382406
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
POWXG9007
DE
Copyright © 2013 VARO NV
S e i t e | 1
www.varo.com
1
EINSATZBEREICH ......................................................................... 3
2
BESCHREIBUNG DER TEILE ........................................................ 3
3
VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS ........................... 3
4
ERKLÄRUNG DER SYMBOLE ...................................................... 4
5
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ...................................... 4
5.1
Arbeitsplatzsicherheit ........................................................................................... 4
5.2
Sicherheit von Personen ....................................................................................... 4
5.3
Richtige Anwendung des Geräts und Vorsichtsmaßnahmen ............................. 5
6
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR MIT KRAFTSTOFF
BETRIEBENE HOCHDRUCKREINIGER ....................................... 6
7
SICHERHEITSHINWEISE KRAFTSTOFF ...................................... 6
8
ANDERE SICHERHEITSHINWEISE .............................................. 7
8.1
Thermisch wirkendes Sicherheitsventil ............................................................... 7
8.2
Sicherheitsverriegelung der Spraypistole ............................................................ 7
9
MONTAGE....................................................................................... 7
9.1
Haltegriff und Führungen anbringen .................................................................... 7
9.2
Räder einbauen ...................................................................................................... 7
9.3
Schlauchtrommel montieren ................................................................................. 8
9.4
Trommelsicherung montieren............................................................................... 8
9.5
Trommelsicherung bedienen ................................................................................ 8
10
VOR DER INBETRIEBNAHME ....................................................... 8
10.1
Motoröl in das Getriebe einfüllen ......................................................................... 8
10.2
Benzin in den Tank einfüllen ................................................................................. 9
10.3
Hochdruckschlauch an den Pistolengriff und die Pumpe anschließen ............. 9
10.4
Sicherheitssperre für das Hochdruckwasserrohr................................................ 9
10.5
Schlauch anschließen ........................................................................................... 9
10.6
Sprühwinkel einstellen ........................................................................................ 10
10.6.1
Düse (rot) ..................................... ..................................................................... 10
10.6.2
15° Düse (gelb) ................................... ................................................................... 10
10.6.3
40° Düse (weiß) ................................... .................................................................. 11
10.6.4
Niederdruckdüse (schwarz) ................................................................................... 11
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Powerplus-pow-xg-9007

Zoeken resetten

  • bonjour,je recherche le kit joint pour pompe hp powerplus xg9007 + raccord clapé d'aspiration produit.merci Gesteld op 5-5-2023 om 13:57

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • verbinding tussen carburator en cylinder losgekomen en verbrandt.
    dichting 34 is kapot. Is het ook nodig wisselsuk 35 tevervangen?
    Gesteld op 12-4-2020 om 10:35

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerplus pow xg 9007 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerplus pow xg 9007 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,97 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Powerplus pow xg 9007

Powerplus pow xg 9007 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 19 pagina's

Powerplus pow xg 9007 Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Powerplus pow xg 9007 Gebruiksaanwijzing - Français - 19 pagina's

Powerplus pow xg 9007 Aanvulling / aanpassing - Alle talen - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info