilt openen. 2 Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina’s en de recente browsergeschiedenis openen. Tijdens het navigeren door webpagina’s hebt u de volgende opties: ●● Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm met twee vingers en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen). U kunt ook dubbeltikken op het scherm. Als u kantelbewegingen hebt geactivee

Pagina 91
Druk op [ ] → Meer → Info over pagina om de details van de webpagina weer te geven. ●● Druk op [ ] → Meer → Pagina delen om het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen te verzenden. ●● Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [ ]→ Meer → Downloads. ●● Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [ ]→ → Meer Instellingen. ●● Als u de huidige webpagina of het huidige scherm wilt afdrukken via een verbonden printer, drukt u op [ ] → Meer → Afdrukken.

Pagina 92
4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in. 5 Selecteer OK. Blijf in de lijst met favorieten een favoriet aanraken en gebruik een van de volgende opties: ●● Selecteer Openen om de webpagina in het actieve venster te openen. ●● Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u In nieuw venster. ●● Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u Favoriet wijzigen. ●● Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selec

Pagina 93
Maps Hier vindt u informatie over hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de online kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving opvraagt. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. ●● U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de map te kunnen zoeken. ► p. 110 ●● ››Zoeken naar een specifieke locatie 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Maps. 2 Als u deze applic

Pagina 94
3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in. Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u → Contactpersonen, Punt op kaart of Mijn plaatsen. 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer Routebeschrijving. De route wordt aangegeven op de kaart. Afhankelijk van de geselecteerde reismethode kunnen meerdere routes worden weergegeven. Selecteer een route om uw reisdetails weer te geven en sel

Pagina 95
Plaatsen Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Plaatsen. 2 Selecteer een categorie. Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie. 3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken. 4 Terwijl u informatie bekijkt, kunt u de vol

Pagina 96
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Navigatie. 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u Accepteren. 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in: Bestemming inspreken: spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld ‘Navigeren naar bestemming’. ●● Bestemming typen: geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord. ●● Contacten: selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten. ●● Plaatsen met ster: selecteer uw beste

Pagina 97
››Video’s uploaden 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer YouTube. 2 Druk op [ ] → Uploaden en selecteer een video. Ga naar 8. Als u nieuwe video’s wilt uploaden, selecteert u om de camera in te schakelen. 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan. om de opname te starten. 4 Selecteer om de opname te stoppen. 5 Selecteer 6 Selecteer Opslaan om de opgenomen video op te slaan. 7 Selecteer uw Google-account als dit

Pagina 98
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Samsung Apps. 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de algemene voorwaarden en selecteert u OK. 3 Zoek de gewenste applicaties en download deze. Market U kunt games, beltonen en andere applicaties van Android Market downloaden. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Market (Play Store).

Pagina 99
››Nieuwsartikelen lezen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Nieuws en weer. 2 Scroll naar links naar een nieuwsonderwerp boven aan het scherm. 3 Selecteer een artikel om het te openen. U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op [ ] → Instellingen → Instellingen voor nieuws → Onderwerpen selecteren te drukken. Web 99

Pagina 100
Connectiviteit Bluetooth Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is. Bij Bluetooth is het niet nodig om de toestellen op elkaar te richten. Als de toestellen zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de toestellen zich in aparte ruimten bevinden. Samsung is niet verantwoordelij

Pagina 101
››Andere Bluetooth-toestellen zoeken en koppelen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos en netwerk → Bluetoothinstellingen → Zoeken naar apparaten. 2 Selecteer een toestel. 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth- PIN-code voor het andere toestel in (indien aanwezig) en selecteer OK. U kunt ook OK selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere toestel te waarborgen. Wann

Pagina 102
››Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos en netwerk → Bluetoothinstellingen → Zichtbaar. Uw toestel is gedurende de opgegeven periode zichtbaar voor andere Bluetooth-toestellen. U kunt de periode waarin uw toestel zichtbaar is voor andere Bluetooth-toestellen instellen door Time-out zichtbaar te selecteren. 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer OK (in

