Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/119
Pagina verder
Handleiding
P/N: 5615 1451 0040
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Handleiding P/N: 5615 1451 0040

Pagina 2
Handelsmerken Alle merk- en produktnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de de bedrijven waar zij aan toebehoren. N.B. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Pagina 3
Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................................................................. v 1 Beginnen ........................................................................................ 1 1.1 Hardwarefuncties ........................................................................................... 1 Onderdelen aan de voorzijde ..............................................................1 Onderdelen aan de achterzijde .............

Pagina 4
3 Uw Pocket PC beheren................................................................ 27 3.1 Stroomvoorziening beheren ......................................................................... 27 Zwakke batterij-signalen en handelingen ......................................... 27 Vermogenmanager ........................................................................... 28 Stroombesparende tips..................................................................... 29 3.2 Geheugen behere

Pagina 5
5.3 Pocket Excel ................................................................................................ 65 Een werkboek aanmaken ..................................................................65 Met Pocket Excel-werkboeken werken..............................................66 5.4 MSN Messenger .......................................................................................... 67 Instellen om MSN Messenger te gebruiken.......................................68 Met Con

Pagina 6
Algemene richtlijnen.......................................................................... 99 Reisrichtlijnen.................................................................................. 100 A Regelgeving................................................................................ 101 A.1 Regelgevingverklaringen............................................................................ 101 Klasse B regelgeving ..............................................................

Pagina 7
Voorwoord Welkom Gefeliciteerd met de aankoop van deze Windows® aangedreven Pocket PC met GPS. Door de afmeting en mogelijkheden van het apparaat, kunt u uw meest belangrijke bedrijfs- en persoonlijke informatie bijgewerkt houden en bij u dragen. Microsoft ActiveSync verhoogt de mogelijkheden van uw Pocket PC, doordat u de informatie kunt synchroniseren op uw bureraucomputer of Microsoft Exchange Server met uw Pocket PC. Plaats uzelf in de volgende situaties: Tijdens een wandeling m

Pagina 8
taakveranderingen, uw aantekeningen en uw e-mailreacties over naar uw computer. Zie hoofdstuk 5.1 voor meer informatie over ActiveSync. Uw Pocket PC dient tevens als GPS (Global Positioning System). U kunt het onderweg gebruiken als navigatiehulpmiddel. Zie de handleiding bij de GPS-software voor meer informatie over het gebruik van GPS. Over deze handleiding Deze handleiding bevat uitgebreide informatie over uw Pocket PC om u te helpen bij het gebruik van het apparaat. In de hele hand

Pagina 9
Waar informatie vinden Informatie over Vindt u hier GPS-gebruik De handleiding bij de GPS-software (deze wordt door derden geleverd) Programma’s op de Pocket PC Handleiding of hulpfunctie van de Pocket PC Extra programma’s die op de Pocket PC geïnstalleerd kunnen worden Companion-cd of andere cd’s die met de Pocket PC geleverd zijn Aansluiten op en synchroniseren met Handleiding of hulpfunctie van ActiveSync een bureaucomputercomputer op de bureaucomputer Problemen

Pagina 10


Pagina 11
1 Beginnen In dit hoofdstuk leert u de externe onderdelen van uw Pocket PC kennen en wordt u stap voor stap door het proces geleid om uw Pocket PC in te stellen voor gebruik. 1.1 Hardwarefuncties De onderstaande afbeeldingen tonen u de verschillende knoppen, connectoren, poorten en functies van uw Pocket PC. Onderdelen aan de voorzijde 1

Pagina 12
Ref OOnderdeel Aanraakscherm Beschrijving Toont de uitvoer van uw Pocket PC. Tik op het scherm met de pen om de menuopdrachten te selecteren of informatie in te voeren. Programmeerknoppen Elk van de vier knoppen biedt een snelle manier om een specifiek programma te starten. Microfoon Navigatiestick Ontvangt geluid en spraak om spraak op te nemen. Beweegt omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door de knop in de betreffende richting te drukken. Selecteert door erop te dru

Pagina 13
Ref Onderdeel GPS-ontvanger Beschrijving Ontvangt signalen van de GPS-satellieten wanneer het apparaat in een horizontale positie omhoog wordt gehouden. Autoantenneconnector In de rubberen bescherming zit een connector voor een GPS-autoantenne (optioneel), zodat de antenne boven op de auto geplaatst kan worden voor een beter signaalontvangst. Batterijschakelaar Herstelt uw Pocket PC naar de standaardfabrieksinstelling. Onderdelen aan de linkerzijde Ref Onderdeel Be

Pagina 14
Aansluiting voor hoofdtelefoon Voor een verbinding met een stereohoofdtelefoon. Onderdelen aan de bovenzijde Ref Onderdeel IR-sensor Beschrijving Stuurt bestanden naar andere mobiele apparatuur. Gleuf voor Accepteert een optionele SD- (Secure Digital) of MMCSD/MMC-kaart (MultiMediaCard) kaart voor verwijderbare opslag. Tik op het scherm om opties te selecteren en informatie in te voeren. Haal de pen uit de houder voor gebruik en bewaar de pen in de houder wanneer deze ni

Pagina 15
1.2 Uw Pocket PC voor gebruik instellen Eerste startup uitvoeren Om voor het eerst op te starten moet u de batterijschakelaar instellen en de setup-wizard uitvoeren. 1. De batterijschakelaar moet voor een normale werking in de stand ON (AAN) staan. Pak de pen en gebruik hem om de batterijschakelaar in de stand ON (AAN) te duwen. WAARSCHUWING: Laat bij normaal gebruik de batterijschakelaar altijd in de stand ON staan. Door de schakelaar te verzetten, gaan uw gegevens verloren. 2.

Pagina 16
Op netspanning aansluiten en de batterij opladen Laad de batterij volledig op voordat u de Pocket PC voor het eerst gebruikt. 1. Steek de adapter in het voedingsapparaat. 2. Sluit aan op het stopcontact. Sluit het juiste uiteinde van de ActiveSync-kabel aan op de onderzijde van de Pocket PC. Sluit het juiste uiteinde van het voedingsapparaat aan op de voedingsaansluiting van de ActiveSync-kabel. Sluit het andere uiteinde van het voedingsapparaat aan op het stopcontact. Omvormer Lading

Pagina 17
1.3 Uw Pocket PC In- en Uitschakelen Na het opstarten gaat uw Pocket PC in een slaapstatus staan wanneer u het uitschakelt en start weer op bij het inschakelen. Uitschakelen voor slaapstand Uw Pocket PC gaat in de slaapstand staan door kort te drukken op de inschakelknop aan de zijkant van uw Pocket PC. Standaard zal uw Pocket PC automatisch in de slaapstand gaan staan wanneer het 3 minuten niet wordt gebruikt bij een werking op de batterij. (Om deze instellingen te veranderen, drukt u

Pagina 18
1.4 Microsoft ActiveSync installeren U kunt Microsoft ActiveSync® gebruiken om gegevens te synchroniseren tussen uw bureaucomputer en/of een Microsoft Exchange Server met de gegevens op uw Pocket PC en de gegevens op uw bureaucomputer en/of de server, waarbij alle locaties worden bijgewerkt en de gegevens bijgewerkt blijven met de recentste informatie. ActiveSync is reeds op de Pocket PC geïnstalleerd. U hoeft ActiveSync alleen nog op uw bureaucomputer te installeren. Dit gaat met de volg

Pagina 19
9. De “Add New Hardware” (Wizard Nieuwe Hardware) installeert nu het USB-stuurprogramma. (Moet u de locatie van het stuurprogramma opgeven, klik dan op Bladeren en selecteer de cd-lezer waarin de begeleidings-cd zich bevindt.) 10. Volg de instructies in het scherm op om een partnerschap tot stand te brengen en de Pocket PC met de bureaucomputer te synchroniseren. Na de eerste synchronisatie worden de gegevens van uw bureaucomputer, zoals de kalender, contacten en taken, gekopieerd naar de

