Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/112
Pagina verder
7,62 cm/3‘‘ Outdoor-navigatiesysteem
GPS de randonnée 7,62 cm/3‘‘
7,62 cm/3‘‘ Outdoor-Navigationssystem
MEDION
®
GoPal
®
S3867 (MD 99210)
Handleiding
Mode d‘emploi
Bedienungsanleitung
AA 22/13 B
Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland
Hotline: 022006198
Fax: 022006199
Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665
Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website
www.medion.com/be onder „service“ en „contact“.
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medion.com/be unter „service“ und „contact“.
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site
internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et
„contact“.
BE
LUX
MSN 4004 4770
99210 S3867 Aldi BE RC1 Cover.indd 199210 S3867 Aldi BE RC1 Cover.indd 1 15.04.2013 15:30:5915.04.2013 15:30:59
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
7,62 cm/3‘‘ Outdoor-navigatiesysteem GPS de randonnée 7,62 cm/3‘‘ 7,62 cm/3‘‘ Outdoor-Navigationssystem MEDION® GoPal® S3867 (MD 99210) Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland BE Hotline: 022006198 Fax: 022006199 LUX Hotline: 34-20 808 664 Fax: 34-20 808 665 AA 22/13 B Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder „service“ en „contact“. Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter „s

Pagina 2
Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NL Betreffende deze handleiding .................................................................... 4 1.1. Gebruik voor het beoogde doel ........................................................................ 5 1.2. Conformiteitsinformatie....................................................................................... 5 Veiligheidsaanwijzingen ................................................................

Pagina 3
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Bijkomende Kaarten .................................................................................. 33 13.1. Kopiëren van installatiebestanden en kaartengegevens naar het interne geheugen .........................................................................................33 Dikwijls gestelde vragen ........................................................................... 33 Service .............................................................

Pagina 4
Persoonlijk NL Gelieve uw eigendomsbewijs te noteren: Serienummer Aankoopdatum Plaats van aankoop FR ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... DE Het serienummer vindt u op de achterkant/onderkant van uw product. Neem dit nummer eventueel ook op in uw garantiedocumenten. De kwaliteit Bij de ke

Pagina 5
1. Betreffende deze handleiding Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan. Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden. GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor

Pagina 6
1.1. Gebruik voor het beoogde doel NL Dit apparaat is bedoeld voor het ontvangen van GPS-signalen (via satellieten aangeboden positiegegevens) voor navigatie en locatiebepaling. De oplader is zodanig ontworpen dat tegelijkertijd 2 of 4 NiMH/NiCd-accu's van AAA-formaat (HR03) of 2 of 4 NiMH/NiCd-accu's van AA-formaat (HR6) kunnen worden opgeladen. Beide apparaten zijn bestemd voor particulier gebruik en niet voor industriële of commerciële toepassingen. Houd er rekening mee dat de gara

Pagina 7
2. Veiligheidsaanwijzingen 2.1. Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om apparaten te bedienen • De apparaten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van of geinstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Kinderen moeten on

Pagina 8
• U kunt zich verwonden, als het display breekt. Gebeurt er iets dergelijks, dan pakt u de gebroken delen met beschermende handschoenen aan en zendt u ze naar uw service center waar men op een correcte manier de afval kan verwerken. Vervolgens wast u uw handen met zeep. Het zou namelijk kunnen dat u in aanraking bent gekomen met chemische producten. • Onderbreek de stroomvoorziening, schakel uw apparaat onmiddellijk uit, of u zet hem zelfs helemaal niet aan en u contacteert de dienst na ver

Pagina 9
2.5. Voorwaarden van uw werkomgeving Het niet naleven van deze aanwijzingen kan storingen of beschadiging van het toestel tot gevolg hebben. Voor deze gevallen geldt geen waarborg. • Laat uw navigatiesysteem en alle aangesloten apparatuur nooit in contact komen met vocht. Verder vermijdt u ook stof, hitte en directe zonnestralen. Negeert u deze raadgevingen, dan kan dat leiden tot storingen en beschadigingen van uw apparaat. • Vermijd sterke vibraties en schokken, zoals die b.v. bij veldrij

