Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
REMKO KWL
42
Technische Daten
Baureihe KWL 440 SP KWL 520 SP KWL 670 SP KWL 780 SP
Betriebsweise
Luftgekühlter Kompakt-Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen
mit Mediumkomponenten (Speicher, Pumpe, MAG)
Nennkühlleistung
1)
kW 43,5 52,4 66,6 77,7
Einstellbereich Rücklauftemp. Kühlen °C +10 bis +18
Arbeitsbereich Kühlen °C +15 bis +45
Arbeitsbereich Kühlen (Erweiterung) °C +5 bis +45
5)
/ -15 bis +45
6)
Kältekreise, Anzahl 1
Leistungsabstufung % 0 / 50 / 100
Kältemittel R 407C
7)
Betriebsdruck max., Kältemittel kPa 1900 / 2800
Kältemittel, Grundmenge je Kältekreis kg 17,54 18,43 24,35 24,40
Kompressor, Anzahl / Typ 2 / Scroll
Luftvolumenstrom, max. m³/h 11750 17850 17280 25920
Schalldruckpegel
3)
dB(A) 49,3 48,1 51,2 52,2
Schallleistungspegel
3)
dB(A) 80,6 79,3 82,4 83,4
Spannungsversorgung V/Hz 400/3~/50
Schutzart IP 24
Elektr. Leistungsaufnahme, max.
4)
kW 26,76 30,79 37,02 39,43
Elektr. Stromaufnahme, max.
4)
A 42,97 49,68 59,46 63,55
Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen
1)
kW 18,56 20,42 25,36 29,87
Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen
1)
A 36,41 40,96 47,55 54,24
Elektr. Anlaufstrom, max A 143 151 196 229
Betriebsmedium max 35% Ethylenglykol, max. Propylenglykol max. 35%
Betriebsgrenzen, Medium °C +2 bis +25
Betriebsdruck max., Medium kPa 300
Nennvolumenstrom, Medium Kühlen m³/h 7,49 9,02 11,45 13,36
Mindestvolumenstrom, Medium m³/h 4,90 5,90 7,50 8,70
Maximalvolumenstrom, Medium m³/h 11,60 13,90 17,70 20,70
Nennpumpendruck, max. kPa 235,0 225,0 220,0 210,0
Nenndruckverlust, intern Kühlen kPa 24,9 30,6 33,1 44,9
Anlagendruck, verfügbar Kühlen kPa 210,1 194,4 186,9 165,1
Ausdehnungsgefäß MAG, Volumen l 5,5 5,5 5,5 5,5
Ausdehnungsgefäß MAG, Vordruck kPa 150
Mediumanschluss, Eintritt Zoll 1 1/2 innen 2 außen 2 außen 2 außen
Mediumanschluss, Austritt Zoll 1 1/2 innen 2 außen 2 außen 2 außen
Mediuminhalt, Rohrleitungen l 3,6 3,9 4,5 5,8
Speicherinhalt l 200,0 290,0 290,0 290,0
Abmessungen Höhe mm 1390 1390 1390 1390
Breite mm 2250 2750 2750 2750
Tiefe mm 1000 1000 1000 1000
Gewicht kg 800,0 902,0 960,0 973,0
Betriebsgewicht ca. kg 1003,6 1195,9 1254,5 1268,8
Serienfarbton ähnlich RAL 9018
Seriennummer 895... 896... 897... 898...
EDV-Nr. 1650441 1650521 1650671 1650781
1) Lufteintrittstemperatur TK 35°C, Mediumeintritt 12 °C, Mediumaustritt 7 °C, 0% Glykolkonzentration
2) Lufteintrittstemperatur TK 7°C, Mediumeintritt 45 °C, Mediumaustritt 50 °C, 0% Glykolkonzentration
3) Abstand 10 m
4) Lufteintrittstemperatur TK 45°C, Mediumeintritt 18 °C, Mediumaustritt 15 °C, 0% Glykolkonzentration
5) Nur mit Zubehör Kurbelwannenheizung Kompressor
6) Nur mit Zubehör Winterdruckregelung, Set
7) Enthält Treibhausgas nach Kyoto-Protokoll
42

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO KWL520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO KWL520 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 5,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info