Pagina 20
1.5 Uw Pocket PC uitbreiden Een SD/MMC-kaart gebruiken Uw Pocket PC bevat een SD/MMC-gleuf voor een optionele Secure Digital- of MultiMediaCard- opslagkaart. In het verwijderbare geheugen kunt u uw gegevens opslaan, er een kopie van maken en gegevens met andere apparaten uitwisselen. OPMERKING: Een opslagkaart wordt ook een geheugenkaart genoemd. Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de gleuf komen. Bewaar een SD- of MMC-kaart in een goed beschermde houder om stof en vochtighe

Pagina 21
2 Basisvaardigheden In dit hoofdstuk leert u de basiswerking van uw Pocket PC, zoals het gebruik van de pen, de navigatiestick, het Today-scherm, de menu's en de programma's. U leert ook hoe u informatie kunt invoeren. 2.1 De pen gebruiken De pen heeft dezelfde werking als de muis voor bureaucomputers. U gebruikt de pen om te navigeren en objecten te selecteren in het scherm. Haal de pen uit de houder en trek deze uit voor meer gebruikersgemak. Bewaar de pen in de houder wanneer deze n

Pagina 22
2.2 De navigatiestick gebruiken Met de navigatiestick kunt u omhoog, omlaag, naar links en naar rechts bewegen in een menu. Dit is met name handig wanneer u met één hand werkt. Om in een bepaalde richting te bewegen, drukt u de knop in de betreffende richting. Omhoog Links Druk op de knop om het geselecteerde item te activeren. Rechts Omlaag 2.3 Today-scherm Wanneer u elke dag voor de eerste keer uw Pocket PC inschakelt (of nadat er gedurende 4 uur niet mee is gewerkt),

Pagina 23
Statuspictogrammen In het Today-scherm kunt u de volgende statuspictogrammen in de opdrachtbalk of de navigatiebalk zien staan. In de meeste gevallen kunt u op een statuspictogram tikken voor het bijbehorende venster of nadere informatie over het item. Tik bijvoorbeeld op de batterijstatuspictogram om het spanningsvenster te openen. Pictogram Betekenis Luidspreker staat aan. Luidspreker staat uit. Batterij laadt op. Batterij is zwak. Batterij is heel zwak. Batterij is volledig opg

Pagina 24
2.4 Navigatiebalk en opdrachtbalk De navigatiebalk bevindt zich boven in het scherm. In deze balk wordt het actieve programma en de actuele tijd weergegeven en kunt u tussen programma's wisselen en schermen sluiten. De navigatiebalk en het Start-menu: Tikken om snel een programma te selecteren dat u recent heeft gebruikt Tikken om een programma te selecteren. Tikken om aanvullende programma's te bekijken. Tikken om de Pocket PC naar wens aan te passen Gebruik de opdrachtbalk on

Pagina 25
2.5 Programma's uitvoeren U kunt van het ene programma naar het andere programma wisselen zonder een programma te sluiten. U kunt het volgende uitvoeren om van programma te wisselen: in de linkerbovenhoek van het scherm en maak een selectie uit het Tik op Start-menu. (Aanpassen welke programma's worden weergegeven in het Settings Personal-tab Menu-pictogram.) Start-menu: tik op en vervolgens op Programs voor aanvullende programma's. Tik op het Tik op programmapictogram om een programma

Pagina 26
2.6 Rolmenu's Met rolmenu's kunt u snel een handeling selecteren voor een item. U kunt bijvoorbeeld het rolmenu gebruiken in de contactlijst om snel een contactpersoon te verwijderen, een naam te kopiëren of een e-mailbericht naar een contactpersoon te versturen. De handelingen in de rolmenu's verschillen per programma. Tik en houd de pen op de naam van het item waarop u de handeling wilt toepassen om een rolmenu te openen. Til de pen op als het menu verschijnt en tik op de handeling die

Pagina 27
2.8 Informatie invoeren Er zijn verschillende manieren om nieuwe informatie in te voeren: Gebruik het venster Input om getikte tekst in te voeren via het softkey-toetsenbord of andere invoermethoden. Schrijf direct op het scherm. Teken afbeeldingen op het scherm. Spreek in de microfoon om een bericht op te nemen. Tekst invoeren via het venster Input Gebruik het venster Input om informatie in te voeren in elk willekeurig programma in uw Pocket PC. U kunt de tekst intikken of schrijven

Pagina 28
Hier tikken als dit het juiste woord is. OPMERKING: Veranderen van woordsuggestie-opties, zoals het aantal woorden dat op Settings Personal-tab een moment worden gegeven: tik op Input-pictogram Word Completion-tab. Block Recognizer Met Block Recognizer kunt u de pen gebruiken om tekens in te voeren met behulp van vegen, zoals de Palm™ Graffiti®-methode. Tikken met de Block Recognizer: 1. Tik op de pijl naast de knop Input panel en tik vervolgens op Block Recognizer. 2. Schrijf ee

Pagina 29
1. Tik op de pijl naast de knop Input panel en tik vervolgens op Letter Recognizer. 2. Schrijf een letter in het veld. Als u een letter schrijft, wordt deze omgezet in een getikte letter die in het scherm verschijnt. Specifieke instructies over het gebruik van de Letter Recognizer: open de Letter Recognizer en tik vervolgens op het vraagteken naast het schrijfgedeelte. Transcriber Met Transcriber kunt u overal in het scherm schrijven met de pen, net als op papier. Anders dan bij Lette

Pagina 30
Tik op de knop Pen en gebruik de pen net als een gewone pen.. OPMERKING: Sommige programma's die schrijven accepteren, hebben geen knop Pen. Zie de documentatie voor dat programma om te bekijken hoe u naar de schrijfmodus gaat. Uw tekst bewerken Als u uw tekst wilt bewerken of de opmaak wilt veranderen, moet u de tekst eerst selecteren en vervolgens bewerken. 1. Tik en houd de pen naast de tekst die u wilt selecteren, totdat de cursor verschijnt. Sleep de pen, zonder deze op te tille

Pagina 31
2. Schrift naar tekst converteren: tik op Tools Recognize of tik en houd de pen op de geselecteerde woorden en tik vervolgens op Recognize in het rolmenu. Uw schrift is in tekst veranderd. Als een woord niet herkend wordt, blijft deze in schrift staan. Selecteer de tekst die u wilt omzetten en tik op Recognize in het rolmenu. Het schrift verandert in tekst. Als de conversie niet goed is, kunt u verschillende woorden uit een lijst selecteren met alternatieven of terugkeren naar he

Pagina 32
Tik om terug te keren naar uw oorspronkelijke tekst. Of tik op het woord dat u wilt gebruiken. Hieronder staan enkele tips voor een goede herkenning: Schrijf netjes. Schrijf op de lijnen en teken onderliggende letterlussen onder de lijn. Schrijf de balk van de "t" en apostrofen onder de lijn erboven, zodat deze niet worden verward met het bovenliggende woord. Schrijf punten en koma's boven de lijn. Gebruik voor een betere herkenning het menu Tools om het zoomniveau te verhogen tot 3

Pagina 33
waarop u items selecteert en waarop ze worden bewerkt. Voorbeeld: geselecteerde tekeningen kunnen van grootte worden veranderd, bij tekst kan dit niet. Een tekening aanmaken 1. Een tekening maken: kruis drie geblokte lijnen in uw eerst veeg. Er verschijnt een tekenveld. 2. Volgende vegen in of aanrakingen van het tekenvenster worden opgenomen in de tekening. Tekeningen die drie geblokte lijnen kruizen, zullen worden behandeld als tekst. Het tekenveld geeft de grenzen van de tekenin

