589187
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze gebruiksvriendelijke, lichtgewicht
stappenteller met hartslagmeter.
Dit product is uitgerust met verschillende unieke kenmerken, die nuttig zijn
voor actieve personen die regelmatig wandelen of joggen. Als hartslagmeter,
stappenteller, calorieënteller en opteltimer is dit toestel in staat belangrijke
informatie over een verscheidenheid van programma’s voor de
lichaamsbeweging of wandelactiviteiten te registeren en op de display aan
te geven.
Dit product werd ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid en is
bovendien voorzien van een clip die gemakkelijk aan uw kledij te bevestigen
is. Zijn lichte gewicht en kleine formaat geven dit aan product een
probleemvrije kwaliteit.
KENMERKEN
1. Hartslagmonitor
2. Stappenteller
3. 12/24-uur horloge voor de ware tijd
4. Registratie van de totale afgelegde afstand
5. Berekenen van het totaal aantal verbruikte calorieën
6. Instelling van uw individuele paslengte
7. Opteltimer (tot 99 uur, 59 minuten, 59 seconden)
8. Indicator voor zwakke batterijen [ ]
9. EL-displayverlichting
10. Instelling van de bewegingsgevoeligheid
BENAMINGEN EN FUNCTIES [FIG. A]
A. LCD (vloeibaar kristaldisplay)
Display in twee lijnen met drie verschillende modi en hartslagdisplay.
B. De toets [MODE]
Alterneert tussen de verschillende modi op de display.
C. De toets Start / Stop [ST/SP]
Om de opteltimer te starten of stoppen.
D. De toets displayverlichting [ ]
Schakelt de displayverlichting aan.
E. De hartslagtoets []
Stelt het toestel in voor het meten en registreren van de hartslag.
F. De toets [RESET] / op []
Stelt de displaymodi terug op nul.
Vermeerdert de waarde van de instelling bij het invoeren of wijzigen van
gegevens.
G. De schuifschakelaar bewegingsgevoeligheid
Vermeerdert of vermindert de gevoeligheid voor beweging van het
toestel.
H. Batterijenvak
Zet twee (2) batterijen van het type LR44 in.
I. Uitsparing voor het inbrengen van de vinger
J. Toets voor het losmaken van het deksel
Druk op deze toets om het beschermdeksel te openen.
K. Deksel
Beschermt het LCD-paneel.
L. Riemclip
Kan aan een riem of aan de kledij worden bevestigd.
OM HET DEKSEL TE OPENEN
Houd de stappenteller rechtop, neem de clip met één hand vast en druk met
de andere hand op de toets COVER RELEASE.
HET INZETTEN VAN DE BATTERIJEN:
HOOFDTOESTEL
1. Druk en trek voorzichtig het deksel van het batterijenvak uit.
2. Zet twee (2) batterijen van het type LR44 - 1,5 V of equivalent in.
[FIG. B]
3. Maak het deksel van het batterijenvak terug vast.
Opmerking: Het icoon voor de zwakke batterijen [ ] gaat branden
wanneer de batterijen bijna leeg en aan vervanging toe zijn.
Opmerking: Batterijen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze niet op
een correcte wijze worden weggeworpen. Bescherm het milieu
door gebruikte batterijen naar een depot te brengen volgens de
aanwijzingen van de plaatselijke autoriteiten.
OM DE STAPPENTELLER TE DRAGEN
Bevestig hem op heuphoogte aan uw riem, slip of sportkledij. Let erop
dat de stappenteller in horizontale positie blijft en hecht hem stevig vast.
[FIG. C]
Opmerking: Het verkeerd positioneren van de stappenteller kan tot
onnauwkeurige metingen leiden.
OM HET HORLOGE IN TE STELLEN
1. Druk op [MODE] om af te wisselen tussen de displaymodi [STEP]
(stap), [DIST/TIMER] (afstand / timer) en [CAL/TIMER] (calorieën
/ timer).
2. In de modus [STEP] houdt u [MODE] twee secondenlang ingedrukt.
De 12 urenwaarde gaat nu knipperen. Gebruik de toets [] om uw keuze
te maken tussen de 12- of 24-uurindeling.
FIG. A
FIG. I
FIG. H
FIG. B
FIG. C
FIG. D FIG. E
FIG. F FIG. G
STAPPENTELLER MET HARTSLAGMETER
MODEL: PE316PM
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
NEDERLANDS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oregon Scientific PE316PM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oregon Scientific PE316PM in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oregon Scientific PE316PM

Oregon Scientific PE316PM Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info