Verklein
Vergroot

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bij mij werkt hij niet. Lees nu in de manual dat de afstand magneet en de sensor niet meer dan 1mm mag zijn. En dat gaat dus zeker niet lukken op een MTB. Ook een sterkere magneet help hierbij niet. Jammer, want hij kan nu meteen uit de verpakking naar de recycling. Gesteld op 13-1-2021 om 17:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • start niet automatisch, alleen met knop op computer.
  geeft soms bij stilstand snelheid aan b.v. 11 km/uur. Gesteld op 4-8-2020 om 20:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe verklein je de afstand tussen de sensor én de magneet Gesteld op 27-3-2020 om 19:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan de clk functie niet vinden en niet instellen

  Hoe doe ik dat Gesteld op 6-2-2020 om 16:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan de SPD stand niet op het scherm van mijn fietscomputer krijgen. ODO, DST, MXS, AVS en TM verschijnen maar waar zit de SPD? Gesteld op 10-12-2019 om 14:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg geen verbinding met de sensor en de fietscomputer. Dit is al de tweede die het niet doet dus ik denk dat ik iets verkeerd doe Gesteld op 24-11-2019 om 10:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Weet iemand wat ik moet doen om de verbinding te maken tussen de sensor en de fietscomputer. Ik denk namelijk dat dit vanzelf moet gaan
   Geantwoord op 24-11-2019 om 10:04

   Waardeer dit antwoord (11)Misbruik melden
 • Hoe /waar kan ik de instelling van de klok CLK vinden op de computer ? Gesteld op 20-10-2019 om 15:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan dit ingesteld worden voor band 29 inch...? Gesteld op 20-8-2019 om 15:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • il n'y a pas de réglage de l'heure ?

  Merci de votre reponse Gesteld op 2-5-2019 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • afstand tussen censor en magneet te groot bij een electrice fiets ,is niet op te lossen door sterkere magneet te plaatsen .
  dus werkt niet en is een waardeloos prduct voor sommige fietsen. Gesteld op 3-12-2018 om 12:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb gisteren ook deze km teller aangeschaft en vanmorgen probleemloos gemonteerd op de E bike van mijn vrouw en snap het probleem dus niet . Ik kan alleen de instelling van de klok CLK niet vinden om de tijd te installeren.Geantwoord op 20-10-2019 om 15:01

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • Alles ingesteld en gemonteerd nu is mijn vraag hoe kan ik na elke rit de instellingen resetten en opnieuw de volgende rit instellen en aflezen van de informatie, dus resetten van de informatie en opnieuw een rit rijden.
  Gebruiksaanwijzing is daar niet duidelijk in. Gesteld op 10-8-2018 om 20:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan de sensor en de spaak magneet niet dichterbij stellen, afstand te groot! Gesteld op 3-8-2018 om 11:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Rawlink 39253 (2561816) bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Rawlink 39253 (2561816) in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info