Pagina 34
Uw tekening bewerken Als u een tekening wilt bewerken of de opmaak wilt veranderen, moet u de tekening eerst selecteren. 1. Tik en houd de pen op de tekening totdat de selectiehendel verschijnt. Deactiveer de knop Pen om meerdere tekeningen te selecteren en sleep de pen om de gewenste tekeningen te selecteren. 2. Tik en houd de pen op de geselecteerde tekening en tik vervolgens op een bewerkingsopdracht (knippen, kopiëren of plakken) in het rolmenu of tik de opdracht in het menu Edit. 3

Pagina 35
Een opname afspelen: tik op de opname in de lijst of tik op het pictogram in de mededeling Geeft een ingebedde opname aan. Tikken om opname te starten. Tikken om de werkbalk Recording te tonen/verbergen. Opmaken opnemen Uw Pocket PC ondersteunt verscheidene opmaken voor spraakmededelingen. De opmaken verschillen in de kwaliteit van de opname en de grootte van het geluidsbestand. Bij het selecteren van een opnameopmaak, moet u rekening houden met de benodigde kwaliteit en de ru

Pagina 36
1. Tik op Settings Input-pictogram. 2. Selecteer in de Options-tab in het venster Input een spraakopnameopmaak uit de lijst. De lijst met opnameopmaken in uw Pocket PC toont de testsnelheid, of de opmaak stereo of mono is en hoeveel geheugen er nodig is per opnameseconde. U zult met verschillende testsnelheden en opmaken moeten experimenteren om te bepalen welke opmaak het beste bij uw stem past. My Text gebruiken Gebruik My Text bij Inbox of MSN Messenger om snel vooraf opgege

Pagina 37
3 Uw Pocket PC beheren In dit hoofdstuk leert u de stroomvoorziening, het geheugen, de instellingen, de gegevens en de programma's van uw Pocket PC zo effectief mogelijk te beheren. 3.1 Stroomvoorziening beheren Uw Pocket PC moet continu van stroom worden voorzien om uw gegevens te behouden, dit geldt voor alle informatie, programma's of instellingen die u aan uw Pocket PC heeft toegevoegd. Een volledig opgeladen batterij biedt genoeg stroom voor maximaal 8 gebruiksuren. De bedrijfsti

Pagina 38
stroomvoorziening om te kunnen opladen voordat u het apparaat weer gebruikt. Als de batterij volledig leeg raakt, verliest u alle informatie, programma's of instellingen die u heeft toegevoegd. Vermogenmanager Bij uw Pocket PC zit de functie "Mio Utility". Deze functie helpt bij het effectief beheren van het vermogen om de bedrijfstijd van de batterij te verlengen. Tik op Settings System-tab Mio Utility. De functie bestaat uit drie tabbladen: System, Smart Battery en WakeUp. En word

Pagina 39
Application buttons Record Button SD/MMC Card insertion/removal USB Plug-In/ Stroombesparende tips Volg deze suggesties op om de levensduur van de batterij te maximaliseren, met name wanneer u gedurende langere perioden alleen op de batterij werkt. Vaak onderbreken. Standaard wordt het schermachterlicht automatisch uitgeschakeld en de Pocket PC zal ook uitschakelen wanneer het enige tijd niet is gebruikt. U Settings System-tab Power kunt de werkeloze tijd verkorten via Advanced-ta

Pagina 40
3.2 Geheugen beheren Opslag- en programmageheugen Bestanden, instellingen en gegevens die u toevoegt aan uw Pocket PC worden opgeslagen in het RAM (Random Access Memory). Het RAM in uw Pocket PC wordt gedeeld tussen het opslaggeheugen en het programmageheugen. Opslaggeheugen Het opslaggeheugen wordt gebruikt voor opslag van de gegevens die u heeft aangemaakt en extra programma's die u heeft geïnstalleerd. Programmageheugen Het programmageheugen wordt gebruikt voor de werking van de pro

Pagina 41
3.3 Uw Pocket PC aanpassen OPMERKING: Onjuiste instellingen kunnen storing veroorzaken. Zorg ervoor dat u de functie van een bepaald item volledig begrijpt, voordat u aanpassingen uitvoert. U kunt de instellingen van de Pocket PC naar eigen wens aanpassen. Tik op Settings. U kunt op de pictogrammen tikken in de tabbladen Personal, System of Connections voor de opties. De items die u kunt aanpassen, worden hieronder beschreven: Tab Personal Items Buttons Beschrijving Toewijzen v

Pagina 42
Tab System Connections 32 Items About Beschrijving Weergeven van hardware-informatie van de Pocket PC en het definiëren van de apparaatnaam die uw Pocket PC gebruikt voor het identificeren van zichzelf aan andere computers. Backlight Aanpassen van helderheidsniveau van het scherm en het instellen van de automatische uitschakeling voor stroombesparing. Certificate Vaststellen van uw identiteit of de identiteit van andere computers. Certificaten helpen bij het vast

Pagina 43
Wachtwoord instellen Een wachtwoord kan uw Pocket PC beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. Volg deze procedure om een wachtwoord in te stellen: 1. Tik op Settings Personal-tab Password-pictogram. 2. Plaats een markering bij het item Prompt if device unused en selecteer een waarde voor het instellen van de tijd waarna uw Pocket PC om een wachtwoord vraagt nadat het gedurende een periode niet is gebruikt. 3. Selecteer het wachtwoordtype dat u wilt gebruiken. U kunt een vierci

Pagina 44
3.4 Gegevens vinden en organiseren De functie Find in uw Pocket PC helpt bij het snel vinden van gegevens. Find. Voer de tekst in die uw wilt vinden, selecteer Bestand vinden: tik op een gegevenstype en tik vervolgens op Go om de zoekopdracht te starten. OPMERKING: Voor het snel vinden van gegevens die veel geheugen innemen in uw Pocket PC, selecteer Larger than 64 KB in Type. U kunt ook de File Explorer gebruiken om bestanden in uw Pocket PC te vinden en deze bestanden in mappen te or

Pagina 45
3.5 Backup maken van gegevens Om gegevensverlies te voorkomen, moet u regelmatig een backup maken van uw Pocket PC. Uw Pocket PC bevat twee programma's voor het maken van een backup van de gegevens. Microsoft ActiveSync Met ActiveSync kunt u een backup maken van de gegevens naar uw bureaucomputer. U kunt een backup maken van alle gegevens in uw Pocket PC of alleen van uw PIM-gegevensbanken (Calendar, Contacts en Tasks). U kunt ActiveSync instellen om automatisch een backup te maken wanne

Pagina 46
1. Bepaal het type Pocket PC en processor, zodat u weet welke softwareversie u moet installeren. Tik op Settings System-tab About-pictogram Version-tab en noteer de gegevens van de processor. 2. Download het programma naar uw bureaucomputer of, indien u een cd-rom of diskette heeft met het programma, plaatst de cd-rom of diskette in uw bureaucomputer. U kunt een enkele *.xip-, *.exe *-.zip-bestand, een Setup.exe-bestand of verschillende bestandversies voor verschillende apparaattypes en

Pagina 47
Tik op Settings Menu-pictogram en tik op het aankruisvakje voor het programma. Gebruik één van de volgende methodes wanneer u het programma niet kunt vinden. Bij gebruik van File Explorer in de Pocket PC: Program File Explorer-pictogram en zoek het programma (tik Tik op op de maplijst, standaard gelabeld My Documents en tik op My Device voor een lijst met alle mappen in de Pocket PC). Houd de pen het op programma en tik op Cut in het rolmenu. Open de map Start Menu in de map Windows, p