Pagina 103
››De Wi-Fi-functie activeren Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos en netwerk → Wi-Fi-instellingen→ Wi-Fi. Als de Wi-Fi-functie op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt ook batterijlading verbruikt. Activeer de functie daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen. ››Een Wi-Fi-toegangspunt vinden en daarmee verbinding maken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos

Pagina 104
››Verbinding maken met een Wi-Fi-toegangspunt via Wi-Fi Protected Setup (WPS) Via WPS kunt u verbinding maken met een beveiligd netwerk. Verbinding met een Wi-Fi-toegangspunt met een WPS-knop: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos en netwerk → Wi-Fi-instellingen. 2 Selecteer Verbinding WPS-knop. 3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt. Verbinding met een Wi-Fi-toegangspunt met een WPS PIN: 1 Open in

Pagina 105
4 Druk op [ ] → Scannen. 5 Selecteer een toestel en selecteer Verbind. Wanneer de eigenaar van het andere toestel de verbinding accepteert, zijn uw toestel en het andere toestel verbonden. ››Gegevens verzenden via Wi-Fi 1 Selecteer een bestand of item, zoals een notitie, mediabestand of webadres, in de betreffende applicatie of in Mijn bestanden. 2 Selecteer een optie voor verzending via Wi-Fi. De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.

Pagina 106
››DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen Als u andere DLNA-toestellen toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen. Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-toestellen, afhankelijk van de toestellen. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer AllShare. 2 Druk op [ ] → Instellingen. 3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen: Optie Functi

Pagina 107
››Uw bestanden met een ander DLNA-toestel afspelen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer AllShare. 2 Selecteer Mijn apparaat. 3 Selecteer een mediacategorie en een bestand. 4 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler. 5 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel. Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen gebufferd worden. ››Bestanden

Pagina 108
Mobiel netwerk delen Hier vindt u informatie over hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos toegangspunt voor pc’s en andere toestellen kunt instellen en zo de mobiele verbinding van het toestel met deze toestellen kunt delen. ››Het mobiele netwerk van het toestel via Wi-Fi delen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos en netwerk → Tethering en draagbare hotspot. Selecteer Instellen Draagbare Wi-Fi hotspot → OK. 2 3

Pagina 109
››Het mobiele netwerk van uw toestel delen via USB 1 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel. 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos en netwerk → Tethering en draagbare hotspot. 3 Selecteer USB-tethering om deze functie te activeren. Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc. U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast USB-tethering

Pagina 110
››Locatieservices inschakelen U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te ontvangen en op de kaart te zoeken. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging. 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren: Optie Functie Draadloze netwerken gebruiken Instellen dat mobiele en/of Wi-Finetwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen. GPS-satellieten gebruiken Instellen dat

Pagina 111
1 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel. 2 Dubbelklik op het Samsung Kies-symbool op uw pc om Samsung Kies te starten. 3 Kopieer bestanden van de pc naar het toestel. Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie. ››Synchroniseren met Windows Media Player Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd. 1 Sluit een USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting van het toestel en op een pc met Windows Me

Pagina 112
3 Selecteer indien noodzakelijk OK ter bevestiging. 4 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel. 5 Selecteer USB-opslag aansluiten zodra u verbinding hebt. 6 Selecteer indien noodzakelijk OK ter bevestiging. 7 Open de map om bestanden te bekijken. 8 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart. 9 Wanneer u klaar bent, selecteert u Verbreek verbinding tussen opslag en pc. Als u het toestel van de pc wilt loskoppelen, klikt u in

Pagina 113
3 Pas de verbindingsgegevens aan. Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het type VPN. Optie Functie VPN-naam Een naam van de VPN-server ingeven. VPN-server instellen Het IP-adres van de proxyserver ingeven. Codering inschakelen Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd. Vooraf gedeelde IPsec-sleutel instellen Een vooraf gedeelde sleutel ingeven. L2TP geheim inschakelen Instellen dat het geheime L2TPwachtwoord wordt gebruikt. L2T

Pagina 114
››Verbinding maken met een privénetwerk 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos en netwerk → VPN-instellingen. 2 Selecteer een privénetwerk waarmee u verbinding wilt maken. 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer Verbind. Connectiviteit 114

