Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
Gebruikershandleiding
BIKE
1000
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Waneer ik navigeer naar een nieuw adres kan ik geen plaats meer invullen Gesteld op 23-8-2019 om 19:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kun je ook aangeven wat voor soort route zoals snelle roue, recreatieve route of natuurroute Gesteld op 25-7-2019 om 17:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de doos niet meer ik wil graag start up key code v Navman Bike 1000 Gesteld op 24-7-2019 om 09:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een SDHC Card gekocht om in de Navman te gebruiken. Hoe kan ik de GPX bestanden die ik op de SDHC Card geplaatst heb via de PC, lezen in de Navman zoals ik Tracks of geschiedenis kan lezen. Ik vind nergens iets die verwijst naar die SDHC Card om die routes te lezen. Gesteld op 20-7-2019 om 10:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe komt dat ik mij fiets gps navman bike 1000 niet meer werkt
  Gesteld op 19-7-2019 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. De Navman Bike 1000 werkte prima - slechts 3.5 maanden oud - tot er plots zonder verklaarbare reden geen GPS signaal meer kon worden ontvangen... Geantwoord op 23-7-2019 om 11:22

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • is er een update voor de navman bike 1000 model n506 van 2014 of 2015 en zo ja hoe instaleer ike het? Gesteld op 9-7-2019 om 16:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Navman ecountered a serious error. Reset helpt niet. Gesteld op 1-7-2019 om 09:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Navman geeft aan :
  - Dataschijf bijna vol
  - Verwijder ongewenste items
  Hoe los ik dit op kan helemaal niets krijg geen ander scherm ervoor Gesteld op 25-6-2019 om 20:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan mijn gpxbestanden niet overbrengen naar navman bike 1000,ze staan wel in een map op mijn pc Gesteld op 23-6-2019 om 17:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK kan de rubberen klep van de usb ingang niet terug sluiten,wat is de oplossing hiervoor? Gesteld op 12-6-2019 om 16:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • We kunnen de rubberen klep van de usb ingang niet terug sluiten.
  Wat is het adres voor dit te laten maken?

  jaspers.jan@outlook.com Gesteld op 12-6-2019 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste,
  Kan men ook gebruiken om te wandelen ?
  dank u Gesteld op 12-6-2019 om 13:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik een route gedownload heb en hem op de navigatie installeer en daarna de route wil starten krijg ik de melding dat ik " mijn route instellingen moet controleren en dat ik de instellingen van de kaarten moet nakijken". dit heb ik allemaal gedaan maar niks helpt iedere keer als ik de route wil starten komt hij met dezelfde melding terug.

  ik heb zelfs de fabrieks instellingen er opnieuw ingezet maar zelfs dat helpt niet. wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen gr. Richard
  Gesteld op 10-6-2019 om 10:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Navman Bike 1000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Navman Bike 1000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info