Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
8 27
Aufwärmzeit: unter 2 min.
Bindekapazität: bis 20 mm / 200 Blätter
Bindezeit: ca. 50 sek.
Signal beim Beenden: akustisch/optisch
Gewicht: 0,62 kg
Maße (B x T x H): 390 mm x 70 mm x 82 mm
Energie: 230 V / 200 W
Service-Hotline: 0800 / 28 18 43 (AT), 0800 / 55 83 31 (CH),
+49 (0) 6151 / 10 19 033 (GRE / HU / SLO)
monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen
Inhalt
1. Beschreibung Geräteteile 3
2. Empfohlene Binderückenbreite 4
3. Funktionsweise 4
4. Sicherheitshinweise und Pege 5
5. Lagerung 5
6. Entsorgung 5
7. Garantiebedingungen 6
8. Garantiekarte 7
9. Technische Daten 8
Alle Sicherheitshinweise und weitere wichtige Hinweise sind grau hinterlegt.
Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet.
Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das
Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich
zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie bitte auch diese Anleitung.
Information zu den Sicherheitshinweisen
!
Garantiekarte – Thermobindegerät
Thermobindegerät MT88/ 12/2009
3 Jahre Garantie
ab Kaufdatum!
Kundendienst:
monolith Service-Hotline: 0800 / 28 18 43 (AT), 0800 / 55 83 31 (CH)
Service Faxnummer: +49 (0) 6151 / 10 19 019
E-mailadresse: info@monolithshop.de
Serviceadresse: Kentner Spedition, Kennwort: monolith, Industriestr. 40 G, D-44892 Bochum
9. Technische Daten MT 88
Lieferumfang / Inhalt der Verpackung:
- 1 Thermobindegerät
- 1 Starter Kit bestehend aus 30 Thermobindemappen:
- 10 Mappen in Rückenbreite 1,5 mm für 15 Blatt
- 10 Mappen in Rückenbreite 3,0 mm für 30 Blatt
- 10 Mappen in Rückenbreite 6,0 mm für 60 Blatt
Bedienungsanleitung
und Garantie
Thermobindegerät
MT 88/ 12/2009
Bitte den Kaufbeleg und diese Garantiekarte
ausgefüllt dem Gerät beilegen!
Name des Käufers:
Strasse, Hausnr.:
PLZ, Ort: Land:
Tel. Nr. mit Landesvorwahl:
E-Mail:
Kaufdatum:
Datum/Unterschrift:
Fehlerbeschreibung:
Hinweis:
Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und
der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung.
Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Monolith MT88 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Monolith MT88 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info