Pagina 115
Hulpmiddelen Klok Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. U kunt ook de stopwatch en de bureauklok gebruiken. ››Een nieuw alarm instellen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Klok → Alarm. 2 Selecteer Alarm toevoegen of druk op [ 3 Stel het alarm in. ] → Nieuw. Schakel het selectievakje naast Slim alarm in om gesimuleerde natuurgeluiden met het alarmscherm voorafgaand aan het hoofdalarm te activer

Pagina 116
››Een wereldklok maken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Klok → Wereldklok. 2 Selecteer Plaats toevoegen of druk op [ ] → Toevoegen. 3 Geef een plaatsnaam in of selecteer een plaatsnaam in de lijst. Selecteer om een stad op de weergave van de wereldkaart te selecteren. 4 Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen. U kunt de zomertijd op de klokken toepassen door een klok aan te raken en Zomertijd instellen te selecteren. ››De stopw

Pagina 117
››De bureauklok gebruiken Op de bureauklok worden de huidige tijd en datum, en het weer weergegeven. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Klok → Bureauklok. 2 Selecteer stellen. om een klok voor het standby-scherm in te 3 Druk op [ ] → Instellingen. 4 Wijzig de volgende opties: Optie Functie Statusbalk verbergen Instellen of de statusbalk wordt weergegeven boven aan het scherm. Achtergrond Een achtergrondafbeelding selecteren

Pagina 118
Calculator Hier vindt u informatie over hoe u wiskundige berekeningen op het toestel kunt uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine. ››Een berekening uitvoeren 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Calculator. 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren. Draai het toestel naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u automatisch draaien hebt uitgeschakeld, d

Pagina 119
Zoeken U kunt naar applicaties en gegevens op het toestel en naar specifieke gegevens op internet zoeken. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Zoeken. 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, stelt u in of u de zoekgeschiedenis van uw Google-account wilt weergeven. 3 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in. Als u met uw stem gegevens wilt zoeken, selecteert u en spreekt u een zoekwoord in de microfoon van het toestel. 4

Pagina 120
Optie Functie Time-out Selecteren na hoeveel tijd het toestel de verbinding verbreekt. Inhoud vergrendelen Selecteren welke gegevenstypen niet mogen worden weergegeven in de browser op de pc. Instellingen resetten De fabriekswaarden van de instellingen herstellen. ››Een pc verbinden met uw toestel via Wi-Fi 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Kies air → Start. 2 Geef het webadres van Kies air in de browser op uw pc in. 3 Selec

Pagina 121
4 Wijzig de huidige datum en stel het weer in (indien nodig). 5 Selecteer Tik voor foto en voeg een afbeelding toe of maak een foto. Als u een korte beschrijving van de bijgevoegde foto wilt toevoegen, selecteert u Locatie toevoegen. 6 Selecteer Tik om tekst toe te voegen, geef tekst in en selecteer Klaar. 7 Selecteer Opsl. ››Een mini-dagboek weergeven 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Mini-dagboek. 2 Selecteer een mini-dagboek. Als u

Pagina 122
Selecteer Wissen om bestanden of mappen te verwijderen. Selecteer Tonen als om de weergavemodus te wijzigen. ●● Selecteer Sorteren op om bestanden of mappen te sorteren. ●● Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of hernoemen, selecteert u Meer. ●● ●● Polaris Office Hier vindt u informatie over hoe u Polaris Office-documenten op uw toestel en geheugenkaart kunt maken en weergeven. ››Een document maken 1 Open in de

Pagina 123
3 Geef het document weer zoals gewenst. Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm met twee vingers en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen). U kunt ook drukken op [ ] → Zoomen → een optie. ●● Als u de werkbalk wilt openen om het document (Word-, presentatie- of Excel-bestand) te bewerken, drukt u op [ ] → Modus bewerken. ●● Als u tekst in een document wilt zoeken, drukt u op [ ]→ Zoeken. ●● Als u de huidige pagina als favoriet wilt t

Pagina 124
SIM-toolkit U kunt een aantal extra diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer SIMtoolkit. Taakbeheer Met Taakbeheer kunt u actieve applicaties en geheugeninformatie weergeven. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Taakbeheer. 2 U hebt de volgende opties: Act

