Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
Instructions for use
Bravo
107411357 (06.2014)
EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-ZH
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het snoer kan niet meer uit de stofzuiger getrokken worden hoe kan ik dit verhelpen ? Gesteld op 6-2-2019 om 19:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo ,probeer maar de snoer tot het einde paar kerr te trekken en los laten, dan de knop gewoon gebruiken om de snoer binnen te rollen.
   Bij mij is geholpen.
   Ik hoor graag van u.
   Groetjes Geantwoord op 8-2-2019 om 17:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Goede middag, de aan/uit knop van onze Nilfisk Bravo doet het niet meer. Als ik de knop indruk gaat de stofzuiger aan alleen als ik knop dan weer los laat stopt stofzuiger direct. Ik denk dat ik het kan oplossen als ik weet hoe ik de stofzuiger uit elkaar kan halen of nog beter hoe ik de aan/uit knop van de stofzuiger af kan halen zodat ik er onder kan kijken. Hebben jullie tips ? Alvast bedankt groet Fam. Pluijmert Gesteld op 23-11-2015 om 13:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste Ik heb precies hetzelfde probleem, maar het lukt me niet de stofzuiger uit elkaar te halen. Heeft u inmiddels een oplossing. Met vriendelijke groet, Lilian Geantwoord op 22-6-2016 om 12:51

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk Bravo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk Bravo in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nilfisk Bravo

Nilfisk Bravo Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 18 pagina's

Nilfisk Bravo Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 18 pagina's

Nilfisk Bravo Gebruiksaanwijzing - Français - 18 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info