Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 18 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een gascomfort gekocht. Type PK 454. Past daar een gewone gasslang op? Ik vind de aansluiting daarvoor aan de achterkant zo vreemd. Gesteld op 14-6-2017 om 22:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • • Dit toestel mag alleen door een erkend gastechnisch installateur
   worden aangesloten.
   • Let op: de gassoort en het land waarvoor het toestel is ingericht
   staan vermeld op het gegevensplaatje.
   • Dit is een klasse 1 toestel.
   • De gasaansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale
   voorschriften.
   • Een veiligheidsslang moet goedgekeurd en geschikt zijn voor het
   gebruik met de gassoort waarvoor het toestel is ingericht (zie
   gegevensplaatje).
   • De veiligheidsslang mag niet langer zijn dan 2 meter.
   • Let op: een veiligheidsslang mag niet worden geknikt en niet in
   aanraking komen met bewegende delen van het keukenmeubel.
   • Let op: een veiligheidsslang mag niet boven het toestel uitkomen
   omdat anders de vlammen van de branders de slang kunnen
   beschadigen.
   • In alle gevallen moet er voor het toestel een aansluitkraan geplaatst
   worden op een makkelijk bereikbare plaats. Geantwoord op 15-6-2017 om 09:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Pelgrim PK454

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info