Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/117
Pagina verder
Inhoudsopgave
Veiligheid 4
Aan de slag 5
Toetsen en onderdelen 5
Terug-, start- en zoektoets 5
Antennelocaties 6
Een simkaart plaatsen 6
Een opslagkaart plaatsen 7
Uw telefoon opladen 9
Eerste keer starten 10
Het scherm en de toetsen vergrendelen 13
De headset aansluiten 14
Het volume wijzigen 15
Pictogrammen weergegeven op uw
telefoon 15
Basisvaardigheden 17
Uw telefoon leren kennen 17
Uw telefoon aanpassen 23
Een schermafbeelding maken 27
Levensduur van de batterij verlengen 28
Op gegevensroamingskosten besparen 29
Tekst schrijven 30
Codes of tekst scannen 34
Klok 34
SkyDrive 36
Nokia-account 37
Personen en berichten 38
Oproepen 38
Contacten 41
Sociale netwerken 44
Berichten 46
E-mail 51
Camera 57
Een foto maken 57
Verschillende scènemodi gebruiken 58
Nokia Lenzen vanuit Store downloaden 60
Een video opnemen 60
Cameratips 60
Uw foto's en video's opslaan op een
opslagkaart 60
Locatiegegevens met uw foto's en
video's opslaan 61
Uw foto's en video's delen 61
Uw foto's beheren en bewerken 61
Kaarten en navigatie 66
Locatieservices inschakelen 66
Nokia Drive+ vanuit Store downloaden 66
Nokia Maps 66
Nokia City Lens 72
Gebeurtenissen en plaatsen in de buurt
zoeken met Omgeving 74
Positiebepalingsmethoden 75
Internet 76
Internetverbindingen definiëren 76
Uw computer met het web verbinden 77
Webbrowser 77
Zoeken op het web 79
Alle internetverbindingen sluiten 80
Ontspanning 81
Bekijken en luisteren 81
Nokia Muziek 82
Gebruikershandleiding
Nokia Lumia 620
© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
2
2
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nokia Lumia 620 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nokia Lumia 620 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info