Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/244
Pagina verder
NOTICE D’UTILISATION
CAPTUR
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hebben jullie een vraagbak van een Renault captur bj 2014 (reparatie handboek) Gesteld op 22-11-2020 om 16:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In het afgelopen jaar 4000 km gereden moet nu onderhoud plegen hoe kan ik de interval resetten?
  Gesteld op 5-10-2020 om 15:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn iphone heeft al die tijd goed gewerkt handsfree maar nu zie je wel dat er iemand belt.
  Maar kan niet opnemen en hij doet niks Gesteld op 19-9-2020 om 22:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is het een grote onderhoudsbeurt nodig bij 3500 km rijden per jaar Gesteld op 4-8-2020 om 12:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik de navigatie uit na gebruik van een rit. Gesteld op 13-7-2020 om 19:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vind ik de schakelaar om de dashbord verlichting hoger te zetten Gesteld op 28-5-2019 om 19:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Naast de knop om de koplampen hoger en lager in te stellen. Links onder het stuur . Bij de vergrendeling van de motorkap. Geantwoord op 28-5-2019 om 19:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe schakel ik de navigatie uit van renault captur uit 2014 Gesteld op 7-5-2019 om 22:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een schakelaar vervangen op het dashboard van de Captur Gesteld op 13-12-2018 om 11:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de stem van mijn navigatie luider zetten? Gesteld op 15-8-2017 om 14:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoeveel km kan ik rijden met een volle tank en hoe zet ik de teller op 0 Gesteld op 18-4-2016 om 22:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Rechts op hendel zitten 2 knopjes onderste dagteller zetten dan maar sec vasthouden springt hij op nul. Afstand met volle tank moet ook ik nog uitvinden heb hem net 3 dagen Geantwoord op 20-3-2017 om 12:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Renault Captur - 2014 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Renault Captur - 2014 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 5,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info