Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING
Page 1 of 15
RICATECH RC800 DRAAGBARE MP4 SPELER
RC800
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING RICATECH RC800 DRAAGBARE MP4 SPELER RC800 Page 1 of 15

Pagina 2
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING NOOT: Laadt de speler 8 uren alvorens deze in gebruik te nemen! -De speler zal slecht of niet laden wanneer u deze laadt via een gedeelde USB aansluiting op de voorzijde van de systeemkast of via een USB HUB zonder stroomadapter. -Gebruik voor het laden de USB aansluiting aan de achterzijde van uw systeemkast of de optionele Ricatech® netstroomlader model RCCH03. Voorzorgsmaatregelen  Voorkom dat de speler harde klappen te verduren krijgt

Pagina 3
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING 1 2 Hoofdfuncties  MP3&WMA Audio speler  AVI Video speler  JPEG photo speler  MicroSD Geheugenkaart lezer  Ondersteuning voor mapweergave  Stemopname (Dictafoon)  Stereo FM radio  FM Opname  USB Data opslag modus  Ingebouwd computerspel  Ingebouwde, herlaadbare Lithium-Ion batterij  Aanpasbare systeem instellingen Systeemvereisten  Hardware: IBM of Compatible P

Pagina 4
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING installeren. Sluit simpelweg de MP4 speler aan up uw systeem en kopieer audio bestanden op de manier hieronder beschreven. (1) Sluit de bijgeleverde USB kabel aan op de speler en uw computer. Dubbelklik het icoon “Deze Computer” in het startmenu of uw bureaublad. Selecteer de “Verwisselbare schijf” en kopieer uw bestanden naar deze schijf. 4.2 Veilig ontkoppelen van de speler. Bij Windows2000/XP: (1) Klik met de rechter muisknop op het icoon “Har

Pagina 5
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING 5 Beschrijving van de knoppen A. Hoofdtelefoon aansluiting B. LCD kleuren Beeldscherm C. MENU: Houdt de menu knop enkele momenten ingedrukt om het hoofdmenu te starten – Druk deze kortstondig in om een selectie te bevestigen of de map-navigatie modus te starten. (bij weergave) D. Vorige : Speel het vorige nummer. / Naar boven bladeren E. Volgende : Speel het volgende nummer. / Naar beneden bladeren. F. Spelen/Pauze : Het apparaat

Pagina 6
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING 7 Basic gebruik Functie Actie Spelen / Pauzeren Druk op de Play/Pauze knop om muziek te spelen, of te pauzeren. Volume aanpassen (1) Druk kortstondig op de volume knop tot het rode volume icon knippert. (2) Druk op de Vorige/Volgende knop om het volume aan te passen. (3) Druk nogmaals op de volume knop om de keuze te bevestigen. Vorig nummer Druk kortstondig op de Vorige knop Volgend nummer Druk kortstondig op de Volgend

Pagina 7
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING 9 Audio weergave: 9.1 De Muziekmodus activeren: Houdt de menu knop ingedrukt tot het hoofdmenu weergegeven wordt, gebruik de Vorige/Volgende knoppen om de muziek modus te selecteren en bevestig uw keuze met de menu knop. Gebruik de Play/Pauze knop om te beginnen met weergave. 9.2 Map Navigatie: Om door uw zelf aangemaakte mappen te bladeren: (1) Druk, in de muziek modus kort op de menu knop om de Map Navigatie modus te activeren. (2) Dr

Pagina 8
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING 10 Video weergave: (Voor geavanceerde gebruikers) (1) Houdt de menu knop ingedrukt tot het hoofdmenu weergegeven wordt. (2) Gebruik de Vorige/Volgende knoppen om de “Video” modus te activeren, druk op de menu knop om te bevestigen. (3) Selecteer het gewenste bestand met de Vorige/Volgende knoppen en bevestig met de menu knop om weergave te starten Tip: U kunt tijdens weegave op de menu knop drukken om de mapnavigatie modus te starten. Noot:

Pagina 9
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING 12 E-book weergave 12.1 E-Books lezen: (1) Houdt de menu knop ingedrukt tot het hoofdmenu weergegeven wordt. (2) Gebruik de Vorige/Volgende knoppen om de “E-Book” modus te activeren, druk op de menu knop om te bevestigen. (3) Gebruik de Vorige/Volgende knoppen om het gewenste tekst bestand te selecteren en bevestig met de menu knop. (4) Druk op de Vorige/Volgende knoppen om handmatig een pagina terug/verder te gaan. Gebruik de Play/Pauze knop om d

Pagina 10
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING 15 Bestanden Wissen. Om een bestand te wissen: (1) Selecteer (in navigatie modus) het bestand dat u wilt wissen. (2) Houdt wanneer het gewenste bestand geselecteerd is de volume knop enkele momenten ingedrukt tot het dialoogvenster verschijnt. (3) Gebruik de Vorige/Volgende knoppen om Yes of No te selecteren en bevestig uw keuze met de menu knop. 16 FM Radio (optioneel) Selecteer het menu FM Radio met behulp van de Vorige/Volgende knoppen en bev

Pagina 11
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING  Voorkeuze zender wissen: (1) Druk kort op de menu knop om het FM submenu weer te geven. (2) Druk op de Vorige/Volgende knop om de functie “Delete” (wissen) te selecteren en druk op de menu knop om te bevestigen. (3) Druk op de Vorige/Volgende knop om (4) Druk op de Vorige /Volgende knop om Yes of No te selecteren en bevestig uw keuze met de Play/Pauze knop.  Opnemen van de FM radio Met het indrukken van de Volume knop kunt u een opnam

Pagina 12
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING Speelmodus Order(volgorde)speelt de nummers in volgorde van naam of informatie opgeslagen in de ID3 tag. Shuffle(willekeurig)speelt de nummers willekeurig af. Equalizer Normaal, 3D, Rock, Pop, Klassiek, Bass, Jazz, User EQ User EQ (1) Druk op de volume knop om de (Zelf gewenste EQ modus te gedefinieerde selecteren. equalizer instelling) (2) Druk op de Vorige/Volgende knoppen om de waarden aan te passen. (3) Druk

Pagina 13
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING Backlight mode -Normal (Normaal) (Verlichtings -Power Save Modus) deze optie schakelt het scherm uit wanneer (Stroombesparing) er geen activiteit plaatsvind. System (Syeteem) About (over) versie informatie over het apparaat. Upgrade – (Vernieuwen) schakelt de speler in Upgrade-modus Load Default – (Standaard instellingen laden) zet alle instellingen van de speler terug naar fabriekswaarden.

Pagina 14
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING Sommige MP3 bestanden Het MP3 bestand is 1. Wis de verkeerde worden niet weer gegeven gecodeerd met een Mpeg-1 bestanden. of MPEG2 codering, 2. Comprimeer de MP3 bestanden opnieuw. DIVX en XVID videobestanden worden niet U gebruikt een ondersteund. Gebruik alleen niet-ondersteund ongecodeerde AVI bestanden videobestand. en converteer deze met de Mijn video speelt niet af. bijgeleverde conversie software.

Pagina 15
RICATECH RC800 MP4 SPELER HANDLEIDING 21 Noot:  Voor gebruik dient u de knopvergrendeling uit te schakelen. Dit kunt u doen door de Play/Pauze knop in te drukken en tegelijkertijd de volume knop in te drukken.  Laadt de speler zo snel mogelijk op wanneer deze aangeeft dat de batterij leeg is. Bij een nagenoeg lege batterij zal de speler automatisch uitschakelen.  Het kan voorkomen dat de speler niet compatible is met een bepaalde geheugenkaart van en bepaalde fabrikan
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ricatech rc 800 2gb bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ricatech rc 800 2gb in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info