683622
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
Operating instructions
Coffee machine
To avoid the risk of accidents or damage to the appliance it is essential
to read these instructions before it is installed and used for the first time.
en-GB M.-Nr. 10 793 021
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Miele-CM-5300

Zoeken resetten

 • Geeft er iemand een de onderste lekbak waar het gruis en water invalt of hoe kan ik die ergens bestellen? De lade waar u tas opstaat. Geertwi77@gmail.com Gesteld op 24-6-2024 om 10:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stop je de opwarm fase van een miele 5300 koffie maschiene. Ik had eerst een f 17 storing Gesteld op 1-6-2024 om 21:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze koffie automaat blijft de melding geven verwijder het filtersysteem en reinig net de hand. Het gaat om een Miele CM 5300. Nu heb ik alles al meerdere malen gereinigd ook in de handleiding gekeken welke elementen extra belangrijk zijn maar de melding blijft. We hebben het filtersysteem ook ontvet met een Miele reinigingstablet. We kunnen wel een espresso maken maar geen gewone koffie. Hij pakt wel de bonen en maalt deze ook. Dan maakt het apparaat een vreemd geluid. Het lijkt dat er iets moet bewegen maar dat kan niet. Dan verschijnt de melding weer 'verwijder het filtersysteem en reinig net de hand'

  Het filtersysteem reinigen we alleen met water. Volgens de handleiding is dit ook correct. Wat kan de oorzaak zijn? Gesteld op 3-5-2024 om 10:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CM 5300 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CM 5300 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2.24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CM 5300

Miele CM 5300 Snelstart handleiding - Nederlands - 2 pagina's

Miele CM 5300 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 80 pagina's

Miele CM 5300 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 80 pagina's

Miele CM 5300 Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Miele CM 5300 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Miele CM 5300 Gebruiksaanwijzing - Français - 80 pagina's

Miele CM 5300 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Miele CM 5300 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info