Pagina 125
Spraakopdrachten Uw toestel is uitgerust met een intelligente functie voor spraakopdrachten waarmee u uw spraakopdrachten kunt omzetten in acties. U kunt nummers bellen, berichten verzenden, zoeken naar locaties of informatie of andere taken uitvoeren door tegen uw toestel te praten. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Spraakopdrachten. 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, leest u de disclaimer en helpinformatie op de schermen. 3 Selecteer

Pagina 126
Spraak Informatie over hoe u de functie voor spraakopdrachten van Voice Talk kunt gebruiken. U kunt nummers bellen, berichten verzenden, notities schrijven of andere taken uitvoeren door tegen uw toestel te praten terwijl u onderweg bent. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Spraak. 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, voltooit u de zelfstudie. 3 Selecteer Tap & Speak. 4 Spreek een opdracht in de microfoon. 5 Selecteer de naam van een it

Pagina 127
Instellingen Het menu Instellingen openen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen. 2 Selecteer een instellingencategorie en selecteer een optie. Draadloos en netwerk Hier wijzigt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen. ››Vliegtuigstand Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is. ››Wi-Fi-instellingen Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitsch

Pagina 128
››Kies via Wi-Fi Hiermee verbindt u uw toestel via Wi-Fi met Samsung Kies. ››Bluetooth-instellingen Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen. ► p. 100 ●● Naam apparaat: een Bluetooth-naam voor uw toestel instellen. ●● Zichtbaar: uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetoothapparaten. ●● Time-out zichtbaar: instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is. ●● Zoeken naar apparaten: zoeken naar beschikbare Bluetoothapparaten. ●● ››USB-hulpprogramma’s Hiermee kunt u uw

Pagina 129
››Mobiele netwerken Pakketgegevens gebruiken: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices. ●● Roaming: instellen dat het toestel met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent (‘roaming’). ●● Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN’s) instellen. ●● Netwerkmodus: een type netwerk selecteren. ●● Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming selecteren.

Pagina 130
Nabijheidssensor aan: instellen dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep. ●● Oproepen doorschakelen: inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer. ●● Extra instellingen: -- Beller-id: uw beller-id weergeven voor anderen bij uitgaande oproepen. -- Oproepen blokkeren: inkomende of uitgaande oproepen blokkeren. -- Wisselgesprek: instellen of inkomende oproepen tijdens een oproep actief worden gemeld. -- Automatisch herhalen: automatisch herhalen activeren v

Pagina 131
Geluid Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel configureren. ●● Stille stand: de stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen. ●● Trillen: instellen wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen. ●● Volume: het volume voor beltonen, muziek, video’s, systeemgeluiden van het toestel en meldingen instellen. ●● Intensiteit trilsignaal: de intensiteit van het trilsignaal aanpassen. ●● Beltoon: een beltoon voor

Pagina 132
Display Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen. ●● Schermweergave: -- Lettertype: het lettertype voor de schermtekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door Lettertypes online ophalen te selecteren. -- Startscherm: Achtergrond: een achtergrondafbeelding selecteren voor het standby-scherm. -- Vergrendelscherm: Achtergrond: een afbeelding selecteren die wordt weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld. Plaats klok: de locatie van de klok op he

Pagina 133
●● Kalibratie gyroscoop: de gyroscoop kalibreren zodat uw toestel rotatie op de juiste wijze herkent. ●● Plaats het toestel op een stabiel oppervlak tijdens de kalibratie. Het kalibratieproces mislukt mogelijk als het toestel trilt of beweegt tijdens de kalibratie. ●● Kalibreer de gyroscoop wanneer bewegingen met kantelen of pannen, of games met bewegingsfuncties, verschuivingen of onbedoelde bewegingen aangeven. Energiebesparing Aangepaste spaarstand: de spaarstand automatisch act

Pagina 134
Locatie en beveiliging Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart wijzigen en de GPS-functie instellen. ●● Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat mobiele en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen. ●● GPS-satellieten gebruiken: instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen. ●● Sensorondersteuning gebruiken: instellen dat sensoren worden gebruikt om de positie van voetgangers te verbeteren wan

