Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/121
Pagina verder
Microlife BP A100 Plus
EN Ä 1
FR Ä 8
ES Ä 16
PT Ä 24
DE Ä 32
NL Ä 40
RU Ä 48
PL Ä 56
HU Ä 64
BG Ä 72
RO Ä 80
CZ Ä 88
SK Ä 96
AR Ä 104
FA Ä112
IB BP A100 Plus&T V15 0810
Europe / Middle-East / Africa
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com
Asia
Microlife Corporation.
9F, 431, RuiGang Road, NeiHu
Taipei, 114, Taiwan, R.O.C.
Tel. 886 2 8797-1288
Fax.886 2 8797-1283
Email service@microlife.com.tw
www.microlife.com
North / Central / South America
Microlife USA, Inc.
424 Skinner Blvd., Suite C
Dunedin, FL 34698 / USA
Tel. +1 727 451 0484
Fax +1 727 451 0492
Email msa@microlifeusa.com
www.microlife.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kan de bloeddrukmeter, na melding full, onmogelijk ledigen.
  Heb alle instructies opgevolgd. Gesteld op 5-10-2020 om 10:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Apparaat geeft een rood scherm, wat zou dit kunnen zijn? Gesteld op 8-11-2019 om 13:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar moet precies het rode streepje met 'artery mark' zitten? Gesteld op 23-4-2019 om 00:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • apparaat werkt niet, na inzetten van nieuwe batterijen Gesteld op 11-2-2019 om 13:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • aantal maanden niet gebruikt, nieuwe batterijen geplaatst doch werkt niet wat tedoen ??? Gesteld op 11-2-2019 om 13:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn MicrolifeBP A100 Plus geeft alleen polsslag aan.
  Nieuwe batterijen helpt niet.
  Wat heb ik verkeerd ingesteld ? Gesteld op 14-12-2018 om 00:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Aan het einde van de rubberen slang van het manchet zit een hard plastic verbindingsstuk ter bevestiging van het manchet aan de BO 100 A Plus. Stukje van dit harde plastic is afgebroken. Hoe kom ik aan dit onderdeeltje. Gesteld op 16-9-2018 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Cuf connector van dew bloeddrukmeter is kapot.
  Waar kan ik een nieuwe bestellen?
  Gesteld op 9-1-2018 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Microlife BP A100 Plus en T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Microlife BP A100 Plus en T in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Nederlands, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 4,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info