Pagina 10
2.7. Elektromagnetische tolerantie NL • Bij het aansluiten van extra of andere componenten moet u rekeFR ning houden met de „Richtlijnen voor elektromagnetische tolerantie“ (EMT ). Gelieve er bovendien op te letten, dat enkel bedekDE te kabels (max. 3 meter) voor de externe interfaces mogen worden gebruikt. • Behoud minstens één meter afstand van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, GSM enz. ) om de goede werking niet in gevaar te brengen e

Pagina 11
2.9. Accuwerking Let op de volgende algemene aanwijzingen voor het omgaan met accu's: • Gebruik in principe alleen accu's van het type AA. • Let bij het plaatsen op de polariteit (+/-). • Bewaar accu's op een koele, droge plaats. Door rechtstreekse invloed van warmte kunnen accu's beschadigd raken. Stel het apparaat daarom niet bloot aan intense hittebronnen. • Houd accu's uit de buurt van kinderen. Raadpleeg meteen een arts als een accu is ingeslikt. • Vermijd het contact met huid, ogen

Pagina 12
• Accu's vallen onder klein chemisch afval. Op verkooppunten van NL batterijen en gemeentelijke afvalinzamelpunten staan speciale containers ter beschikking voor de deskundige afvoer. Als u het ar- FR tikel van de hand wilt doen, doet u dit volgens de geldende voorDE schriften. Informatie is verkrijgbaar bij de gemeentelijke afvalverwerking. 2.10. Accu's opladen • Laad de accu's uitsluitend op met de meegeleverde oplader. • Let bij het plaatsen op de polariteit (+/-). • Plaats telkens

Pagina 13
2.11. Op de accu gebruikte symbolen Accu‘s niet in het vuur gooien Accu‘s niet met geweld openen of demonteren Gebruik geen gebruikte, lege of nieuwe accu's door elkaar Accu’s uit de buurt van kinderen houden Accu‘s niet kortsluiten Let bij het plaatsen van de accu's op de polariteit (+/-). 2.12. Onderhoud en reiniging LET OP! Binnenin de behuizing van het apparaat zitten er geen delen die moeten worden onderhouden of gereinigd. De levensduur van uw apparaat kan door onder

Pagina 14
2.13. Onderhoud van het display NL • Vermijd krassen op het beeldscherm. Het oppervlak kan immers vlug worden beschadigd. Wij raden het gebruik aan van een display-beschermfolie, om zo krassen en vuil te vermijden. U kunt dergelijke folie in de handel verkrijgen. De folie die bij de levering op het display werd aangebracht, dient enkel als transportbescherming! • Draag er goed zorg voor dat u geen waterdruppels op het beeldscherm achterlaat. Water kan immers blijvende verkleuringen v

Pagina 15
4. Componenten 4.1. Vooraanzicht 1 2 3 Nr. 1 2 Component Programmeerbare toets Programmeerbare toets Touch Screen 3 Beschrijving Druk op deze toets om de functie te starten die voor deze toets is geprogrammeerd. Druk zachtjes op deze toets om de eerste functie te starten die voor deze toets is geprogrammeerd. Druk harder op deze toets om de tweede functie te starten die voor deze toets is geprogrammeerd. Toont de gegevensoutput van het apparaat. Tik met de vinger

Pagina 16
4.2. Achteraanzicht NL FR 3 1 DE 4 2 Nr. 1 2 3 4 Component Vergrendeling accuvak Mini-USBaansluiting Oog voor draaglus Luidspreker Beschrijving Draai de vergrendeling 90° tegen klok in om het accuvak te openen. Aansluiting voor de verbinding met een pc via de USB-kabel (voor de gegevensafstemming) aansluiting voor de externe stroomvoorziening.. Bevestig hier de draaglus Openingen voor weergave van geluidstoon 15 van 38 99210 S3867 Aldi BE_NL RC2 Con

