Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
Quinta 25/30s
Quinta 28/35c
8
2 ALGEMENE TOESTELOMSCHRIJVING
De Remeha Quinta serie zijn hoog rendement c.v.-toestellen voor wandmontage:
Remeha Quinta 25s en Quinta 30s - zonder ingebouwde warmwatervoorziening
(solo uitvoering). Remeha Quinta 28c en Quinta 35c - met ingebouwde warmwater-
voorziening (combi uitvoering).
De toestellen zijn gekeurd op de essentiële eisen van de onderstaande richtlijnen:
- Gastoestellenrichtlijn nr. 90/396/EEG
- Rendementsrichtlijn nr. 92/42/EEG
- EMC-richtlijn nr. 89/336/EEG
- Laagspanningsrichtlijn nr. 73/23/EEG
- Richtlijn drukapparatuur nr. 97/23/EEG (art. 3, lid 3)
CE-identificatienummer Remeha Quinta 25s, 30s, 28c en Quinta 35c: 0063BM3043
NOx-besluit: NOx BM005.
De speciaal geconstrueerde aluminium warmtewisselaar is geschikt voor terugwinning
van zowel voelbare als latente warmte uit de rookgassen. Door het hoge rendement
voldoen de toestellen ruimschoots aan de eisen van het label Gaskeur HR 107 en
mag een opwekkingsrendement tot 0,95 worden ingezet voor de berekening van de
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Een continu geregelde gas-/luchtkoppeling in
combinatie met een volledig voorgemengde brander zorgt er voor dat een lage NOx-
en CO-emissie bereikt wordt. De toestellen zijn hierdoor tevens in het bezit van het
Gaskeur SV en voldoen derhalve aan het NOx-besluit. De gesloten constructie maakt
plaatsing in vrijwel elke ruimte mogelijk. De toestellen zijn geschikt voor het stoken van
alle kwaliteiten aardgas en propaan (categorie II
2L 3P
).
Het vermogen kan volledig modulerend worden geregeld door daarvoor geschikte
OpenTherm regelaars, zoals de Remeha Celcia 20. Daarnaast kunnen de toestellen
weersafhankelijk worden geregeld met behulp van de interne stooklijn die werkt met
de buitentemperatuur-sensor (optie) samen met een kamerthermostaat.
De Remeha Quinta 28c en 35c zijn voorzien van een platenwarmtewisselaar en een
c.v.-zijdig buffervat voor een snelle warmwater levering. Deze toestellen voldoen aan
de GIW-eisen en zijn in het bezit van het Gaskeur CW (toepassingsklasse 4 voor de
Remeha Quinta 28c, 5 voor de Remeha Quinta 35c en 5 en 6 voor combinaties van
Remeha Quinta 25s en Quinta 30s met de Remeha boilers, zie voor toelichting het
speciale kader). Tevens zijn deze toestellen en toestel/boilercombinaties in het bezit
van Gaskeur HR ww. Voor de Remeha Quinta 28c en 35c mag afhankelijk van de
bruto warmtebehoefte voor tapwater, volgens NEN 5128, een opwekkingsrendement
tot 0,725 worden ingezet voor de EPC-bepaling.
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een Remeha 35c. Kan de warmwatervoorziening worden uitgezet? Ik gebruik deze ketel alleen voor CV, en heb het tapwater niet meer nodig. Lijkt me zonde om dat warm te houden... Gesteld op 7-9-2020 om 10:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De warm en koud waterleiding dicht bij de ketel afdoppen
   Door dat er geen vraag voor warm water is slaat de ketel niet aan bij we vraag Geantwoord op 7-9-2020 om 10:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • geen warm water Ketel blijft wel doorbranden en temp in de kamer loopt op.ketel geeft wel code 4 Gesteld op 12-4-2020 om 14:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • We hebben een Remeha Quinta 28C met serienr. 0725603361030. Vraag: uit welk bouwjaar is deze? Gesteld op 22-3-2020 om 20:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de Quinta warmwater boiler ontkalken ? Gesteld op 29-12-2019 om 17:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een 35C.Nu staat de manometer op nul.Moet ik hem bijvullen?Volgens mij staat ie al een hele tijd op nul.Lijkt mij dat er water in moet Gesteld op 26-12-2019 om 13:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Remeha Quinta 28C met bouwjaar 2005 dus 14 jaar. Nu is er een monteur geweest voor onderhoud en die zegt dat de ketel vervangen dient te worden. Kan dit kloppen. Ik dacht dat de Remeha altijd 15 jaar minimaal meeging. Gesteld op 21-10-2019 om 09:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De ketel geeft om de 10-20 seconden een harde piep. Heeft iemand enig idee waarom dit is? Gesteld op 11-9-2019 om 09:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De Quinta Remeha trilt altijd al 10 jaar, maar voor herstelling vind je niemand! Nochtans is het enkel de voeding Transformator die vibreert. Het piepen komt wellicht van dicht slippende leiding. Geantwoord op 11-9-2019 om 19:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • IK heb ook een Quinta 28a sinds 2006. Het toestel maakt al altijd een vibrerend trillend geluid. De voeding transformator maakt deze storende geluiden en staat op een printplaat. Volgens mij is de kern van de transformator niet vast gebakken. Anders heeft het toestel nooit gemankeerd. Waar en aan welke dienst moet het laten herstellen, welke dienst. Gesteld op 13-5-2019 om 19:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goedemorgen, wat vervelend dat je hinder ondervindt van je Remeha Quinta cv-ketel. Ik adviseer je contact op te nemen met je installateur die bijvoorbeeld ook het onderhoud uitvoert. Anders kan je via onze website www.remeha.nl op postcode een installateur bij jou in de buurt vinden. Met vriendelijke groet, Remeha BV Team Customercare Geantwoord op 14-5-2019 om 09:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Na de laatste onderhouds beurt door Tempus, bromt de ketel na gebruik warm water en regelmatig om de zoveel minuten. Er is wel een nieuw onderdeel geplaatst. Voorheen nooit klachten.de monteur beweert dat het zo hoort, maar daar geloof ik niets van. Gesteld op 9-5-2019 om 13:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Halo,
  code 8 en temp van 91C
  maar geen warm water
  wat te doen Gesteld op 25-4-2019 om 18:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Krijg afwisselend warm daarna kouder water waarna het weer wat warmer word Gesteld op 5-2-2019 om 22:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • What is the difference between one and two exhaust ventilators ? Gesteld op 24-1-2019 om 09:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan deze ketel alleen op aardgas
  Of ook op andere gassoorten Gesteld op 10-1-2019 om 17:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha Quinta 28c bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha Quinta 28c in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info