Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/332
Pagina verder
SQW0028
M0914KZ0
Weergave berichten →299
Gebruiksaanwijzing
voor geavanceerde kenmerken
Digitale Camera
Model Nr. DMC-LX100
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en
bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.
V&A Storingen verhelpen →310
De informatie zoeken die u nodig hebt →2
Inhoudsopgave →4
Inhoudsopgave per functie →10
Menulijst →303
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een probleem met mijn Panasonic LX100. De AF-functie werkt niet meer goed. In de AF-stand stelt de camera niet meer goed scherp. Ik krijg dan steeds een foutmelding. Dit is los van het onderwerp en los van de overige instellingen. Is dit een bekend probleem? En hoe los ik dit op? Gesteld op 28-1-2019 om 15:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De ontspanknop van mijn panasonic lumix lx 100 krijg ik niet half ingedrukt; hij drukt meteen af
  Kan dit worden afgesteld?
  Gesteld op 26-2-2018 om 13:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik vraag me af of er een externe microfoon op de Panasonic dmc Lex 100 is aan te sluiten. Ben benieuwd en alvast bedankt, roos Gesteld op 8-12-2017 om 20:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is de este instelling voor automatisch fotos nemen Gesteld op 15-8-2017 om 10:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan de lensring verwijderd worden? Ik wil er een auto lens cap opzetten, maar moet naar mijn idee wel erg veel kracht zetten om de lensring los te krijgen. Gesteld op 8-1-2017 om 16:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan je met de camera op Internet verbinden

  Gesteld op 10-1-2016 om 19:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-LX100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-LX100 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 9,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info