Pagina 48


Pagina 49
4 Microsoft Pocket Outlook In dit hoofdstuk leert u Microsoft Pocket Outlook te gebruiken met onder andere Calendar, Contacts, Tasks, Notes en Inbox. U kunt deze programma's apart of samen gebruiken. E-mailadresen opgeslagen in Contacts kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor e-mailberichten in Inbox. 4.1 Calendar: Afspraken en vergaderingen plannen Gebruik Calendar om afspraken, waaronder vergaderingen of andere gebeurtenissen, te plannen. U kunt uw afspraak in één of meerdere scherme

Pagina 50
OPMERKING: U kunt het Calendar-scherm aanpassen (bijvoorbeeld: verander de eerste dag van de week), door op Tools Options te tikken. Een afspraak aanmaken 1. Tik in het Day- of Week-scherm op de gewenste datum en tijd van de afspraak. 2. Tik op New. Tik om terug te keren naar calendar (de afspraak wordt automatisch opgeslagen). Tik om voorgeschreven tekst te selecteren. Tik om vooraf ingevoerde locaties te selecteren. Tik om tijd te selecteren. Tik om datum te selecteren. Notes

Pagina 51
Tik voor meer informatie op Help. 7. Tik op OK om terug te keren naar Calendar. Het Calendar-overzichtscherm gebruiken Er verschijnt een overzichtscherm wanneer u een afspraak in Calendar zet. Tik op Edit om de afspraak te veranderen. Afspraakgegevens bekijken Notities bekijken. Tikken om afspraak te veranderen Vergaderverzoeken aanmaken U kunt Calendar gebruiken om vergaderingen te plannen met gebruikers van Outlook of Pocket Outlook. De vergadermededeling zal automatis

Pagina 52
Het vergaderverzoek wordt automatisch aangemaakt en in de map Outbox geplaatst. Zie Calendar Hulp en Inbox Hulp in uw Pocket PC voor meer informatie over het versturen en ontvangen van vergaderverzoeken. 4.2 Contacts: Vrienden en collega's vinden Contacts bevat een lijst met uw vrienden en collega's, zodat u snel de gegevens kunt vinden waarnaar u zoekt, ongeacht u thuis of onderweg bent. Met de IR-poort in de Pocket PC kunt u snel gegevens uit Contacts delen met gebruikers van andere

Pagina 53
Een Contact aanmaken 1. Tik op New in Contacts. Tikken om terug te keren naar contactlijst (het contact wordt automatisch opgeslagen) Bladeren om meer velden te bekijken. Notes is een goede locatie voor kaarten en aanwijzingen. 2. Voer met het Input panel een naam en andere contactgegevens in. U moet naar beneden schuiven om alle beschikbare velden te bekijken. 3. U kunt ook het volgende uitvoeren met betrekking tot dit contact: Voeg een mededeling toe. Wijs het contact toe aan ee

Pagina 54
Een contact vinden Er zijn vier manieren om een contact te vinden: Tik op Find, voer de contactnaam in, selecteer Contacts voor het type en tik vervolgens op Go. Voer in de contactlijst een contactnaam in in het veld onder de navigatiebalk. Wis alle tekst uit het veld of tik op de knop rechts van het veld om alle contacten te bekijken. Tik in de contactlijst op de categorielijst (standaard All Contacts) en selecteer het contacttype dat u wilt weergeven. Selecteer All Contacts voor alle

Pagina 55
4.3 Tasks: Een To Do List bijhouden Gebruik Tasks om bij te houden wat u moet doen. Tik op Tasks om naar het programma te gaan. Selecteer de taakcategorie die u in de lijst wilt bekijken. Selecteer de sorteervolgorde van de lijst. Geeft prioriteitsniveau aan. Tik om taakgegevens te bekijken of bewerken. Vasthouden voor een rolmenu of handelingen. Tik om nieuwe taak aan te maken. OPMERKING: Tik op Tools veranderen in de lijst. Options om de weergavewijze van gegevens te

Pagina 56
Een Task aanmaken 1. Tik op New in Tasks. Tik om terug te keren naar de taaklijst (de taak wordt automatisch opgeslagen). Tik om vooraf ingestelde onderwerpen te selecteren. Notes is een goede plek voor plattegronden en routebeschrijvingen. 2. Voer een beschrijving in met het Input panel. 3. U kunt een begin- en einddatum of andere gegevens invoeren door eerst op het veld te tikken. Als het Input panel actief is, moet u het verbergen om alle beschikbare velden te bekijken. 4.

Pagina 57
Het Tasks-overzichtscherm gebruiken Er verschijnt een overzichtscherm als u op een taak tikt in de tasklijst. Tik op Edit om de taak te veranderen. Taakgegevens bekijken Tikken om aanvullende samenvatting te tonen/verbergen. Notities bekijken. Tikken om taakgegevens te veranderen. 47

Pagina 58
4.4 Notes: Gedachtes en ideëen vastleggen Leg gedachten, herinneringen, ideëen, tekeningen en telefoonnummers snel vast met Notes. U kunt een geschreven notitie of een opname aanmaken. U kunt ook een opname opnemen in een notitie. Als een notitie actief is bij het aanmaken van een opname, zal deze in de notitie worden opgenomen als een pictogram. Als de notelijst wordt weergegeven, zal het worden aangemaakt als een alleenstaande opname. Tik op Notes om naar het programma te gaan. Ti

Pagina 59
Tik om terug te keren naar de notelijst (de notitie wordt automatisch opgeslagen) Tik om het input panel te tonen/verbergen. Tik om op het scherm te scrhijven. Tik om opname toe te voegen aan notitie. 3. U kunt ook het volgende uitvoeren met betrekking tot deze notitie: Draag de notitie over. Verstuur de notitie via e-mail. Maak een sjabloon aan. Tik voor meer informatie op Help. 4. Tik op OK om terug te keren naar de notitielijst. 49

Pagina 60
4.5 Inbox: E-mailberichten versturen en ontvangen U kunt Inbox op twee manieren gebruiken om e-mailberichten te versturen en ontvangen: Door e-mailberichten te synchroniseren met Microsoft Exchange of Microsoft Outlook in uw bureaucomputer. Door een directe verbinding te maken met een e-mailserver via een ISP (Internet Service Provider) of een netwerk. Deze methode vereist een optionele modem of netwerkkaart. Tik op Inbox in uw Pocket PC om naar het programma te gaan. E-mailbericht

Pagina 61
Direct verbinden met een E-mailserver U kunt e-mailberichten versturen en ontvangen door een verbinding te maken met een POP3 of IMAP4 e-mailserver als u een verbinding kunt maken met uw ISP of locale netwerk. (Zie hoofdstuk 6.1 voor meer informatie over het maken van een verbinding.) E-mailservice instellen U kunt meerdere e-mailservices gebruiken om uw berichten te ontvangen. Stel eerst elke e-mailservice in die u wilt gaan gebruiken en benoem elke service. Stel elke mailboxverbindin

Pagina 62
De berichtenlijst gebruiken De ontvangen berichten worden weergegeven in de berichtenlijst. Standaard staan de laatst ontvangen berichten boven in de lijst. Selecteer de service en map die u wilt bekijken. Selecteer de sorteervolgorde van de berichten. Tik om een bericht te openen. Vasthouden voor een rolmenu met handelingen. Tik voor een verbinding en het versturen en ontvangen van een e-mail. Tik om verbinding te maken met de geselecteerde service. Tik op een ontvangen beri

Pagina 63
Tikken om terug te keren naar berichtenlijst Tikken om dit bericht te verwijderen. Tikken om vorige of volgende bericht te bekijken Tikken om dit bericht te beantwoorden of door te sturen. Wanneer u een verbinding maakt met uw e-mailserver of synchroniseert met uw bureaucomputer of server, ontvangt u standaard alleen berichten van de laatste drie dagen en de eerste 100 regels van elk nieuw bestand van minder dan 100 Kb. De oorspronkelijke berichten blijven in de server of uw burea

