451088
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
114
Nederlands
3139 115 22612
Algemene informatie
Bijgeleverde accessoires ................................. 116
Onderhouds- en veiligheidsvoorschriften .. 116
Aansluitingen
Stap 1: Installeren van de luidsprekers......... 117
Stap 2: Aansluiten van de luidsprekers en
subwoofer .......................................................... 117
Stap 3: Opstellen van de luidsprekers en de
subwoofer .......................................................... 118
Stap 4: Aansluiten van een tv ......................... 119
Gebruik van de scart-aansluiting ................ 119
Gebruik van de S-videoaansluiting ............. 119
Stap 5: Aansluiten van de FM-/MW-antenne.....
.............................................................................. 120
Stap 6: Aansluiten van het netsnoer ............. 120
Aansluitingen (optioneel)
Aansluiten van een videorecorder ............... 121
Kijken en luisteren naar de-weergave ....... 121
Opnemen van de dvd-weergave op een
videorecorder ................................................. 121
Overzicht van de functies
Apparaat en afstandsbediening ...................... 122
Bedieningstoetsen die enkel op de
afstandsbediening beschikbaar zijn ............. 123
Van start gaan
Stap 1: Plaatsen van de batterijen in de
afstandsbediening ............................................. 124
Bedienen van het systeem met de
afstandsbediening ........................................... 124
Stap 2: Instellen van de tv ............................... 124
Kiezen van het kleursysteem dat
overeenkomt met uw tv............................... 125
Stap 3: Instellen van de luidsprekerkanalen .......
.............................................................................. 125
Stap 4: Instellen van de voorkeurtaal ........... 126
Instellen van de OSD-taal ............................ 126
Instellen van de taal voor het Geluid, de
Ondertitels en het Diskmenu ..................... 126
Taalcodes ......................................................... 127
Bediening van de diskspeler
Disks geschikt om af te spelen ...................... 128
Afspelen van een disk ...................................... 128
Automatische energiebesparende stand-by-
stand ................................................................. 129
Gebruik van het diskmenu ............................. 129
Basisfuncties bij afspelen .........................129-131
Verdergaan met afspelen vanaf het punt waar
het laatst gestopt werd (dvd/vcd) ............. 129
Herhalen .......................................................... 130
Herhalen van A-B ........................................... 130
Zoom ................................................................ 130
Tijdzoeken ....................................................... 131
Speciale DVD-functies ..................................... 131
Afspelen van een titel ................................... 131
Camerahoek ................................................... 131
Wijzigen van de gesproken taal .................. 131
Ondertitels ...................................................... 131
Speciale VCD-/SVCD-functies ....................... 132
Playback Control (PBC) ............................... 132
Previewfunctie ................................................ 132
Afspelen van een MP3-/Picture-disk (Kodak,
JPEG) ................................................................... 133
Algemene functies ......................................... 133
Selectieve weergave....................................... 133
Speciale MP3-/ JPEG-functies ......................... 134
Previewfunctie (JPEG) ................................... 134
Afbeelding inzoomen (JPEG) ....................... 134
Afbeeldingen spiegelen/roteren (JPEG)..... 134
Scan-effect (JPEG) .......................................... 134
Playback Control (MP3) ............................... 134
Gelijktijdige weergave van JPEG en MP3 .. 134
Inhoudsopgave
114-149-LX36_22-Dut 21/08/2003, 10:46 AM114
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Philips-lx3600d

Zoeken resetten

 • Goedendag allen.

  Ben ook in het bezit van een philips lx3600d.tot voor kort zeer tevreden mee. Op dit moment lukt het me niet om een dvd te wisselen, het houdertje gaat niet open terwijl hij het wel probeert (dat is goed te horen). Heeft iemand hier ervaring mee? Alvast bedankt voor uw reactie. Groet, Ton Gesteld op 15-9-2016 om 09:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de bass verlagen/versterken? ik probeer het al een tijd maar het lukt mij niet.
  Gesteld op 13-8-2015 om 22:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zoek een handleiding voor de lx3600d, maar kreeg een rekening. Gesteld op 30-7-2011 om 14:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bedankt voor het doorgeven! De rekening is zojuist weggehaald en de correcte handleiding geplaatst. (gebruikershandleiding.com) Geantwoord op 30-7-2011 om 14:14

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips lx3600d bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips lx3600d in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips lx3600d

Philips lx3600d Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Philips lx3600d Gebruiksaanwijzing - English - 41 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info