Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Beste. ik heb een hogedrukreiniger Model Q1W-SP14-1900 Gekocht bij Aldi oudenaarde op 25-03-2015. geeft nog geen 5 Maal gebruikt geweest nu ik hem nog eens nodig heb, Sluit ik hem aan op electriciteit en water toevoer alles verliep Goed na 5 min plots kwam geen water meer uit slang en motor draaide ( water toevoer was ook in orde ) wat zou de oorzaak kunnen zijn ? ( de aanzuig van de pomp of ? ) Graag ontvang ik een Antwoort. Vriendelijke Groeten Marnix van schoorisse ( 9680-Maarkedal ) marnix.v.schorisse@telenet.be Gesteld op 20-12-2019 om 07:56

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Powerplus Hogedruk reiniger

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

  • lees eerst de handleiding door;
  • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
  • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
  • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
  • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
  • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
  • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info