Pagina 64
Berichten samenstellen en versturen 1. Tik op New in Inbox. 2. Voer in het To-veld een e-mailadres in van een of meerdere ontvangers, waarbij de adressen gescheiden worden door een puntkomma. Als het adres Contacts tikken in de al in de contactlijst staat, kunt u op To of de knop opdrachtbalk om het e-mailadres te selecteren. Tik om bericht te verzenden. Tik om volledige kop te tonen/verbergen. Tik om opnamewerkbalk te tonen/verbergen. Tik voor contactlijst. Tik om standaardberi

Pagina 65
7. Tik op Send als het bericht klaar is. Als u off-line werkt, wordt het bericht in de Outboxmap geplaatst en bij de volgende verbinding verstuurd. Het bericht wordt in de Outbox-map in uw Pocket PC geplaatst en zal op een van de volgende twee manieren worden verstuurd: Het bericht wordt overgedragen naar de Outbox-map in Exchange of Outlook in uw bureaucomputer en bij de volgende synchronisatie verstuurd. Het bericht wordt bij de volgende verbinding overgedragen naar uw e-mailserver. Con

Pagina 66
dat de berichten missen uit de Pocket PC Inbox en verwijdert ze van de server. Dit voorkomt dat u meerder kopieën van een bericht krijgt, maar het betekent ook dat u geen toegang meer heeft tot berichten die u heeft verplaatst naar mappen, behalve als u werkt in de Pocket PC. Bij gebruik van IMAP4 worden de gemaakte mappen en de verplaatste berichten gekopieerd in de server. Daarom kunt u de berichten altijd openen wanneer u in verbinding staat met de mailserver, ongeacht dit gebeurt vanaf

Pagina 67
5 Meer programma's Naast Microsoft Pocket Outlook bevat Pocket PC verschillende andere programma's. Zoals Microsoft ActiveSync, Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Windows Media Player, Microsoft Reader, Pictures en nog meer programma's. In dit hoofdstuk leert u deze programma's gebruiken. 5.1 Microsoft ActiveSync OPMERKING: ActiveSync staat al in uw Pocket PC. U moet ActiveSync in uw bureaucomputer installeren. (Zie hoofdstuk 1.4 voor meer informatie over installeren.) Wa

Pagina 68
Een pass-thru creëren via uw bureaucomputer naar een netwerk of het internet om taken uit te voeren als het downloaden van IMAP4 e-mailberichten of surfen op het internet met uw Pocket PC. Manieren om een verbinding te maken met uw bureaucomputer LET OP: Uw bureaucomputer niet afsluiten of opnieuw opstarten terwijl deze in verbinding staat met uw Pocket PC. Schakel uw Pocket PC uit of ontkoppel de kabel voordat u uw bureaucomputer afsluit. U kunt uw Pocket PC op verschillende maniere

Pagina 69
Verbindingsstatus bekijken. Tikken om verbinding te maken en te synchroniseren Tikken om synchronisatie te stoppen. Synchronisatiestatus bekijken. Tikken om te synchroniseren via IR of synchronisatie-instellingen te veranderen Standaard synchroniseert ActiveSync niet automatisch alle gegevenstypen. Gebruik de ActiveSync-opties om de synchronisatie in- en uit te schakelen voor specifieke gegevenstypen. U kunt: bepalen wanneer er synchronisatie plaatsvind door een synchronisatiemod

Pagina 70
In uw Pocket PC moet u een partnerschap maken tussen uw Pocket PC en de bureaucomputer via een van de directe verbindingsmethoden (USB-kabel of infrarode verbinding). U moet ook een verbinding configureren in uw Pocket PC zoals beschreven in hoofdstuk 6.1. In uw bureaucomputer moet het volgende uitgevoerd zijn: De bureaucomputer of netwerkserver is geconfigureerd zodat het is toegestaan dat uw Pocket PC een verbinding maakt. Afhankelijk van de versie van Windows in uw bureaucomputer, moet

Pagina 71
5.2 Pocket Word Microsoft Pocket Word werkt met Microsoft Word in uw bureaucomputer voor een eenvoudige toegang tot de kopieën van uw documenten. U kunt in uw Pocket PC nieuwe documenten aanmaken of u kunt documenten van uw bureaucomputer kopiëren. Synchroniseer regelmatig de documenten tussen uw bureaucomputer en uw Pocket PC zodat beide locaties de meest recente versie hebben. Tik op te gaan. Programs en op het Pocket Word-pictogram om naar het programma Selecteer het maptype dat uw

Pagina 72
opdrachtbalk. (Zie hoofdstuk 2.8 of Pocket PC Hulp voor meer informatie over het invoeren van gegevens.) OPMERKING: Geschreven woorden worden omgezet naar grafische vormen (metabestanden) als een Pocket Word document wordt omgezet naar een Word-document in uw bureaucomputer. Vasthouden voor een rolmenu. Tik om terug te keren naar de documentlijst (veranderingen worden automatisch opgeslagen). Tik om opmaakopties te veranderen. Tik voor tekstopmaak. Tik om werkbalk te tonen/v

Pagina 73
Met de Spatie-knop geselecteerd, slepen om spatie te plaatsen. Een pijl toont de spatierichting en grootte. Tikken om geselecteerde tekst te markeren. Tikken om opmaakopties te selecteren, zoals pengewicht en regelkleur. Spatieknop Penknop Schrijfmodus Selecteer Shape in het rolmenu om de objecten naar de juiste vorm om te zetten. De grootte van een object veranderen door de selectiehendels te slepen. Penknop Tik op een pijl Tikken om opmaakopties te selecteren, zoal

Pagina 74
3. Als u klaar bent met het invoeren van de gegevens en op OK tikt wordt het document automatisch opgeslagen en benoemd volgens de eerste tekens van ingevoerde tekst in het document. Met Pocket Word-documenten werken Een document openen U ziet de documentlijst wanneer u naar Pocket Word gaat. Tik op het gewenste document om het te openen. U kunt slechts één document per keer openen. Wanneer u een tweede document opent, verschijnt de mededeling of u het eerste document wilt opslaan.

Pagina 75
5.3 Pocket Excel Microsoft Pocket Excel werkt met Microsoft Excel in uw bureaucomputer voor een eenvoudige toegang tot de kopieën van uw werkboeken. U kunt in uw Pocket PC nieuwe werkboeken aanmaken of u kunt werkboeken van uw bureaucomputer naar uw Pocket PC kopiëren. Synchroniseer regelmatig de werkboeken tussen uw bureaucomputer en uw Pocket PC zodat in beide locaties de meest recente versie staat. Pocket Excel biedt belangrijke spreadsheetfuncties, zoals formules, functies, sorteren e

Pagina 76
Celinhoud verschijnt hier bij het invoeren Opmaakknop Autosomknop Zoomknop 3. Als u klaar bent met het invoeren van de gegevens en op OK tikt, wordt het werkboek automatisch opgeslagen en benoemd volgens de eerste tekens van ingevoerde tekst in het werkboek. Met Pocket Excel-werkboeken werken Een werkboek openen U ziet de werkboeklijst wanneer u naar Pocket Excel gaat. Tik op het gewenste werkboek om het te openen. U kunt slechts één werkboek per keer openen. Wanneer u een twee

Pagina 77
Tips voor het werken in Pocket Excel Weergeven in volledig-schermmodus om zoveel mogelijk van uw werkblad te zien. Tik op View Full Screen. Tik op Restore om de volledige-schermmodus af te sluiten. Als uw werkboek betrouwbare gegevens bevat, kunt u het beveiligen met een wachtwoord. Open hiervoor het werkboek en tik op Edit Password. Vensterelementen tonen/verbergen. Tik op View en vervolgens op de elementen die u wilt tonen of verbergen. Bevries panelen in een werkblad. Selecteer eerst

