Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/112
Pagina verder
7,62 cm/3‘‘ Outdoor-navigatiesysteem
GPS de randonnée 7,62 cm/3‘‘
7,62 cm/3‘‘ Outdoor-Navigationssystem
MEDION
®
GoPal
®
S3867 (MD 99210)
Handleiding
Mode d‘emploi
Bedienungsanleitung
AA 22/13 B
Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland
Hotline: 022006198
Fax: 022006199
Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665
Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website
www.medion.com/be onder „service“ en „contact“.
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medion.com/be unter „service“ und „contact“.
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site
internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et
„contact“.
BE
LUX
MSN 4004 4770
99210 S3867 Aldi BE RC1 Cover.indd 199210 S3867 Aldi BE RC1 Cover.indd 1 15.04.2013 15:30:5915.04.2013 15:30:59
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een Medion Outdoor-navigatiesysteem, maar ik krijg het niet opgestart. Als ik hem start krijg ik een foutmelding: Application mnavdce.exe encountered a serious error and must shut down.

  Hoe kan ik dit oplossen? Gesteld op 13-7-2017 om 13:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • pas vandaag voor de 1e keer alles aangezet bij invoeren adres steeds antwoord geen plaats gevonden
  wat doe ik verkeerd?

  dank Jos Gesteld op 19-6-2017 om 15:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het beeldscherm van mijn medion GoPal is er moeilijk te zien hoe kan Ik dat verbeteren? Gesteld op 18-6-2017 om 19:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik bvb 50 paden gelijktijdig wissen ipv 1 per 1? Gesteld op 16-6-2017 om 10:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • vervolg : heb vandaag NL verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar die melding is niet verdwenen. Wat kan ik er aan doen ??
  Dan je wel Gesteld op 27-5-2017 om 12:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het opstarten van het toestel krijg ik sinds enige tijd de volgende boodschap : "105 tegels voor een land gevonden. Thesis juni beïnvloeden de stabiliteit van de app. Verwijder onnodige tegels tot een maximum van 50?" ('thesis juni' is geen tikfout, zo staat het er).
  Gisteren in NL liep het toestel steeds vast (fatal appl error). Dus dacht ik dat die tegels met NL te maken hadden. Heb va Gesteld op 27-5-2017 om 12:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Wie kan mij helpen aan de cd voor dit navigatiesysteem? Gesteld op 11-5-2017 om 21:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik zoek een toestel, enkel en alleen om oppervlakte's van verschillende akkerbouw percelen zo juist mogelijk te bepalen.. Is dit toestel daartoe een goede keuze..?
  Dank,
  boer Wim Gesteld op 4-11-2016 om 18:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zit er ook een stem in net als bij een auto navigatie Gesteld op 9-8-2015 om 19:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan de uit uitgebreide handleiding niet lezen op mijn computer hoe kan dit niet van het boekje maar de volledige handleiding en zou graag uitgestippelde routes erop zetten via gpx lukt niet Gesteld op 25-5-2015 om 11:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • GPX file via verkenner kopiëren naar de bestandsfile "routes" op de via USB verbonden medion gopal. Dat is alles. Na afkoppelen kun je de gekozen route selecteren op de Medion Gopal.Geantwoord op 17-4-2016 om 17:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik route plannen op mijn pc om vervolgens te importeren naar navigatietoestel Gesteld op 15-8-2014 om 16:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een MEDION GoPal type s3867 (MD99405) gekocht bij ALDI zou daar graag de uitgebreide gebruiksaanwijzing willen ontvangen bijvoorbaat mijn dank. Gesteld op 6-5-2014 om 21:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De handleiding staat op de bij geleverde CD deze is ingewikeld opgesteld.Het kan veel eenvoudiger met afbeeldingen zeker voor het vastleggen van een route. Geantwoord op 7-5-2014 om 13:03

   Waardeer dit antwoord (19)Misbruik melden
 • Hoeveel uur gaat de accu mee, en hoeveel tracks kan ik instellen.
  gr Ad Gesteld op 22-4-2014 om 20:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Betreft Medion gopal MD 99210 gekocht in Aldi. Lezen dvd lukt niet.
  "HmiStartup application werkt niet meer... Online oplossing zoeken..."
  Geen reactie
  Film over gebruik toestel geeft enkel blanco scherm?! Gesteld op 17-10-2013 om 10:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medion GoPal S3867 - MD 99210 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medion GoPal S3867 - MD 99210 in de taal/talen: Deutsch, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info