Pagina 17
4.3. Bovenaanzicht 1 Nr. 1 Component Aan- en uitschakelaar Beschrijving Lang drukken schakelt het toestel in of uit. Door kort te drukken gaat u naar de standbymodus resp. haalt u het toestel weer uit de slaapstand. Het apparaat wordt opnieuw “geactiveerd” door te drukken op de aan/uit-schakelaar. 5. Accu en micro SD-kaart plaatsen Om de accu's en micro SD-kaart te plaatsen gaat u als volgt te werk:  Draai de vergrendeling van het accuvak 90° tegen klok in om het accuva

Pagina 18
 Verwijder het klepje van het accuvak.  Schuif de microSD-kaarthouder voorzichtig naar boven en klap deze omhoog.  Plaats vervolgens de microSD-kaart met de contactpunten in de richting van de display. NL FR DE  Klap de microSD-kaarthouder weer dicht en schuif deze naar beneden.  Plaats de accu's en sluit het klepje van het accuvak.  Draai de accuvergrendeling 90° met de klok mee 17 van 38 99210 S3867 Aldi BE_NL RC2 Content.indd 17 19.04.2013 14:57:34

Pagina 19
6. Eerste initialisatie Hierna wordt u stap voor stap door de eerste initialisatie van het navigatiesysteem gevoerd. Verwijder eerst de transportbeschermfolie van het scherm.  Laad de meegeleverde accu's op. Houd u hierbij aan de tabel met oplaadtijde.  Draai de accuvergrendeling 90° tegen de klok in.  Open het accuvak en plaats de opgeladen accu's. Let daarbij op de juiste polariteit (zoals afgebeeld in het apparaat).  Sluit het accuvak en vergrendel het door de vergrendeling 90

Pagina 20
LET OP! NL Let erop dat de oplaadbare accu's van het NiMH-type zijn! Gebruik alleen accu's van hetzelfde type (AA (HR6) en met dezelf- FR de capaciteit). DE Gebruik tijdens het opladen nooit oplaadbare accu's van de types AA en AAA door elkaar. Verzeker u ervan dat de polariteit +/- van de oplaadbare batterijen (accu's) klopt met de tekst op het oplaadvak.  Nadat u de oplaadbare accu's hebt geplaatst, steekt u de stekker van de oplader in een goed bereikbaar stopcontact van 230 V ~ 50 H

Pagina 21
6.2. Toestel in- en uitschakelen U kunt uw navigatieapparaat in- en volledig weer uitschakelen door langer dan 3 seconden op de aan/uit-schakelaar te drukken. OPMERKING! Door de gegevensopslag in het interne geheugen gaan hierbij geen gegevens verloren. Alleen het opstartproces duurt iets langer. 7. Algemene gebruiksaanwijzingen 7.1. In- en uitschakelen  Druk kort op de aan/uit-schakelaar om uw navigatiesysteem in te schakelen (stand-by modus). OPMERKING! Ook in de stand-by modu

Pagina 22
U hebt nu meerdere keuzemogelijkheden: Toets NL Beschrijving FR Afbreken/terug Als u per vergissing in deze scherm bent terechtgekomen, dan tikt u op de pijl om weer naar het vorige scherm terug te gaan. DE Standby modus Als u op deze knop tikt, dan gaat uw toestel in de stand-by modus. Reset Als u op deze knop tikt, dan voert u een reset uit. Schermblokkering Het blokkeren of deblokkeren van het beeldscherm ter bescherming tegen onbedoelde en ongewenste invoer 21

Pagina 23
8. Navigatiesysteem herstellen Er bestaat een mogelijkheid om het navigatiesysteem te resetten indien het niet meer juist reageert of werkt. Bij deze mogelijkheid start het navigatiesysteem opnieuw op, zonder dat het nodig is een nieuwe installatie te doen. De Reset wordt dikwijls gebruikt om het geheugen te reorganiseren. Daarbij worden alle lopende programma’s afgebroken en wordt het werkgeheugen opnieuw van zijn beginwaarden voorzien. U gebruikt deze mogelijkheid wanneer uw navigatiesy

