589309
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
BEDIENINGSHANDLEIDING
STOOMSTRIJKSYSTEEM
DBS 5000.13
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. U zult een
aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen vinden. Bewaar de bedieningshandleiding en
geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.
1
BA_DBS5000.13_NL_V 13.09.12 11:36 Seite 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Quigg-DBS-5000.13

Zoeken resetten

 • ik heb een stoomstrijkijzer merk Quigg DBS 5000.15
  blijf piepen als ik hem aan zet volgens mijn moet ik er een nieuwe ontkalk tablet in doen weet iemand dat.
  Zo ja waar kan ik die bestellen Gesteld op 17-12-2023 om 15:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,
  Ik ben op zoek naar de handleiding voor de Stoomstrijkbout QUIGG DB 5000.9.
  Het gaat erom hoe ik dit apparaat kan ontkalken.
  Graag een reactie op
  jzhaemers@gmail.com Gesteld op 25-7-2022 om 16:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ondanks dat er water in de reservoir zit komt er geen stoom. De pomp slaat wel aan, maar de slang ( van de pomp naar de strijkijzer ) wordt niet warm. Enig idee wat er aan de hand is??
  Gesteld op 7-7-2021 om 11:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goede middag.
  Welke tabletten voor het ontkalken van mijn stoomstrijkijzer type quigg DBS 500013 heb ik nodig Gesteld op 10-11-2020 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een stoomgenerator in aldi gekocht, waar kan ik de kalk casetten kopen? Gesteld op 16-1-2017 om 20:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Quigg DBS 5000.13 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Quigg DBS 5000.13 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info