787173
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Nor-tec-Temperatuursensor-72416

Zoeken resetten

 • Welke oplaadkabel is nodig voor nor-tec 39325? Svp vermelden van de kabel: type en kosten.
  mvrgr, piet bal Gesteld op 17-12-2023 om 16:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij mij schakeld hij de hele tijd tussen verschillende kanalen..... Enige hulp Gesteld op 3-12-2023 om 20:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het station wil niet starten - toont ook geen tekenen dat er iets gebeurt na het aansluiten van de lader Gesteld op 7-11-2023 om 12:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe vervang ik de batterij van de nor-tec thermometer. Is die überhaupt te vervangen?
  Mvg Gesteld op 24-10-2023 om 18:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De digitale thermometer van Nor-tec 39325 de buitensensor blijft met de buitenthermometer steeds knipperen. Wat te doen? Gesteld op 29-8-2023 om 13:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wat bij mij werkte: druk de reset toets in. Als de buitensensor in werking is, zal het weerstation snel als eerste de buitentemperatuur tonen, en niet meer knipperen. Geantwoord op 2-10-2023 om 16:24

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden
 • Batterij verwisselen nor-tec thermometer item nr 82051 Gesteld op 19-7-2023 om 17:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit is een vraag over een ander exemplaar dan waar dit forum over gaat - ik heb ze beide - van 82051 de batterij vervangen kan door voorzichtig op de ribbeltjes van het steuntje te drukken en dan naar beneden te schijven - batterij is cr2032 - daarna steuntje weer inleggen en naar boven schuiven totdat u een klikje hoort en voelt. Geantwoord op 11-8-2023 om 08:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • 6
 • Hoe een batterij vervangen van nor -tec thermometer Gesteld op 26-6-2023 om 17:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nor-tec Temperatuursensor 72416 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nor-tec Temperatuursensor 72416 in de taal/talen: Nederlands, Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1.18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info