Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
REMKO RXM
26
Technische Daten
RXM
226
RXM
235
RXM
252
RXM
268
RXM
326
RXM
335
RXM
426
RXM
435
Betriebsart Multisplit-Außenteile zum Kühlen
Nennkühlleistung
1)
kW 5,24 7,12 10,5 13,78 8,80 10,68 10,48 14,24
Nennkühlleistung je Kältekreis
1)
kW 2 x 2,62 2 x 3,56 2 x 5,25 2 x 6,89
2 x 2,62
1 x 3,56
3 x 3,56 4 x 2,62 4 x 3,56
Energieeffizienzklasse Kühlen
1)
B C C B C B B C
Energieeffizienzgröße EER
1)
3,06 2,87 2,88 3,02 2,95 3,02 3,02 2,87
Energieverbrauch, Jährlich, (500h)
1)
kWh 855 1240 1820 2280 1490 1770 1735 2480
Arbeitsbereich Außenteil Kühlen °C +7 bis +48
Kältemittel R 410A
3)
Betriebsdruck max. / je Kältekreis kPa 4200
Luftvolumenstrom max. m³/h 2310 4455 5665 4455 5665
Schalldruckpegel max.
2)
dB (A) 50 52 54 57 55 56 55 57
Spannungsversorgung V/Hz 230V / 1~ / 50Hz 230V / 2~ / 50Hz
Schutzart IP 24
Elektr. Nennleistungsaufn. Kühlen kW 1,71 2,48 3,64 4,56 2,98 3,54 2 x 1,74 2 x 2,48
Elektr. Nennstromaufn. Kühlen A 7,50 11,40 16,30 21,10 14,26 17,74 2 x 9,0 2 x 12,0
Elektr. Nennstromaufn. Kompressor A 3,60 5,34 7,29 9,42
2 x 3,60
1 x 5,34
3 x 5,34 4 x 3,60 4 x 5,34
Elektr. Nennstromaufn. Ventilator A 0,30 0,72 2 x 0,86 2 x 1,13 2 x 0,86 2 x 0,86 2 x 0,86 2 x 1,13
Elektr. Anlaufstrom, max. A 2 x 21 2 x 28 2 x 36 2 x 51
2 x 21
1 x 28
3 x 28 4 x 21 4 x 28
Kältemittel, Grundmenge kg 2 x 0,85 2 x 1,00 2 x 1,45 2 x 1,80
2 x 0,85
1 x 1,9
3 x 1,00 4 x 0,85 4 x 1,00
Kältemittel, Zusatzmenge >5m g/m 25 45 25
Kältemittelanschluss Einspritzleitung
Zoll (mm)
1/4 3/8 1/4
Kältemittelanschluss Saugleitung
Zoll (mm)
3/8 1/2 5/8
2 x 3/8
1 x 1/2
1/2 3/8 1/2
Kältemittelleitung, Länge max.
m
25
Kältemittelleitung, Höhe max.
m
15
Abmessungen Höhe
mm
615 1240
Breite
mm
845 830 930 830 930
Tiefe
mm
285 310 390 310 390
Gewicht
kg
52 56 115 125 95 97 110 130
Seriennummer 835... 836... 837... 838... 839... 840... 841... 842...
EDV-Nr. 1625200 1625210 1625220 1625230 1625300 1625310 1625400 1625410
1) Außentemperatur TK 35°C / FK 24°C, max. Luftvolumenstrom, 5m Rohrleitungslänge in Kombination mit RXW 261-681
2) Abstand 1 m Freifeld
3) Enthält Treibhausgas nach Kyoto-Protokoll
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO RXM226 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO RXM226 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info