Pagina 78
Om MSN Messenger te gebruiken, moet u een internetverbinding hebben. (Zie hoofdstuk 6.1 voor meer informatie over verbinding maken.) Daarnaast moet u een Microsoft Passport-account of een Microsoft Exchange emailaccount hebben. U moet een Passport hebben om MSN Messenger Service te gebruiken. Bij een Hotmail of MSN-account heeft u al een Passport. Als u een van deze accounts heeft, bent u gereed om uw account in te stellen. OPMERKING: Meld u aan voor een Microsoft Passport-account bij h

Pagina 79
Met Contacts werken Het MSN Messenger-venster toont in één oogopslag al uw messengercontacten en ze zijn verdeeld in On-line en Niet On-line-categorieën. Vanuit dit venster kunt u, wanneer u een verbinding heeft, chatten, e-mails versturen, contacten blokkeren om met u te chatten of met het rolmenu contacten verwijderen uit uw lijst. Tik op een contact om te chatten Aangetikt houden voor een rolmenu OPMERKING: Anderen on-line bekijken zonder zelf gezien te worden: tik in het menu

Pagina 80
Wacht op het bericht onder het tekstveld om te weten of de persoon met wie u chat ook reageert. Tik voor meer informatie over het gebruik van MSN Messenger op Help. 5.5 Windows Media Player voor Pocket PC Gebruik Microsoft Windows Media Player voor Pocket PC om digitale audio- en videobestanden af te spelen die zijn opgeslagen in uw Pocket PC of in een netwerk, zoals een internetpagina. Tik op Windows Media om naar het programma te gaan. Tikken om afspeelvoortgang aan te passen

Pagina 81
5.6 Microsoft Reader Gebruik Microsoft Reader om eBoeken te lezen in uw Pocket PC. Download boeken naar uw bureaucomputer vanaf uw favoriete internetpagina met eBoeken. Gebruik ActiveSync om de boekbestanden te kopiëren naar uw geactiveerde Pocket PC. De boeken staan in de Reader-bibliotheek, waar u ze in de lijst aan kunt tikken om ze te openen. OPMERKING: Voordat u Microsoft Reader gaat gebruiken, moet u het programma activeren vanaf de activeringspagina van Microsoft (http://das.micros

Pagina 82
De bibliotheek gebruiken De bibliotheek is uw Reader homepage. De homepage geeft een lijst weer van alle boeken die zijn opgeslagen in uw Pocket PC of opslagkaart. Gebruik één van de volgende twee methoden om de bibliotheek te openen: Tik op Library in de Reader-opdrachtbalk. Tik in een boekpagina op de titel van het boek en tik op Library in het rolmenu. Tik op de titel in de bibliotheeklijst om een boek te openen. Tikken om een sorteervolgorde te selecteren Tikken om de boeken aa

Pagina 83
Tikken om een navigatieoptie te selecteren Slepen om tekst te selecteren en vervolgens op een optie tikken Tik op de pijlen om de bladzijde om te draaien en blijf op blznr. staan voor snelbladeren. U kunt ook door een boek bladeren met de schuifknop op uw Pocket PC. Reader-functies gebruiken Het elektronisch lezen van een boek brengt enkele opties met zich mee die niet beschikbaar zijn bij papieren boeken. Deze opties zijn beschikbaar op elke boekpagina. Selecteer tekst door

Pagina 84
een kleurgecodeerde bladwijzer in de rechtermarge. U kunt meerdere bladwijzers aan een boek toevoegen. Tik vervolgens op een willekeurige plek in het boek op het bladwijzerpictogram om naar de betreffende pagina te gaan. Markeringen Wanneer u tekst markeert, verschijnt de tekst met een gekleurde achtergrond. Notities Wanneer u een notitie toevoegt aan de tekst, voert u de tekst in in een notitieveld boven in de boekpagina. Een notitiepictogram verschijnt in de linkermarge. Tik op het p

Pagina 85
5.7 Pictures Gebruik Pictures om jpg-foto's te bekijken die zijn opgeslagen in uw Pocket PC of in een SD/MMC-kaart, om foto's naar anderen te versturen, om een diashow van uw foto's te bekijken of om een foto als achtergrond in het Today-scherm in te stellen. U kunt jpg-foto's van uw bureaucomputer naar de map My Pictures kopiëren in de map My Documents in uw Pocket PC. Zie ActiveSync Hulp in uw bureaucomputer voor meer informatie over het kopiëren van bestanden van uw bureaucomputer naa

Pagina 86
Tik voor meer informatie over het gebruik van Pictures op Help. 5.8 Aanvullende programma's Behalve Microsoft-software heeft uw Pocket PC-fabrikant ook andere programma's geïnstalleerd om uw Pocket PC te verbeteren of de werking te vergemakkelijken. eBackup Het eBackup-programma wordt gebruikt voor het maken van een backup van alle of een selectie van gegevens die zijn opgeslagen in het RAM van uw Pocket PC naar een aanvullende opslagmedia. Gegevens back-uppen LET OP: Control

Pagina 87
8. Tik op Next. Het programma begint met de backupprocedure van de gegevens en toont een bericht in het scherm als de procedure gereed is. 9. Verwijder de opslagkaart, indien aanwezig. Verwijder nooit de inhoud van de opslagkaart, anders gaan de backupgegevens verloren en kunt u nooit gegevens herstellen met deze kaart. Gegevens herstellen LET OP: Als u bestanden heeft aangemaakt in uw Pocket PC na de laatste backup en deze bestanden niet wilt verwijderen tijdens de herstelprocedure, m

Pagina 88
Dit programma biedt een eenvoudig manier om beeldbestanden in de jpg- en bmp-opmaken te bekijken. Met eViewer kunt u: de beeldbestanden bekijken als voorbeeld of in lijstweergave. een beeldbestand verwijderen, herbenoemen, knippen of kopiëren. het actuele beeldbestand via e-mail versturen. het actuele beeldbestand via infrarood afdrukken. de beeldbestanden via infrarood ontvangen. een beeldbestand bewerken. een bestand inkorten, tekst toevoegen, direct in het beeld schrijven en een fram

Pagina 89
6 Verbinding maken Om alles uit uw Pocket PC te halen, moet u een verbinding maken. In dit hoofdstuk leert u op verschillende manieren een verbinding te maken tussen uw Pocket PC en het internet of bedrijfsnetwerk, waaronder modem, netwerkkaart en draadloos netwerk. In dit hoofdstuk wordt ook Internet Explorer voor surfen op het internet besproken. 6.1 Verbindingsinstellingen Uw Pocket PC bevat twee groepen van verbindingsinstellingen: “My ISP” en “My Work Network.” My ISP-instellingen

Pagina 90
Een modemverbinding maken 1. Tik op Settings Connections-tab Connections. 2. Volg de aanwijzingen in de New Connection-wizard. Aanvullende instellingen bekijken: tik op . 3. Tik in My ISP of My Work Network op Add a new modem connection. OPMERKING: Tik om de instellingen van de modemverbinding te veranderen in My ISP of My Work Network op Manage existing connections. Selecteer de gewenste modemverbinding, tik op Settings en volg de aanwijzingen in het scherm. Een modemverbin

Pagina 91
Advanced-tab Network Card als de instellingen niet verschijnen of als u ze op een later tijdstip wilt veranderen. 3. Tik op de juiste adapter en vervolgens op Properties als u specifieke servergegevens moet invoeren. De meeste netwerken gebruiken DHCP en u hoeft deze instellingen niet te veranderen, tenzij uw netwerkbeheerder u hier opdracht toe geeft. 4. Koppel de netwerkkaart zonodig aan op het netwerk met een netwerkkabel. OPMERKING: U moet misschien de proxyserver- en VPN-verbindin