Pagina 24
8.2. Volledig uitschakelen / Hard Reset NL FR LET OP! Een Hard Reset verwijdert alle gegevens in het tijdelijke geheugen. DE Uw navigatiesysteem bevindt zich normaal gesproken in de stand-by modus, als u het uitgeschakeld hebt door kort te drukken op de aan/uitschakelaar. Bovendien kan het systeem ook helemaal uitgeschakeld worden, zodat het zo weinig mogelijk energie verbruikt. Als u het toestel volledig uitschakelt, gaan alle gegevens in het tijdelijke geheugen verloren (Hard

Pagina 25
9. Navigatie Een uitvoerige handleiding vindt u op de bijbehorende DVD. 9.1. Veiligheidstips voor navigatie • Voer geen instellingen aan het navigatiesysteem uit tijdens het rijden, om uzelf en anderen niet nodeloos in gevaar te brengen! LET OP! De aanleg van het wegennet een het verkeersreglement heeft voorrang op de instructies van het navigatiesysteem. U mag de instructies enkel volgen als de verkeerssituatie en het verkeersreglement dit toestaan! • De richtlijnen van het navigaties

Pagina 26
9.3. Stuur-/fietsbevestiging (optioneel) NL Als optionele uitbreiding kunt u uw navigatiesysteem aan een stuur bevestigen. Daarvoor hebt u een speciale houder nodig. Hieronder wordt de montage uitgelegd.  Draai beide schroeven met de inbussleutel los.  Verwijder de rubberen ring en bevestig deze rond het stuur.  Plaats de houder rond het stuur en draai de beide schroeven weer vast. Voor dikkere stuurstangen gebruikt u de meegeleverde alternatieve houder.  Zet de houder op de houder

Pagina 27
De CleanUp-functie bevat verschillende opties: 1. Remove Installation Only Verwijdert de geïnstalleerde SW uit het permanente geheugen „My Flash Disk“ [= onderdeel van het permanente geheugen waar na de eerste installatie de uitvoerbare onderdelen van de navigatiesoftware zijn opgeslagen (\My Flash Disk\Navigation) en \My Flash Disk\MNAV)]. 2. Remove MAP Only Verwijdert de digitale kaarten uit het permanente geheugen (\My Flash Disk\MapRegions). 3. Remove Preload Only Verwijdert de voor

Pagina 28
7. GPS Factory Reset Bepaalt de toestand van de GPS-ontvanger bij levering. Bij gebruik van de GPS-functie nadat de fabrieksinstellingen gereset werden, moet de GPS- ontvanger zich weer oriënteren. Dat proces kan een poosje in beslag nemen. 8. DC AutoSuspend /Wakeup Hier kunt u kiezen, wanneer uw navigatiesysteem automatisch in de stand-by-modus moet gaan wanneer de externe stroomvoorziening onderbroken wordt. Deze functie is bijvoorbeeld nuttig bij voertuigen waarbij de sigarettenaansteke

Pagina 29
Exit Verlaat de CleanUp-functie en herstart het apparaat (zoals een reset) OPMERKING! Voordat de gegevens werkelijk gewist worden, is er een bevestiging nodig. Tik hiervoor op YES. Indien de te wissen gegevens niet (meer) voorhanden zijn, krijgt u een bijhorende melding. Om de gegevensbestanden in het interne geheugen . 11. Synchronisatie met de PC 11.1. Microsoft® ActiveSync® installeren Voor de overdracht van gegevens tussen uw pc en uw navigatiesysteem heeft u het programma Microso

Pagina 30
 Plaats de DVD en wacht tot het programma automatisch start. NL OPMERKING! Indien dat niet werkt, is waarschijnlijk de zogenoemde Autorun functie gedeactiveerd. Om de installatie manueel te starten, moet het programma Setup op de DVD gestart worden. FR DE  Selecteer eerst de taal en klik vervolgens op ActiveSync® installeren en volg de aanwijzingen op het beeldscherm. OPMERKING! Bij de installatie van de GoPal Assistant wordt ActiveSync® automatisch mee geïnstalleerd. 1

