Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/136
Pagina verder
User Guide
Issue 1 EN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • kan iemand mij helpen met de manier waarop de simkaaart verwijderd kan worden? Gesteld op 10-8-2019 om 19:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik ben plots alle gegeven precies kwijt die op sd kaart stonden ik veronderstel dat ik ergens iets uitgeschakeld heb wat zou ik verkeerd gedaan hebben
  Gesteld op 6-12-2017 om 21:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Moet je even naar systeem gaan en dan naar opslag en daar even kijken ofdat je iets verkeerd hebt gedaan en je kunt het altijd terug halen bij back-up groetjes John Geantwoord op 6-12-2017 om 22:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik berichten wissen alsook oproepen wissen Gesteld op 11-10-2017 om 10:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • gewoon onderaan op selecteren drukken middelste bolletje en dan kan je per bericht aanklikken en onderaan op vuilbakje klikken Geantwoord op 11-10-2017 om 10:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Als ik FB wil opnieuw installeren komt er foutmelding 80073cf6, STEEDS OPNIEUW TZELFDE LIEDJEN ; tel opniiew aangezzet en boel , geen oplossing
  Gesteld op 28-9-2016 om 18:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe verwijder ik de achterzijde om bij mijn sim kaart te komen? Gesteld op 5-7-2016 om 13:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik plaatjes van internet meesturen in de whatsapp?
  Gesteld op 27-1-2016 om 14:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geluid van de telefoon harder zetten. Hoe doe ik dat
  Het staat nu wel zacht Gesteld op 12-11-2015 om 12:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb het gevonden het zijn maar liefst 140 bladzijden als ik dat alles moet doorslepen wordt ik gek. Gesteld op 24-6-2015 om 14:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag de handleiding downloaden van nokia 530 Gesteld op 24-6-2015 om 13:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nokia Lumia 530 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nokia Lumia 530 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nokia Lumia 530

Nokia Lumia 530 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 141 pagina's

Nokia Lumia 530 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 151 pagina's

Nokia Lumia 530 Snelstart handleiding - Deutsch - 18 pagina's

Nokia Lumia 530 Gebruiksaanwijzing - English - 133 pagina's

Nokia Lumia 530 Gebruiksaanwijzing - Français - 144 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info