Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
OWNERS INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI PER LUSO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUEL DUTILISATION
GEBRAUCHSANWEISUNG
O¢H°IE™
Split-type Room Air Conditioner (Cool and Heat)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración y Calefacción)
Condizionatore daria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement et Chauffage)
Geteilte raumklimaanlage (Kühlen und Wärmen)
¢IAIPOYMENO K§IMATI™TIKO ¢øMATIOY
(æ‡Í˘ Î·È £¤ÚÌ·ÓÛ˘)
AQ24B1(B2)RE/B/C/D
AQT24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D
SH24TB1(B2)(B5)(B6)(B8)
AQ18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D
AQT18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D
SH18TB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)
SH18ZB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)
AQ12B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA
AQV12B1(B2)(B5)(B6)MD/E
SH12VB1(B2)(B5)(B6)
SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)(B9)(B0)
SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A
SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)B
SH12AB5
AQ09B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)MB/C/D/E
AQV09B1(B2)(B5)(B6)MD/E
SH09VB1(B2)(B5)(B6)
SH09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
SH09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A
SH09AB5
AQ07B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)MB/C/D/E
SH07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
SH07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A
SH07AB5
ENGLISH
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
FRANÇAIS
DEUTSCH
E§§HNIKA
ES I PFDGDB68-01130A(14)
AQ24A1(A2)RE/B/C/D
AQT24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D
SH24TA1(A2)(A5)(A6)(A8)
AQ18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D
AQT18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D
SH18TA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)
SH18ZA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)
AQ12A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA
AQV12A1(A2)(A5)(A6)MD/E
SH12VA1(A2)(A5)(A6)
SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)(A9)(A0)
SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A
SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)B
SH12AA5
AQ09A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E
AQV09A1(A2)(A5)(A6)MD/E
SH09VA1(A2)(A5)(A6)
SH09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)
SH09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A
SH09AA5
AQ07A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E
SH07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)
SH07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A
SH07AA5
Indoor Unit Indoor Unit
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung AQ07A1ME bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung AQ07A1ME in de taal/talen: Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info