Pagina 31
OPMERKING! Heeft u geen modus gekozen, dan laadt het systeem na enkele seconden automatisch de ActivSync®-Modus.  U kiest de gewenste modus uit: 11.1.2. Opslagmodus In het opslagmodus kunt u uw navigatietoestel gebruiken als een wisselmedium (bv. zoals een USB-stick). Er verschijnen twee wisselmedia op het systeem: het interne geheugen van het navigatiesysteem zelf en de (optionele) geheugenkaart, als die in het toestel aanwezig is. OPMERKING! Zolang u zich in deze modus bevindt, ku

Pagina 32
11.1.4. Werken met Microsoft® ActiveSync® Zodra u uw navigatiesysteem met uw PC verbindt wordt ActiveSync® automatisch opgestart. Het programma controleert, of het om een toestel gaat waarmee een partnerschap is afgesloten. Als dat zo is, dan worden de wijzigingen op de PC en op het navigatiesysteem, die sinds de laatste synchronisatie hebben plaatsgevonden, met elkaar vergeleken en gecoördineerd. In de instellingen van het programma ActiveSync® kunt u precies instellen, welke gegevens bij

Pagina 33
12. GPS (Global Positioning System) Het GPS is een satellietondersteund systeem voor de positiebepaling. Met behulp van 24 satellieten die rond de aarde cirkelen is een tot op enkele meters nauwkeurige plaatsbepaling op aarde mogelijk. De ontvangst van de satellietsignalen gebeurt via de antenne van de ingebouwde GPS-ontvanger die daarvoor een „vrij zicht“ op minstens 4 van deze satellieten nodig heeft. OPMERKING! Bij beperkte zichtbaarheid (bijv. in een tunnel, in huizenrijen, in het bo

Pagina 34
13. Bijkomende Kaarten NL Uw navigatiesysteem is standaard al met gedigitaliseerde kaarten in het interne geheugen en/of op een geheugenkaart uitgerust. Naargelang de uitvoering zijn er bijkomende gedigitaliseerde kaarten op uw DVD. Deze kaarten kunt u onmiddellijk naar een geheugenkaart kopiëren. Het gebruik van een externe kaartlezer wordt hiervoor aanbevolen. De meegeleverde GoPal Assistant laat een makkelijke en individuele samenstelling van het over te dragen kaartmateriaal toe.

Pagina 35
15. Service 15.1. Fouten en mogelijke oorzaken Het navigatiesysteem reageert niet meer of gedraagt zich atypisch.  Voer een Reset uit. Het navigatiesysteem wordt door ActiveSync® enkel als gast herkend. • Zie informatie op blz. 31. De GPS-ontvanger kan niet geïnitialiseerd of gevonden worden. Indien ondanks een correcte installatie van het systeem nog steeds geen signaal op het beeldscherm ontvangen wordt, kan dat volgende oorzaken hebben:  Er is niet voldoende satellietontvangst moge

Pagina 36
15.3. Transport NL Volg volgende tips als u uw apparaat wilt transporteren: • Bij grote temperatuurs- of vochtigheidsverschillen kan er zich door condensatie vocht opladen binnenin het apparaat. Dit kan tot een elektrische kortsluiting leiden. • Gebruik een beschermhoes die uw apparaat beschut tegen vuil, vocht, schokken en krassen. • Na een transport wacht u met het in werking stellen van uw apparaat totdat hij de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. • Voordat u op reis vertrekt,

Pagina 37
17. Technische gegevens van navigatiesysteem Parameter Gegevens Accus 2 x AA (LR6) USB-aansluiting USB 2.0 microSD tot 32 GB Afmetingen ca. 70 mm x 122 mm x 37 mm Scherm 7,62 cm / 3 " Resolutie 240 x 400 pixel Gewicht incl. accus ca. 250 g (zonder verpakking) In werking -10° C - +40° C Niet in werking -20° C - + 70° C Temperatuur Luchtdruk 10 - 1100 mbar Luchtvochtigheid (niet condenserend) 95 % 18. Technische gegevens van opla

Pagina 38
19. Index A Accu laden .................................................... 18 Accu’s opladen............................................. 11 Accuwerking ................................................ 10 ActiveSync®................................................... 31 ActiveSync®-Modus ................................... 30 Afvalverwijdering ....................................... 35 Autorun .......................................................... 29 Autostart......................

