Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/248
Pagina verder
Renault CAPTUR
Driver’s handbook
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik krijg de linker leuning van de achterbank niet naar beneden ondanks dat ik het klepje bovenop naar voren trek. De leuning lijkt op “slot”. Gesteld op 10-9-2020 om 08:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het starten ging het raam naar beneden en werkt niet meer Gesteld op 26-7-2020 om 18:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan de bevesteging van de ruitewissermotor in de achterklep los krijgen? Gesteld op 16-3-2019 om 13:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • zit er een sigarettenaansteker standaard in, om smartphone op te laden?

  Gesteld op 23-2-2019 om 17:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij welke kilometer standen moet er een onderhoud plaats vinden voor een renault captur 2013 1.2 liter Gesteld op 4-1-2019 om 19:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een Captúr met 17 Ibanden /wielen , nu winterbanden 16 met wiel 16 .Nu steeds op m,n dashbord het banden tekentje met de mededeling sensor herkend hem niet.Nu kun je dat weghalen met je rechterbedieninging händel maar na 10 km keert het weer terug met de oranje sleutel.Wat te doen, in de Renault garage halen ze de schouders op.(Frankrijk). Gesteld op 19-11-2018 om 09:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb winterbanden met wielen geplaatst.Mijn norm. wielen zijn 17 maar voor de winterbanden 16.Nu reageert m,n wielcensor steeds dat ik naar de bandenspanning moet kijken via een bandensignaal en met een stel sleutel.Nu kun je dit opheffen met je rechterbedieningshendel door lang in te door lang in te drukken.Maar na 10 km komt het steeds terug.Kan iemand mij vertellen hoe het wel weg te krijgen? Gesteld op 17-11-2018 om 13:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Renault Captur - 2016 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Renault Captur - 2016 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info