Verklein
Vergroot

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik ben adapter kwijt geraakt, kent iemand de gegevens van die adaper Gesteld op 2-4-2020 om 17:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Iemand nog de adapter van dit toestel op overschot ? Gesteld op 21-3-2020 om 16:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Blijft constant piepen. Hoe kan ik alles resetten? Gesteld op 23-2-2020 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn hartslag meting doet het niet
  alles op het scherm doet het wel weet zelf niet wat er mee is Gesteld op 19-10-2019 om 16:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  Ik heb een fiets gekocht bij aldi van dit merk . Helaas is mijn scherm stuk . Ik kan nergens her adres vinden behalve op deze web site onder deze naam . Kan ik boj jullie hier ook voor terecht ?
  Mvg esther Gesteld op 7-5-2018 om 10:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoi ik heb een rambler TZ 4600 en geeft een foutmelding E1 hoe kan ik dit verhelpen, Gesteld op 17-2-2018 om 11:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo, ik heb dezelfde hometrainer. Tijdens een verhuis is de kabel in het stuur (die de computer aanstuurt) gekneld geraakt en dus beschadigd. Ik kan wel door de programma's bladeren, maar zodra ik een programma wil starten krijg ik ook de foutmelding E1. Achteraan de handleiding staat dat er dan waarschijnlijk een probleem is met de motor.
   Tot hiertoe heb ik nergens iets gevonden om dat onderdeel te laten vervangen... Ik kan dus wel fietsen, maar geen programma's of weerstand instellen -_- Geantwoord op 9-12-2018 om 15:09

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • na lange tijd terug ingebruik genomen. Nu wilde ik alles instellen maar heb blijkbaar iets verkeerd gedaan want nu blijft er altijd een signaal afgaan heb hem al uit het stopcontact getrokken en een hele nacht zo gelaten maar helpt niet. kan ik hem niet re-setten of zo Gesteld op 5-2-2015 om 16:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb nog wel de hometrainer maar niet meer de adapter.
   Verkoop je de adapter niet aub ?
   Ofwel koop je mijn hometrainer niet ?

   Laat maar weten

   Geantwoord op 3-4-2020 om 12:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Rambler TZ 4600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Rambler TZ 4600 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info