Pagina 135
Externe besturingselementen: instellen dat een verloren toestel kan worden bediend via internet. ●● Wachtwoorden zichtbaar: standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen als · weergegeven. Instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven. ●● Apparaatbeheerders selecteren: de apparaatbeheerprogramma’s weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma’s activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen. ●● Ve

Pagina 136
Ontwikkeling: -- USB-foutopsporing: inschakelen om uw toestel met een USBkabel op een pc aan te sluiten. Deze optie is bedoeld voor het ontwikkelen van applicaties. -- Namaaklocaties toestaan: toestaan dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Deze optie is bedoeld voor het ontwikkelen van applicaties. ●● Samsung Apps: hiermee kunt u een netwerkverbinding (een Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selec

Pagina 137
Draaien: instellen dat er wordt in- of uitgezoomd op afbeeldingen in Galerij of wanneer u webpagina’s bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het toestel naar voren en naar achteren kantelt. ●● Pannen: instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het toestel naar links of rechts pant. ●● Dubbel tikken: instellen dat spraakherkenning wordt gestart als u tijdens het gebruik van Voice Talk snel twee keer snel op het toestel t

Pagina 138
››Taal selecteren Hier kunt u een schermtaal voor alle menu’s en applicaties selecteren. ››Invoermethode selecteren Selecteer een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer. ››Swype Selecteer invoermethode: het toetsenbordtype wijzigen. Hoe werkt Swype: leren hoe u met het Swype-toetsenbord tekst ingeeft. ●● Persoonlijke woordenboek: uw eigen woordenboek instellen. De woorden in uw woordenboek worden weergegeven als suggesties voor uw tekstinvoer. ●● Voorkeuren: -- Geluidsf

Pagina 139
●● Taalopties: talen voor tekstinvoer selecteren. ››Samsung-toetsenbord Staande toetsenbordtypen: de standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenbord of het handschriftscherm. ●● Invoertalen: talen voor tekstinvoer selecteren. In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ●● XT9: de XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoe

Pagina 140
Spraak in- en uitvoer Hier kunt u de instellingen voor spraakherkenning en de tekstnaar-spraakfunctie wijzigen. ››Spraakherkenning een engine voor spraakherkenning selecteren. ››Instellingen spraakherkenning Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung: ●● Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren. ●● Web search engine: een internetzoekmachine selecteren. ●● Auto-dial: instellen dat een nummer automatisch wordt gebeld wanneer het

Pagina 141
Social settings: de instellingen voor toegang tot communitywebsites wijzigen. ●● Voice talk settings: de instellingen voor het gebruik van de Voice talk-functie wijzigen. ●● Voice talk help: helpinformatie weergeven voor het gebruik van Voice talk. ●● Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google: ●● Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren. ●● SafeSearch: het toestel instellen zodat wordt gefilterd op ongepaste tekst en/of afbeeldingen die

Pagina 142
Toegankelijkheid Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps. Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het toestel te verbeteren: ●● Toegankelijkheid: een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling. ●● Toegankelijkheidsservices: een toegankelijkheidsapplicatie selecteren om te gebruiken. ●●

Pagina 143
Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen. Tijdzone selecteren: uw eigen tijdzone instellen. ●● Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen. ●● 24-uurs indeling gebruiken: instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven. ●● Datumnotatie selecteren: de datumnotatie selecteren. ●● ●● Over het toestel Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en het systeem bijwerken. Instellingen 143

Pagina 144
Problemen oplossen Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel wordt u om een van de volgende codes gevraagd: Code Probeer het volgende om het probleem op te lossen: Wachtwoord Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het toestel hebt ingesteld. PIN Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is

Pagina 145
Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert: ●● Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen. ●● Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt. ●● Start het toestel opnieuw op om

Pagina 146
Uitgaande oproepen worden niet verbonden Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt. Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt. ●● Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd. ●● ●● Inkomende oproepen worden niet verbonden Controleer of het toestel is ingeschakeld. Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt. ●● Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd. ●● ●● Anderen horen u niet praten tijdens een telefoonges

