Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/45
Pagina verder
Inleiding Fotos bekijken Filters Beeldaanpassing Overige functies Menugids
Naslaggids Capture NX-D
1
Nl
Inleiding Fotos bekijken Filters Beeldaanpassing Overige functies Menugids
Naslaggids Capture NX-D voor versie 1.1.0
Inleiding
Wat Capture NX-D voor u kan betekenen .............2
Gemaakte wijzigingen in Capture NX/Capture NX 2
verbergen
........................................................................... 4
Het Capture NX-D-venster........................................... 5
Paletten ..............................................................................6
De werkbalk ...................................................................... 8
De statusbalk ....................................................................9
De menubalk .................................................................... 9
Fotos bekijken
Fotos bekijken ...............................................................10
Naast elkaar vergelijken .............................................13
Filters
Score ..................................................................................15
Van een label voorzien ...............................................16
Filteren ..............................................................................17
Beeldaanpassing
Het bewerkingspalet ...................................................18
Belichtingscorrectie (RAW-afbeeldingen) ...........20
Witbalans (RAW-afbeeldingen) ...............................21
Picture Control (RAW-afbeeldingen) .....................22
Toon/Toon (Details) .....................................................24
Gereedschapsknoppen ..............................................25
Aanpassingen kopiëren .............................................31
Indeling ............................................................................34
Overige functies
Fotos uitsnijden ............................................................35
Serieverwerking ............................................................37
Fotos afdrukken ............................................................39
Beeldinformatie afdrukken .......................................40
Indexprints ......................................................................41
Voorkeuren .....................................................................42
Menugids
Menugids .........................................................................43
De afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van Windows 8.1. Er wordt uitgegaan van de standaard camera- en software-instellingen.
De links bovenaan elke pagina kunnen worden gebruikt voor het navigeren door hoofdstukken. Klik op om naar deze pagina terug te keren.
Kennisgevingen
• Geen enkel deel van de handleidingen behorende bij dit product mag worden gereproduceerd,
overgedragen, overgeschreven, worden opgeslagen in een retrievalsysteem of worden vertaald
in een taal in welke vorm dan ook, met welk middel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nikon.
• Nikon behoudt zich het recht voor de specicaties van de hardware en software beschreven in
deze handleiding op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
• Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit het gebruik van dit product.
• Terwijl alles in het werk is gesteld om de informatie in deze handleiding nauwkeurig en compleet
af te leveren, stellen we het op prijs als u fouten of onvolkomenheden onder de aandacht brengt
van de Nikon-vertegenwoordiger in uw gebied (adres apart vermeld).
Handelsmerkinformatie
Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Mi-
crosoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac en OS X zijn geregistreerde
handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmer-
ken genoemd in deze handleiding of de andere documentatie meegeleverd met uw Nikon-product
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik kan momenteel geen foto' s openen van NVC bestanden. Lukt dat wel met Nikon Capture NX-D? Gesteld op 29-6-2020 om 15:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is de beste manier om te verscherpen in Capture NX-D ?
  Gesteld op 17-11-2019 om 14:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik verscherp altijd in "Onscherp Masker", Dit is het symbool met de twee driehoekjes onderin het vakje bewerken.
   Mijn instellingen zijn:
   intensiteit: 24
   Straal: 1
   Drempel: 3
   Voor mij werkt dit goed. Je kan goed zien hoe de foto is verscherpt door de foto uit te vergroten tot 100 procent.
   Groetjes,
   Gert Geantwoord op 17-11-2019 om 16:54

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • twee versies ervan geprobeerd (een van de Nikon site, een die ik nog op de pc als exe had staan van een jaar of wat terug) geen van beide werkt. De nieuwe klapt bgelijk weer dicht als ik een map met bestanden probeer te openen, da andere opent niets.....
  Waarom, oh waarom ondersteunt Nikon NX-II niet meer Gesteld op 26-9-2018 om 16:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste,

  Ik zal toegeven ik ben nog een leek in het vak. Maar ik zit met de vraag als ik raw of nef foto's in capture nx-d bewerkt heb hoe krijg ik die dan in een jpeg bestand?

  Mvg, Monika Gesteld op 8-1-2017 om 16:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik een raw foto bewerk in capture (in iMac) krijg ik een map met NKSC_parameter, waar die foto ook in opgeslagen wordt. Die is in die map vervolgens niet te openen. Er staat dan als fotonaam: naam foto.NEF.nksc. Was tevoren in mijn windows pc niet.
  Hoe is die te openen? Bedankt alvast voor Uw antwoord. Gesteld op 23-11-2016 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,
   Die map met parameters is precies wat de naam al zegt: "parameters". Dat zijn alleen de gegevens van je bewerking, dus niet de echte foto. Het zijn ook maar heel kleine bestandjes.
   De foto zelf wordt niet bewerkt, maar er wordt een apart bestand met alles wat je wijzigde opgeslagen, een zogenaamde "sidecar". Die wijzigingen worden pas bij een bestandsconversie (bijv. NEF naar JPG) ook echt in de foto verwerkt. Je kunt er je voordeel mee doen, want als je dat *.NEF.nksc bestandje weggooit heb je weer je oorspronkelijke foto zonder je aanpassingen. Probeer het maar eens met wat overdreven aanpassingen. Overigens kan geen enkel ander programma dan Capture NX-D dit bestand lezen of verwerken. Als je je aangepaste foto (vóór conversie) in een ander programma opent, zal dat programma de aanpassingen niet herkennen en de oorspronkelijke foto laten zien. Dit is op een Windows PC niet anders dan op een iMac. Ik werk in Windows en krijg ook die map.
   Groet,
   Rob Geantwoord op 23-11-2016 om 23:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nikon Capture NX-D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nikon Capture NX-D in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nikon Capture NX-D

Nikon Capture NX-D Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 45 pagina's

Nikon Capture NX-D Gebruiksaanwijzing - English - 45 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info