Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een mpman csu226 als geschenk gekregen en wil er vooral cd's op afspelen. Ik kan echter geen knop vinden om het deksel van de cd-speler te openen en manueel openen gaat ook niet. Wanneer ik hem op cd-speler zet maakt het instrument een knarsend lawaai, wat ik niet normaal vind.
  Ik verblijf in Wallonië en het is mij niet mogelijk om een Vlaamse post op de radio te selecteren! Zelfs Klara lukt niet.
  Wat moet ik doen en waar kan ik terecht om dit op te lossen? Gesteld op 3-3-2019 om 10:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb zojuist type BTC499 gekocht. Tijdens het opladen verschijnt op het scherm een hangslot en het woord hold. Ik kan dus niet bij de programma's. Daarnaast wil ik een hardloopprogramma downloaden maar kom er niet uit onder welk hoofdmenu en daaraan gekoppeld submenu ik deze kan downloaden. Gesteld op 27-2-2019 om 18:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Mpman MP3 speler

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info