Pagina 147
De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt uitgeschakeld De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden. ●● Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij. ●● Het toestel is warm Bij langdurig gebruik van applicaties op het toestel of bij gebruik van toepassingen di

Pagina 148
Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw toestel wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter. Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele toestel worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestan

Pagina 149
Veiligheidsvoorschriften Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen. Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken Buig of besch

Pagina 150
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af • Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken. • Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten. • Leg batterijen of apparaten nooit in of op ve

Pagina 151
Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker. • Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken. • Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren. Gebruik het appara

Pagina 152
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips: • Gebruik een handsfree apparaat. • Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handig

Pagina 153
Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken Houd het apparaat droog • Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen. • Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng

Pagina 154
Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten • De batterij kan lekken. • Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken • Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken. • Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed. Gebruik uw apparaat of

Pagina 155
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader • Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur. • Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen. • Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt. • Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld. Gebruik a

Pagina 156
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. • Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. • Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamele

Pagina 157
Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk: • Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon. • Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon. • Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie. Gebruik het appar

Pagina 158
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is

Pagina 159
Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie

Pagina 160
Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld dat als personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, ze een handsfree accessoire kunnen gebruiken om het draadloze apparaat tijdens gebruik uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden of de hoeveelheid tijd kunnen beperken dat ze het apparaat gebruiken. Ga voor meer informatie naar www.samsung.com/sar en zoek op het modelnumme

Pagina 161
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij h

Pagina 162
WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Pagina 163
Index aanraakscherm foto’s maken  58 video’s opnemen  65 gebruiken  24 vergrendelen  25 contacten agenda importeren of exporteren  83 instellen  80 kopiëren  83 snelkiesnummer instellen  81 zoeken  81 afspraken bekijken  85 afspraken maken  84 alarmen instellen  115 stoppen  115 uitschakelen  115 AllShare  106 automatische weigering  47 batterij DLNA berichten e-mail zie AllShare downloads applicaties  40 beheren  118 bestanden  41

Pagina 164
internet panorama vastleggen  61 zelfportret maken  61 zie webbrowser galerij kaart bestandsindelingen  69 foto’s bekijken  70 video’s afspelen  71 locaties delen met vrienden  94 navigatie gebruiken  95 routebeschrijvingen opvragen  93 zoeken naar locaties  93 zoeken naar plaatsen in de buurt  95 geheugenkaart formatteren  18 plaatsen  16 verwijderen  17 Google Latitude  94 Google Mail  52 Google Maps  93 Google Search  119 Google Talk  56 helderheid,

Pagina 165
oproepen spraakmemo’s beantwoorden  44 beschikbare opties tijdens spraakoproep  45 blokkeren  48 doorschakelen  48 gemiste bekijken  46 headset gebruiken  44 internationale nummers  44 telefonische vergaderfunctie  45 weigeren  44 wisselgesprek  49 afspelen  88 opnemen  87 spraakopdracht  125 spraakoproepen beantwoorden  44 opties gebruiken  45 plaatsen  43 standby-scherm items toevoegen  26 panelen toevoegen  28 stille stand  32 stopwatch  116 synchroni

Pagina 166
Wi-Fi in- of uitschakelen  19 instellingen  127 meldingenpaneel  27 symbolen  22 toetsen  21 inschakelen  103 via WPS  104 zoeken en verbinden met netwerken  103 uitpakken  11 USIM-kaart Windows Media Player  111 wisselgesprek  49 YouTube plaatsen  11 vergrendelen  34 video’s kijken  96 video’s uploaden  97 verbindingen Bluetooth  100 DLNA  105 pc  110 VPN  112 Wi-Fi  102 video-oproepen beantwoorden  44 opties gebruiken  46 plaatsen  43 video’s

Pagina 167
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn) Wij, Samsung Electronics verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-I9070 waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten. Veiligheid EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010 SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 48

Pagina 168
* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. * Drukfouten voorbehouden. Kies installeren (PC Sync) 1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc. 2. Sluit het toestel op uw pc aan met een USB-kabel. 3. Dubbelklik op het pictogram van Samsung Kies op de pc o
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-i9070 Galaxy S Advance bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-i9070 Galaxy S Advance in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info