Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Technische Daten
Baureihe
RXD 260 RXD 350 RXD 520 RXD 660 RXD 680 RXD 1200
Betriebsweise
Deckenkassette zum Kühlen und Heizen
Nennkühlleistung
1)
kW 2,69 3,59 5,27 6,84 6,84 12,48
Nennheizleistung
2)
kW 2,96 4,24 6,31 7,72 7,72 13,23
Energieeffizienzklasse Kühlen
1)
A A B B B C
Energieeffizienzgröße EER
1)
3,24 3,21 3,08 3,00 3,03 2,81
Energieeffizienzklasse Heizen
2)
A A C C C D
Energieeffizienzgröße COP
2)
3,65 3,62 3,25 3,20 3,22 3,01
Energieverbrauch, Jährlich, (500h) K / H
1,2)
kWh 415 / 405 560 / 585 855 / 970 1125 / 1195 1130 / 1200 2210 / 2200
Einsatzbereich (Raumvolumen), ca. 80 110 160 230 230 400
Einstellbereich Raumtemperatur °C +16 bis +30
Arbeitsbereich Innengerät °C +15 bis +35
Kältemittel R 410A
4)
Betriebsdruck max. / je Kältekreis kPa 4200 / 4200
Luftvolumenstrom je Stufe m³/h 252/300/360 348/420/510 468/564/624 516/624/768 690/840/1020
978/1188/1380
Schalldruckpegel je Stufe
3)
dB(A) 29/37/38 30/37/39 35/41/43 36/42/45 32/39/40 39/45/47
Spannungsversorgung V/Hz 230 / 1~ / 50
Schutzart IP X0
Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen
1)
kW 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09
Elektr. Nennleistungsaufnahme Heizen
2)
kW 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09
Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen
1)
A 0,32 0,35 0,42 0,48 0,55 0,75
Elektr. Nennstromaufnahme Heizen
2)
A 0,32 0,35 0,42 0,48 0,55 0,75
Kältemittelanschluß Einspritzleitung Zoll (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Kältemittelanschluß Saugleitung Zoll (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,90) 5/8 (15,90) 3/4 (19,10)
Kondensatanschluß mm 19
Kondensatpumpe, Förderleistung max. mmWS 1000
Abmessungen Gerät Höhe mm 258 258 298 298 298 298
Breite mm 580 580 580 580 1110 1110
Tiefe mm 580 580 580 580 580 580
Abmessungen Abdeckung Höhe mm 28 28 28 28 28 28
Breite mm 650 650 650 650 1220 1220
Tiefe mm 650 650 650 650 690 690
Gewicht kg 26,0 26,0 27,0 30,0 59,0 59,0
Seriennummer 684... 687... 689... 698.... 699...
EDV-Nr. 1619290 1619300 1619320 1619330 1619340
1) Lufteintrittstemperatur TK 27°C / FK 19°C, Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C, max. Luftvolumenstrom, 5m Rohrleitungslänge in Kombination mit RXS 261H-1200H
2) Lufteintrittstemperatur TK 20°C, Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C, max. Luftvolumenstrom, 5m Rohrleitungslänge in Kombination mit RXS 261H-1200H
3) Abstand 1 m Freifeld
4) Enthält Treibhausgas nach Kyoto-Protokoll
REMKO RXD
26
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO RXD680 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO RXD680 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info