Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
FAQ Samsung Galaxy tablet
Hoe kan ik apps downloaden uit de Google Play Store?
Via de Google Play Store (voorheen bekend als de Android Market) kunt u via uw telefoon
duizenden apps en games (gratis en betaald) downloaden. Personaliseer uw Samsung
Galaxy telefoon met uw favoriete apps. Download de gewenste app in de Google Play Store
en deze wordt meteen geïnstalleerd op uw telefoon.
Volg onderstaande stappen om een app te downloaden in de Google Play Store.
1. Ga naar Applicaties Play Store.
2. Stel uw Google account in.
3. Indien u geen Google account heeft, dient u er eerst een aan te maken. Ga hiervoor
verder met stap 4. Indien u wel een Google account heeft, ga dan verder met stap 12.
4. Selecteer ‘Maken’.
5. Vul uw voor- en achternaam en uw gebruikersnaam in.
6. Vul een wachtwoord in en bevestig dit wachtwoord.
7. Voer een beveiligingsvraag en het antwoord hierop in en vul uw secundaire e-mailadres
in.
8. Ga akkoord met de Google voorwaarden.
9. Voer de tekens die u in beeld krijgt in.
10. Ga akkoord met de Google Play Store Servicevoorwaarden.
11. Uw Google account is aangemaakt en u kunt u applicaties downloaden uit de Google
Play Store.
Ga verder met stap 12 als u al beschikt over een Google account.
12. Selecteer aanmelden.
13. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
14. Selecteer ‘Aanmelden’.
15. Ga akkoord met de Google Play Store Servicevoorwaarden.
16. Nu kunt u applicaties downloaden uit de Google Play Store.
Volg onderstaande stappen om een app te downloaden in de Play Store als uw account is
ingesteld.
1. Zoek naar een app door op de naam van een app te zoeken. U kunt ook de top 20
bekijken in favoriete apps door de startpagina naar links te vegen.
2. Selecteer de app die u wilt downloaden en selecteer ‘Installeren’.
3. Bij een gratis app wordt het downloaden nu gestart. Bij een betaalde app dient u deze
eerst via uw creditcard af te rekenen.
4. Als het downloaden is voltooid kunt u de app openen. Deze wordt dan meteen gestart. Dit
kunt u ook later doen.
5. De app wordt automatisch geplaatst in het applicatie menu van uw telefoon.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Hoe kan ik geheugen vrij maken ,zodat watsapp wel normaal werkt Gesteld op 23-5-2020 om 18:56

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • waar en hoe kan ik mijn samsung note terug zetten ,naar fabrieks instelling
    reden Ken nog geen foto versturen op wattsapp en zegt sorry niet genoeg geheugen ,32 gb Gesteld op 22-5-2020 om 21:45

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-N7100 Galaxy Note II bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-N7100 Galaxy Note II in de taal/talen: Nederlands, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info