689879
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
FR Pèse-personne digital
avec surface anti-dérapante
IT Pesapersone digitale
con superficie antiscivolo
ES Báscula digital con superficie
antideslizante para personas
PT Balança digital
com superfície antiderrapante
NL Digitale personenweegschaal
met anti-slip draagvlak
FI Digitaalinen henkilövaaka
kanssa luistamaton pinta
DE Digitale Personenwaage mit Anti-Rutsch-Oberfche
GB Digital personal scales with non-slip surface
Läses noga!
¶·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο!
Přečtěte si prosím pečlivě!
Kérjük, gondosan olvassa el!
Przeczytaj uważnie!
Lütfen dikkatle okuyunuz!
Внимательно ознакомиться!
Bitte sorgfältig lesen!
Please read carefully!
A lire attentivement s.v.p.!
Da leggere con attenzione!
¡Por favor lea con cuidado!
Por favor ler cuidadosamente!
A.u.b. zorgvuldig lezen!
Lue huolellisesti läpi!
Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Instrucciones de manejo
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohje
Bruksanvisning
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
Návod k použití
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Kullanım talimatı
Инструкция по применению
2
Gerät und Bedienelemente
Device and controls
Appareil et éléments de commande
Apparecchio ed elementi per la regolazione
Dispositivo y elementos de control
Aparelho e elementos de comando
Toestel en bedieningselementen
Laite ja käyttölaitteet
Apparaten och komponenter
Συσκευή και στοιχεία χειρισμού
Přístroj a ovládací prvky
A készülék és a kezelőelemek
Urządzenie i elementy obsługi
Cihaz ve Kullanma Elemanları
Прибор и органы управления
1
4
Art. 40458
PS 430
3
SE Digital personvåg med yta halkskydd
GR Ψηφιακή ζυγαριά μπάνιου
με αντιολισθητική επιφάνεια
CZ
Digitální osobní váhy s neklouzavý povrch
HU Digitális személymérleg csúszásgátló
felülettel
PL Cyfrowa waga osobowa z antypoślizgowa
powierzchnia
TR Dijital banyo baskülü ile anti kayma yüzeyi
RU Цифровые персональные весы с
противоскользящей поверхностью
Обязательной сертификации не подлежит
/&4@A>=4=E0064/&(///!><?0:B09.08.16(48B4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medisana PS435 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medisana PS435 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Turks, Zweeds, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info