Pagina 39
38 van 38 99210 S3867 Aldi BE_NL RC2 Content.indd 38 19.04.2013 14:57:39

Pagina 40
Sommaire 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. NL À propos de ce mode d’emploi ................................................................... 4 1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d’emploi................. 4 1.2. Utilisation conforme .............................................................................................. 5 1.3. Déclaration de conformité .................................................................................. 5

Pagina 41
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Synchronisation avec le PC ....................................................................... 26 11.1. Installer Microsoft® ActiveSync® ......................................................................26 11.2. Raccorder l’appareil à un PC .............................................................................27 11.3. Travailler avec Microsoft® ActiveSync®..........................................................29 GPS (Glob

Pagina 42
Identification Pour conserver la preuve de l’origine de votre appareil, notez ici les informations suivantes : Numéro de série Date d’achat Lieu d’achat ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... NL FR DE Vous trouverez le numéro de série sur la plaque signalétique au dos ou sur le dessous de votre app

Pagina 43
1. À propos de ce mode d’emploi Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l‘appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l‘appareil et dans le mode d‘emploi. Ayez toujours le mode d‘emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l‘appareil, remettez impérativement aussi ce mode d‘emploi. 1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d’emploi DANGER ! Avertissement d’un risque vital immédiat ! AVERTISSEMENT ! Avertissement d’un risq

Pagina 44
1.2. Utilisation conforme NL Cet appareil de navigation sert à la réception de signaux GPS (données de position fournies par satellites) pour la navigation et la localisation. Le chargeur est prévu pour charger simultanément 2 ou 4 piles NiMH/NiCd de type AAA (HR03) ou 2 ou 4 piles NiMH/NiCd de type AA (HR6). Les appareils sont destinés uniquement à un usage privé et non industriel/commercial. Veuillez noter qu’en cas d’utilisation non conforme, la garantie est annulée : • Ne transfo

Pagina 45
2. Consignes de sécurité 2.1. Dangers en cas d’utilisation de l’appareil par des enfants et personnes à capacité restreinte • Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d’expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de vous les instructions nécessaires à l’utilisation des app

Pagina 46
• Un écran brisé peut entraîner des risques de blessures. Le cas échéant, portez des gants de protection pour ramasser les bris de verre et envoyez ces derniers au service après-vente. Lavez-vous ensuite soigneusement les mains avec du savon, car il est possible que vous soyez entré en contact avec des produits chimiques. • Coupez l’alimentation électrique, éteignez immédiatement l’appareil (ou ne l’allumez pas du tout) et adressez-vous au service après-vente si le boîtier de l’appareil ou

Pagina 47
• Veillez à ce que l’appareil ne se détache pas de son support p. ex. lors d’un freinage. 2.6. Température ambiante • L’appareil peut être utilisé à une température ambiante de -10° C à +40° C et avec une humidité relative de l’air de 95 % (sans condensation). • Quand il est éteint, l’appareil résiste à des températures comprises entre -20° C et +70° C. • L’appareil doit être stocké en toute sécurité. Évitez les températures élevées (p. ex. en stationnement ou par les rayons directs d

Pagina 48
2.8. Câblage NL • Disposez les câbles de telle sorte que personne ne puisse marcher FR ou trébucher dessus. • Ne posez aucun objet sur les câbles pour éviter de les endommaDE ger. • N’employez pas la force pour raccorder câbles et connecteurs et faites attention à l’orientation correcte des connecteurs. • Veillez à ce qu’aucune force importante, p. ex. latérale, ne soit exercée sur les connecteurs. Cela pourrait causer des dommages sur et à l’intérieur de votre appareil. • Ne tord

