Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Technische gegevens
Serie
RXD 260 RXD 350 RXD 520 RXD 680 RXD 1200
Werking
Plafondcassette voor koelen en verwarmen
Nominale koelcapaciteit
1)
kW 2,69 3,59 5,27 6,84 12,48
Nominale verwarmingscapaciteit
2)
kW 2,96 4,24 6,31 7,72 13,23
Energie-efficiëntieklasse koelen
1)
A A B B C
Energie-efficiëntieklasse EER
1)
3,24 3,21 3,08 3,03 2,81
Energie-efficiëntieklasse verwarmen
2)
A A C C D
Energie-efficiëntieklasse COP
2)
3,65 3,62 3,25 3,22 3,01
Toepassingsbereik (ruimtevolume), ca. 80 110 160 230 400
Instelbereik ruimtetemperatuur °C +16 tot +30
Werkbereik binnenunit °C +15 tot +35
Koudemiddel R 410A
Bedrijfsdruk max. / per koudekringloop kPa 4200 / 4200
Luchtverplaatsing bij de verschillende
ventilatortoerentallen
m³/h 252/300/360 348/420/510 468/564/624 690/840/1020
978/1188/1380
Geluidsdrukniveau per toerental
3)
dB(A) 29/37/38 30/37/39 35/41/43 32/39/40 40/47/49
Netspanning V/Hz 230 / 1~ / 50
Beschermingsgraad IP X0
Nominaal elektrisch verbruik koelen
1)
kW 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09
Nominaal elektrisch verbruik verwarmen
2)
kW 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09
Nominale stroom koelen
1)
A 0,32 0,35 0,42 0,55 0,75
Nominale stroom verwarmen
2)
A 0,32 0,35 0,42 0,55 0,75
Koudemiddelaansluiting inspuitleiding Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Koudemiddelaansluiting zuigleiding Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,90) 3/4 (19,10)
Condensaansluiting mm 19
Condenspomp, opvoerhoogte mm 1000
Afmetingen apparaathoogte mm 258 258 298 298 298
breedte mm 580 580 580 1110 1110
diepte mm 580 580 580 580 580
Afmetingen hoogte afdekking mm 28 28 28 28 28
breedte mm 650 650 650 1220 1220
diepte mm 650 650 650 690 690
Gewicht kg 26,0 26,0 27,0 59,0 59,0
Serienummer 684... 687... 689... 698.... 699...
EDV-nr. 1619290 1619300 1619320 1619330 1619340
1) Luchtinlaattemperatuur TK 27°C / FK 19°C, buitentemperatuur TK 35 °C, FK 24 °C, max. luchtverplaatsing, 5 m leidinglengte in combinatie met RXS 261H-1200H
2) Luchtinlaattemperatuur TK 20°C, buitentemperatuur TK 7 °C, FK 6 °C, max. luchtverplaatsing, 5 m leidinglengte in combinatie met RXS 261H-1200H
3) Afstand 1 m vrije ruimte
REMKO RXD
26
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO RXD680 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO RXD680 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info