Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/54
Pagina verder
Bedienungsanleitung
Tablet -PC
MEDION
®
LIFETAB
®
Tablet PC Generic DE Final Cover.indd 1Tablet PC Generic DE Final Cover.indd 1 05.04.2016 12:09:2505.04.2016 12:09:25
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik kan de tablet niet opstarten. Ik zie slechts Chinese tekens. Of een scherm met felgekleurde strepen over het scherm. Wie heeft raad? Gesteld op 8-3-2020 om 20:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De tablet geeft alleen nog gekleurde strepen
  En kan hem niet uit doen. Als ik dat probeer staan er volgens mij chineese letters. Hoe kan ik eventueel de batterij er uit halen
  Gesteld op 14-1-2019 om 18:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ben mijn wachtwoord vergeten om te starten wat moet ik nu doen Gesteld op 24-9-2018 om 18:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo allemaal , ik heb een Medion lifetab Modelnummer E10513
  Zodra ik de hoofdtelefoon aangesloten heb , kan ik mijn volume niet hoger krijgen dan 7%. Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen
  Groetjes Sandra Gesteld op 14-8-2018 om 12:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medion LIFETAB E10513 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medion LIFETAB E10513 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info