Pagina 49
• Les piles sont sensibles à la chaleur. Évitez toute surchauffe de l'appareil et donc aussi des piles. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages des piles et, dans certaines conditions, même une explosion des piles. • Pour recharger les piles, utilisez uniquement le chargeur fourni. • Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil. • Si une pile a coulé, sortez-la immédiatement de l'appareil. Nettoyez les contacts avant d'insérer une nouvelle pile. R

Pagina 50
2.11. Symboles utilisés sur les piles NL Ne pas jeter les piles au feu FR DE Ne pas ouvrir par la force et ne pas démonter les piles Ne pas mélanger de piles usagées, vides et neuves Conserver les piles hors de la portée des enfants Ne pas court-circuiter les piles Lors de l'insertion des piles, respecter la polarité (+/-) 2.12. Nettoyage et entretien ATTENTION ! Le boîtier de votre appareil ne contient aucune pièce à entretenir ou à nettoyer. Vous pouvez prolonge

Pagina 51
2.13. Entretien de l’écran • Évitez de salir ou de griffer la surface de l’écran qui s’abîme facilement. Nous recommandons l’utilisation de films de protection pour écran afin de prévenir toute rayure et salissure. Vous trouverez cet accessoire chez votre revendeur spécialisé. Le film qui est parfois présent sur l’écran à la livraison sert uniquement de protection durant le transport ! • Veillez notamment à ne pas laisser de gouttes d’eau sécher sur l’écran. L’eau peut entraîner une décolor

Pagina 52
4. Les différentes vues NL 4.1. Vue de face FR DE 1 2 3 N° 1 2 Composant Touche programmable Touche programmable Écran tactile 3 Description Appuyez sur cette touche pour démarrer la fonction programmée pour cette touche. Appuyez légèrement sur cette touche pour démarrer la première fonction programmée pour cette touche. Appuyez à fond sur cette touche pour démarrer la deuxième fonction programmée pour cette touche. Édite les données de l’appareil. Pour

Pagina 53
4.2. Vue arrière 3 1 4 2 N° 1 2 3 4 Composant Description Levier de verTournez le levier de 90° dans le sens contraire des airouillage du comguilles d'une montre pour ouvrir le compartiment à piles. partiment à piles Branchement de l‘alimentation électrique externe et racBranchement cordement avec un PC via le câble USB (pour la synchroMini USB nisation des données). Œillet pour la Fixez ici la dragonne dragonne Haut-parleur Ouvertures pour la restitution des s

Pagina 54
4.3. Vue de dessus NL FR DE 1 N° 1 Composant Bouton de marche/arrêt Description Pour éteindre complètement l’appareil, appuyez longtemps (> 3 s) sur le bouton de marche/arrêt de l’appareil. 5. Insertion des piles et de la carte microSD Pour insérer les piles et la carte microSD, procédez comme suit :  Tournez le levier de verrouillage du compartiment à piles de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le compartiment.  Retirez le c

Pagina 55
 Rabattez le support de carte microSD et repoussez-le vers le bas.  Insérez les piles et refermez le couvercle du compartiment à piles.  Tournez le levier de verrouillage du compartiment à piles de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. 6. Configuration initiale Nous allons maintenant vous guider pas à pas à travers la configuration initiale de votre système de navigation GPS. Retirez tout d’abord la feuille de protection de l’écran.  Chargez les piles fournies. Tenez pour cel

Pagina 56
6.1. Chargement des piles dans le chargeur NL Vous avez la possibilité de recharger les piles de votre système de navigation avec le chargeur fourni : • Chargez toujours uniquement 2 ou 4 piles de type AA ou AAA simultanément dans les compartiments de charge avant ou arrière du chargeur. • Veuillez utiliser uniquement des piles d'une capacité maximale de 2200 mAh. FR DE DANGER! N'utilisez pas de piles non rechargeables, celles-ci risqueraient de chauffer trop fortement, voire m

