Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
1
Bedienungsanleitung
KX-TU110Modell-Nr.
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Panasonic
entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des
Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Vor der Verwendung sollten Sie den Abschnitt „Wichtige
Informationen“ auf Seite 4 lesen.
– Netzteil (Art.-Nr. TPA-97H050055VW01): 1 Stk.
Akku (Art.-Nr. 523450AR): 1 Stk.
– Kopfhörer (Art.-Nr. JYK-E112): 1 Stk.
Mitgeliefertes Zubehör
Einfach bedienbares Mobiltelefon
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik dat witte balkje verwijderen wat je ziet als je naar namen gaat
  Super irritant
  Misschien weet iemand het antwoord
  Gesteld op 21-5-2022 om 11:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,

  Mijn opa van 91 heeft moeite de telefoon van het slot te krijgen, dat moet binnen een paar seconden, maar dat gaat te snel voor hem. Is dit anders in te stellen? Misschien langere tijd of het slot er helemaal af? Gesteld op 6-2-2022 om 15:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik mijn toestel in op Nederlands. Staat nu op Polen. Gesteld op 6-10-2021 om 14:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op welke plek moet ik de simkaart plaatsen. En kan er een micro sim in? Gesteld op 7-6-2021 om 12:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • 1. Berichten worden niet verzonden maar gaan naar concepten.
  2.hoe leg ik de schermvergrendeling af zodat deze nooit vergrendeld Gesteld op 5-6-2021 om 20:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de Engelse taal wijzigen in Nederlands op de Panasonic KX-TU110EXC Gesteld op 17-5-2021 om 19:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo dit is geen spam maar een vraag van Els v.d.Linden, mijn vraag is of de Panasonic
  telefoon op het 4 G netwerk kan worden gebruikt ? groeten van ELS Gesteld op 15-5-2021 om 15:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic KX-TU110 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic KX-TU110 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Panasonic KX-TU110

Panasonic KX-TU110 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 30 pagina's

Panasonic KX-TU110 Gebruiksaanwijzing - English - 30 pagina's

Panasonic KX-TU110 Gebruiksaanwijzing - Français - 31 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info