554371
48
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/49
Pagina verder
IT
95
IT
OCEANIC WORLD WIDE
OCEANIC USA
2002 Davis Street
San Leandro, CA 94577
Tel: 510/562-0500
Fax: 510/569-5404
Web site: http://www.OceanicWorldWide.com
Oceanic Germany - Nurnberg, Germania
Tel: 49-911-324-6630 Fax: 49-911-312-999
E-mail: office@oceanic.de
Oceanic South Europe - Genova, Italia
Tel: 0039-010-834-51 Fax: 0039-010-834-52-50
E-mail: info@oceanicse.it
Oceanic SW, Ltd - Devon, Regno Unito
Tel: 44-1-404-89-1819 Fax: 44-1-404-89-1909
E-mail: info@oceanicuk.com
Oceanic France - Marseille, Francia
Tel: 33-491-25-27-45 Fax: 33-491-25-35-86
E-mail: f.oceanic@wanadoo.fr
Oceanic International (Pacific) - Kapolei, Hawaii
Tel: 808-682-5488 Fax: 808-682-1068
E-mail: oceanichi@oceanicusa.com
Oceanic Diving Australia Pty. Ltd
Sorrento, Victoria, Australia
Tel: 61-3-5984-4770 Fax: 61-3-5984-4307
E-mail: sales@oceanicaus.com.au
Oceanic Asia-Pacific Pte. Ltd - Singapore
Tel: 65-779-3853 Fax: 65-779-3945
E-mail: info@oceanicasia.com.sg
Oceanic Japan - Yokohama, Giappone
Tel: 045-575-6671 Fax: 045-575-6673
E-mail: oceanic@gol.com
Oceanic New Zealand
Wellington, Nuova Zelanda
Tel: 64-4-472-5335 Fax: 64-4-472-5334
Oceanic España - Barcelona, Spagna
Tel: 34-93-322-75-20 Fax: 34-93-321-96-18
E-mail: aquaproline@retemail.es
94
DATI PER L’ASSISTENZA
Numero di Sere __________________________________________________
Data di acquisto __________________________________________________
Acquistato presso __________________________________________________
La parte sottostante deve essere compilata dal Rivenditore autorizzato Oceanic:
Data Assistenza effettuata Rivenditore/Tecnico
man. VEO 200/250 italiano 19-04-2004 17:28 Pagina 94
48

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic Veo 200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic Veo 200 in de taal/talen: Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 1,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic Veo 200

Oceanic Veo 200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 97 pagina's

Oceanic Veo 200 Gebruiksaanwijzing - English - 96 pagina's

Oceanic Veo 200 Gebruiksaanwijzing - Français - 49 pagina's

Oceanic Veo 200 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 49 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info