Pagina 92
2. Handmatig gegevens invoeren: tik op Connections Network Card Wireless-tab Settings Connections-tab Add new. Als het netwerk is opgespoord, is de volgende stap niet nodig. 3. Voer in het General-tabblad een netwerknaam in. Als het netwerk was opgespoord, zou de netwerknaam automatisch zijn ingevoerd en niet meer veranderd kunnen worden. 4. Selecteer een netwerk in de lijst om de netwerkinstellingen te veranderen. • Selecteer in Connects to waarmee uw netwerk een verbinding

Pagina 93
Een draadloos netwerkverbinding maken en verbreken Nadat u de draadloze netwerkkaart heeft geïnstalleerd en het draadloze netwerk heeft ingesteld, moet u het gewenste programma gebruiken als u binnen het bereik van het draadloze netwerk bent. Ga bijvoorbeeld naar Pocket Internet Explorer en surf naar een internetpagina. Uw Pocket PC zal automatisch een verbinding maken. Tik op het pictogram in de navigatiebalk in het Today-scherm en tik op Disconnect om de verbinding te verbreken. OPMER

Pagina 94
OPMERKING: U kunt ook items, maar geen mappen, vanuit File Explorer versturen. Houd de pen op het te versturen item en tik op Beam Item in het rolmenu. Gegevens ontvangen 1. Lijn de IR-poorten op elkaar uit, zodat ze door niets belemmerd worden en dicht bij elkaar in de buurt zijn. 2. Laat de eigenaar van het andere apparaat de gegevens naar u versturen. 3. Standaard bewaakt uw Pocket PC alle inkomende bundels. Er zal een bericht in het scherm verschijnen met de vraag of u de items wilt

Pagina 95
6.3 Microsoft Pocket Internet Explorer gebruiken Gebruik Microsoft Pocket Internet Explorer om de internetpagina's op een van de volgende manieren te bekijken: Maak een verbinding met een ISP of netwerk en surf op het internet. Hiervoor moet u eerst een verbinding maken, zoals beschreven in hoofdstuk 6.1. Tijdens de synchronisatie met uw bureaucomputer, download u uw favoriete koppelingen en mobiele favorieten die zijn opgeslagen in de submap Mobile Favorites in Internet Explorer van uw

Pagina 96
Mobiele favorieten en kanalen bekijken 1. Tik in Internet Explorer op de knop Favorites om uw favorietenlijst weer te geven. 2. Tik in de lijst op de pagina die u wilt bekijken. Tik op de favorite die u wilt bekijken Tikken om een map of favoriete link toe te voegen of te verwijderen. U ziet de pagina die is gedownload tijdens de laatste synchronisatie met uw bureaucomputer. Als de pagina niet in uw Pocket PC staat, zal het niet actief zijn in de favorietenlijst. U moet opnieuw m

Pagina 97
De map Mobile Favorites Alleen items in de submap Mobile Favorites in de map Favorites in Internet Explorer van uw bureaucomputer zullen worden gesynchroniseerd met uw Pocket PC. Deze map wordt automatisch aangemaakt tijdens het installeren van ActiveSync. Favoriete koppelingen Tijdens de synchronisatie wordt de lijst met favoriete koppelingen in de map Mobile Favorites van uw bureaucomputer gesynchroniseerd met Pocket Internet Explorer in uw Pocket PC. Beide computers worden bijgewerk

Pagina 98
3. Als u de pagina's wilt downloaden die zijn gekoppeld aan de mobiele favorieten die u heeft aangemaakt, moet u rechtsklikken op de mobiele favorite en vervolgens op Properties. Geef in het Download-tabblad het aantal koppelingsniveaus aan dat u wilt downloaden. Download slechts één koppelingsniveau om ruimte te besparen in uw Pocket PC. 4. Synchroniseer uw Pocket PC en uw bureaucomputer. Mobiele favorieten die zijn opgeslagen in de map Mobile Favorites in Internet Explorer zijn gedownlo

Pagina 99
Aanmelden bij AvantGo: 1. Schakel in de ActiveSync-opties van de bureaucomputer de synchronisatie in voor het AvantGo-gegevenstype. 2. Tik in Pocket Internet Explorer van uw Pocket PC op de knop Favorites om uw favorietenlijst weer te geven. 3. Tik op de koppeling AvantGo Channels. 4. Tik op de knop Activate. 5. Volg de aanwijzingen in het scherm. U moet uw Pocket PC met uw bureaucomputer synchroniseren en vervolgens op de knop My Channels tikken om de AvantGo-setup te voltooien. Tik w

Pagina 100


Pagina 101
7 Probleemoplossing en Onderhoud In dit hoofdstuk worden oplossingen gegeven voor veel voorkomende problemen met de Pocket PC die u zou kunnen tegenkomen. Er worden ook richtlijnen gegeven voor het onderhoud van uw Pocket PC. OPMERKING: Neem contact op met uw dealer voor hulp als u een probleem ondervindt dat u niet kunt oplossen. 7.1 Uw Pocket PC resetten LET OP: Door te resetten gaan gegevens die niet zijn opgeslagen verloren. Het resetten van uw Pocket PC lijkt op het opnieuw o

Pagina 102
7.2 Fabrieksinstellingstatus herstellen In sommige gevallen moet u uw Pocket PC herstellen tot de fabrieksinstellingstatus door het geheugen (RAM) van uw Pocket PC te wissen. U moet bijvoorbeeld in de volgende gevallen het geheugen wissen: Als uw Pocket PC niet reageert na het resetten. Als u uw wachtwoord vergeet. Het wissen van het geheugen houdt in dat alle gegevens die u heeft ingevoerd in het RAM, waaronder alle bestanden, systeeminstellingen en aanvullende programma's, verwijderd z

Pagina 103
8. Zorg weer voor een partnerschap met uw bureaucomputer. 9. U kunt ook gegevens herstellen naar uw Pocket PC van uw meest recente backupbestand. OPMERKING: Als de batterij volledig leeg raakt en niet op tijd word opgeladen, gebeurt hetzelfde als wanneer u de fabrieksinstellingstatus hersteld. 7.3 Stroomproblemen De stroom wordt niet ingeschakeld bij gebruik op batterijen. Het resterende batterijvermogen kan te zwak zijn om met uw Pocket PC te werken. Sluit de netvoedingsadapter aan op

Pagina 104
Verwijder in de Internet Explorer-opties alle bestanden en wis de geschiedenis. Tik in Internet Explorer op Tools Options. Tik op Delete Files en Clear History. Probeer bij het kopiëren van bestanden van een computer of apparaat naar uw Pocket PC de schuifbalk in de geheugeninstelling aan te passen. Tik op Settings System-tab Remove Programs. Controleer of u handmatig de schuifbalk kunt verplaatsen alvorens bestanden te kopiëren. Het maximale opslaggeheugen dat uw Pocket PC kan toewijzen

Pagina 105
worden verplaatst naar de opslagkaart en de nieuwe bijvoegsels worden automatisch opgeslagen op de opslagkaart. Stel programma's, zoals Notes, Pocket Word en Pocket Excel in om automatisch nieuwe items op te slaan in de opslagkaart. Tik in het programma op Tools Options. 7.5 Schermproblemen Het scherm staat uit Als het scherm zelfs niet reageert nadat u op de inschakelknop drukt, kunt u het volgende proberen totdat het probleem is opgelost: Sluit de netvoedingsadapter aan op uw Pocket

