Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, VS
NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ierland
Installatiehandleiding
24-poorts Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+
Switch (190W)
Model GS324P
24-poorts Gigabit Ethernet Unmanaged High-
Power POE+ Switch (380W)
Model GS324PP
Inhoud van de verpakking
Switch model GS324P of GS324PP
Netsnoer (verschilt per regio)
Rekmontageset met vier rubberen voetjes
Installatiehandleiding
Opmerking: Het wordt aanbevolen om een kabel van categorie 5e (Cat 5e) of
hoger te gebruiken voor Gigabit Ethernet-aansluitingen.
1. Registreren met de NETGEAR Insight-app
1. Zoek naar NETGEAR Insight en download de nieuwste app.
2. Stel een NETGEAR-account in als u er geen hebt.
3. Tik op het menu links bovenin.
4. Tik op REGISTER ANY NETGEAR DEVICE (EEN NETGEAR-APPARAAT
REGISTREREN).
5. Voer het serienummer in dat zich onder op de switch bevindt, of gebruik de
camera op uw mobiele apparaat om het serienummer of de barcode te scannen.
6. Tik op GO (Ga).
De switch wordt geregistreerd en aan uw account toegevoegd. U kunt de
switch nu weergeven in de NETGEAR Insight-app.
Opmerking: Omdat dit een unmanaged switch is, kunt u deze niet congureren
of beheren in NETGEAR Insight.
2. De switch aansluiten
VoIP-telefoon
Internet
GS324PP-switch
Internet
PoE
Voorbeeld van de verbindingen
Beveiligingscamera's
Access point
Router
3. De lampjes controleren
Wanneer u het netsnoer op de switch en op een stopcontact aansluit, geven de
lampjes de status aan.
De GS324P levert PoE+ of PoE voeding op poort 1-16 tot 30W aan elke poort,
met een PoE voedingsbudget van 190W over alle actieve PoE-poorten. De
GS324PP levert PoE+ of PoE voeding op poort 1-24 tot 30W aan elke poort, met
een PoE voedingsbudget van 380W over alle actieve PoE-poorten.
Lampje
Beschrijving
Netvoeding
Aan. De switch ontvangt stroom.
Uit De switch ontvangt geen stroom.
Ethernet 1–24
Aan.Verbinding van 1000 Mbps op deze poort.
Knippert. Activiteit van 1000 Mbps op deze poort.
Aan. Verbinding van 100 Mbps of 10 Mbps op deze poort.
Knippert. Activiteit van 100 Mbps of 10 Mbps op deze poort.
Uit. Er is geen verbinding gedetecteerd op deze poort.
PoE
GS324P 1–16
GS324PP 1–24
Aan. PoE is in gebruik.
Aan. PoE gestopt.
Uit. PoE is niet in gebruik op deze poort.
Ventilator
Aan. Er is een ventilatorfout.
Uit. De ventilator werkt naar behoren.
PoE Max Het LED-lampje PoE Max geeft de status van het PoE-budget op de
switch aan:
Uit Voldoende. Er is meer dan 7 W PoE-voeding beschikbaar.
Aan. Er is minder dan 7 W PoE-vermogen beschikbaar.
Knippert. Ten minste één keer gedurende de vorige twee
minuten was er minder dan 7 W PoE-voeding beschikbaar.
GS324P
GS324PP
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear GS324PP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear GS324PP in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info