570007
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
The FCC Wants You to Know
3
Your scanner can receive these bands:
±
6*'"(%%"9#065";17"61"
-019
This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a scanning receiver, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules
. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and
can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and
receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.
This device complies with Part 15 of the
FCC Rules
.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
(TGSWGP E[ "
4CPIG"*/*\+
6[RGU"QH"6TCPUOKUUKQPU
29
54
10-Meter Ham Band,
VHF Lo,
6-Meter Ham Band
108
136.9875 Aircraft
137
174
Military Land Mobile,
2-Meter Ham Band,
VHF Hi
380
512
UHF Aircraft,
Federal Government,
70-cm Ham Band,
UHF Standard Band,
UHF “T” Band
±
"016'"
±
"
See “Specifications” on Page 33
for more information about the
scanner's frequency steps.
20-424.fm Page 3 Monday, September 9, 2002 9:44 AM
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw RadioShack PRO-2018 - 200 Channel bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van RadioShack PRO-2018 - 200 Channel in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info