Pagina 106
Tik in Calendar, Contacts en Tasks op Tools large font. Options en selecteer User Onnauwkeurige reactie op penaanrakingen Lijn het aanraakscherm opnieuw uit. Tik op Settings System-tab Align Screen-pictogram. Schakel de Pocket PC uit als u uw selectie niet goed kunt aantikken. Druk op de schuifknop en druk, terwijl u deze knop ingedrukt houdt, op de inschakelknop om de Pocket PC in te schakelen. U kunt vervolgens het aanraakscherm uitlijnen. 7.6 Verbindingsproblemen Kabelverbin

Pagina 107
Infraroodverbindingsproblemen Draag per keer slechts één bestand of maximaal 25 contactkaarten over. Plaats de IR-poorten zodanig dat ze zijn opgesteld op een afstand van maximaal 20 cm (8 inches), maar minimaal 5 cm (2 inches) uit elkaar. Controleer of er zich geen obstakels bevinden tussen de twee IR-poorten. Pas de verlichting in de ruimte aan. Sommige lichttypes verstoren de IR-communcatie. Ga naar een andere locatie of schakel sommige lichten uit. Modemverbindingsproblemen Uitbel

Pagina 108
Controleer of de telefoonlijn het doet. Netwerkverbindingsproblemen Controleer of de netwerkkaart compatibel is met uw Pocket PC. Controleer of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd op uw Pocket PC. Controleer in de eigenschappen van uw netwerkkaart of de IP-instellingen goed zijn geconfigureerd en of de adressen van uw DNS-servers en/of WINS-servers juist zijn. Uw netwerkbeheerder kan dit nagaan. Controleer of u de vereiste servergegevens heeft ingevoerd. Tik op Settings Con

Pagina 109
7.7 Uw Pocket PC onderhouden Het goed onderhouden van uw Pocket PC garandeert een probleemloze werking en vermindert het risico van schade aan uw Pocket PC. Algemene richtlijnen Houd uw Pocket PC uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen. Vermijd blootstelling van uw Pocket PC aan direct zonlicht of sterk ultravioletlicht gedurende langere perioden. Plaats niets op uw Pocket PC en laat geen voorwerpen op uw Pocket PC vallen. Laat niets op uw Pocket PC vallen en stoot u

Pagina 110
het apparaat te repareren, kan schade toebrengen aan uw Pocket PC en kan zelfs leiden tot lichamelijk letsel of schade aan eigendommen. Bewaar of neem geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen mee in dezelfde ruimte als uw Pocket PC, diens onderdelen of accessoires. Reisrichtlijnen Maak een backup van uw gegevens voordat u op reis gaat met uw Pocket PC. Neem een backupkopie mee als extra voorzorgsmaatregel. Verwijder de SD/MMC-kaart (indien geïnstalleerd) uit de sleu

Pagina 111
A Regelgeving OPMERKING: Markeeretiketten op uw apparaat geven de regelgeving aan waaraan uw model voldoet. Controleer de etiketten op uw apparaat en raadpleeg de bijbehorende verklaringen in dit hoofdstuk. Sommige opmerkingen gelden alleen voor specifieke modellen. A.1 Regelgevingverklaringen Klasse B regelgeving USA Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digit

Pagina 112
Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment. Please note: The use of a non-shielded interface cable with this equipment is prohibited. Canada Canadian Department Of Commun

Pagina 113
EN6100-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply system EN60950 / IEC 60950: Product Safety The manufacturer cannot be held responsible for modifications made by the User and the consequences thereof, which may alter the conformity of the product with the CE Marking. A.2 Veiligheidsmaatregelen Over het opladen Gebruik alleen de netvoedingsadapter (PHIHONG, PSC05R-050) die geleverd is bij uw Pocket PC. Gebruik van een ander type netvoedingsadapter kan le

Pagina 114
Gebruik de adapter niet met een beschadigde kabel. Voer zelf geen onderhoud uit aan de eenheid. Het apparaat bevat geen onderhoudbare interne onderdelen. Vervang de eenheid als deze is beschadigd of is blootgesteld aan overmatige vocht. Over de batterij Gebruik een gespecificeerde lader die is goedgekeurd door de fabrikant. De batterij niet beschadigen, doorboren of in het vuur gooien. De batterij kan barsten of exploderen, waarbij gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Belangrijke aanwijz

Pagina 115
Index A Aansluiting ActiveSync, 4 Aansluiting voor hoofdtelefoon, 4 Aanvullende programma's, 57 Accessoire, 10 Achtergrondlicht Instelling, 32 ActiveSync, vii, 57 Aanslluiting, 4 E-mailberichten synchroniseren, 50 Gegevens synchroniseren, 58 Installeren op bureaucomputer, 8 Mobiele favorieten synchroniseren, 87 Synchroniseren vanuit een locatie op afstand, 59 Afspraak Aanmaken, 40 Overzichtscherm, 41 Veranderen, 41 AvantGo, 88 B Backup batterijschakelaar, 92 Backup ma

Pagina 116
De batterij opladen, 6 Indicator, 2 Statuspictogram, 13 Drag, pen, 11 E eBackup, 76 Eigenaarsgegevens, 31 E-mail. Zie Inbox E-mailservice instellen, 51 Ethernet, 80 E-Viewer, 77 Excel. Zie Pocket Excel F Fabrieksstandaardinstellingen herstellen, 92 File Explorer, 34 Find-functie, 34 Functies, 1 G Gegevens back-uppen eBackup gebruiken, 76 Gegevens herstellen eBackup gebruiken, 77 Geheugen Aanvulling, 30 Instellingen, 32 Opslag, 30 Opslagkaart, 30 Probleemoplossin

Pagina 117
K Kalender Afspraak aanmaken, 40 Klok, 32 Knoppen Instellingen, 31 Opnemen, 3 Programma, 2 Resetten, 3 Koordoog, 3 L Letter Recognizer, 18 Luidspreker, 2 Statuspictogram, 13 M Mededeling, 16 Instellingen, 31 Memory Wissen, 92 Menu Instellingen, 31 Start-menu, 14 Microfoon, 2 Microsoft Pocket Outlook, 39 Microsoft Reader, 71 Boeken downloaden, 71 De bibliotheek gebruiken, 72 Een boek lezen, 72 Een boek verwijderen, 74 MMC-gleuf, 4 MMC-kaart, 10 Mobiele favoriete

Pagina 118
P Partnerschap, 58 Pass-thru, 58 PCM-bestandsopmaak, 25 Pen, 4 Gebruiken, 11 Pen-knop, 19 Pictogram Programma, 15 Status, 13 Pictures, 75 Pocket Excel, 65 Een werkboek aanmaken, 65 Een werkboek openen, 66 Sjabloon, 65 Wachtwoorden, 67 Weergave van aanpassen, 67 Zoomen, 67 Pocket Internet Explorer, 85 Alle bestanden verwijderen, 94 Geschiedenis wissen, 94 Pocket PC Begeleidings-cd, vii Pocket Word, 61 Een document aanmaken, 61 Een document openen, 64 Schrijfmodus, 63 Sja

Pagina 119
Slaapstand, 7 Soft key-toetsenbord, 17 Spraakmededelingen. Zie Opnemen Start-menu, 14 Statuspictogram, 13 Stroom, 27 Aansluiten, 6 Besparen, 29 Controleren resterende batterijvermogen, 27 Instellingen, 32 Probleemoplossing, 93 Zwakke batterij, 27 synchroniseren hulp voor, vii T Tap and hold, pen, 11 Tap, pen, 11 Tasks, 45 Aanmaken, 46 Begindatum, 46 Einddatum, 46 Overzichtscherm, 47 Veranderen, 47 Tekenen op het scherm Pocket Word, 63 Tijd, 32 To do list. Zie Tasks
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mio DigiWalker 168 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mio DigiWalker 168 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info