Pagina 57
REMARQUE ! Le chargeur charge les piles en continu et affiche aussi en continu la LED rouge allumée pour le mode Charge. Veuillez donc tenir compte des temps de charge approximatifs indiqués ci-dessous. Retirez les piles du chargeur une fois le temps de charge indiqué écoulé ! Débranchez ensuite le chargeur de la prise de courant. Les temps de charge peuvent varier selon l’âge et le fabricant. Les piles NiMH LSD MEDION fournies ont un temps de charge d’env. 11 h. Ces piles LSD ont une fai

Pagina 58
7. Remarques générales concernant l’utilisation NL 7.1. Allumer et éteindre DE FR  Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour allumer votre système de navigation (mode Veille). REMARQUE ! Même en mode Veille, votre système de navigation consomme une quantité minime de courant, provoquant ainsi le déchargement des piles.  Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre votre système de navigation (mode Veille). L’écran suivant apparaît : 19

Pagina 59
Vous avez alors plusieurs possibilités de sélection : Bouton Description Interruption / Retour Si vous avez accédé à cet écran par erreur, appuyez sur la flèche pour revenir à l‘écran précédent. Mode Veille En appuyant sur ce bouton, vous mettez l‘appareil immédiatement en mode Veille. Reset (réinitialisation) En appuyant sur ce bouton, vous effectuez une réinitialisation (reset). Blocage de l’écran Blocage ou Déblocage de l’écran afin de prévenir toute introduction intempestive

Pagina 60
8. Réinitialiser le système de navigation GPS Utilisez cette option si votre système de navigation GPS ne réagit ou ne travaille plus correctement. Elle permet de redémarrer le système de navigation sans avoir à effectuer de réinstallation. Le reset est souvent utilisé pour réorganiser la mémoire. Tous les programmes en cours sont interrompus et la mémoire vive est réinitialisée. Vous avez la possibilité de réinitialiser votre appareil de deux manières différentes. NL FR DE 8.1. Res

Pagina 61
8.2. Hard reset (arrêt complet) ATTENTION ! Un hard reset supprime toutes les données dans la mémoire volatile. Si vous avez éteint votre système de navigation en appuyant brièvement sur le bouton de marche/arrêt, il se trouve normalement en mode Veille. Le système peut aussi être totalement éteint, ce qui permet une consommation d’énergie minimale. Cet arrêt complet entraîne la perte de toutes les données de la mémoire volatile (hard reset). Pour éteindre complètement votre système de na

Pagina 62
• Pour réceptionner correctement le signal GPS, aucun objet métallique ne doit gêner la réception radio. À l’aide du support ventouse, fixez l’appareil sur l’intérieur du pare-brise ou bien à proximité du pare-brise. Essayez différents emplacements dans votre véhicule jusqu’à obtenir une réception optimale. NL FR DE 9.2. Orientation de l’antenne Pour assurer la réception des signaux satellites GPS, l'antenne doit bénéficier d'une vue dégagée vers le ciel. 9.3. Fixation au guidon/vél

Pagina 63
La fonction CleanUp propose les différentes options suivantes : 1. Remove Installation Only Supprime les logiciels installés de la mémoire « My Flash Disk » [= zone de la mémoire non volatile contenant les parties exécutables du logiciel de navigation après la configuration initiale (\My Flash Disk\Navigation) et \My Flash Disk\MNAV)]. 2. Remove MAP Only Supprime les cartes numériques de la mémoire « My Flash Disk » (\My Flash Disk\ MapRegions). 3. Remove Preload Only Supprime de la mé

Pagina 64
7. GPS Factory Reset Rétablit les réglages d’usine du récepteur GPS. Lorsque vous utilisez la fonction GPS après un GPS Factory Reset, le récepteur GPS doit à nouveau s’orienter. Cette procédure peut prendre un moment. 8. DC AutoSuspend /Wakeup Vous pouvez choisir ici quand votre système de navigation doit se mettre en mode Veille après l’interruption de l’alimentation électrique externe. Cette fonction est utile par exemple pour les véhicules sur lesquels l’alimentation de l’allume-cigare

Pagina 65
Exit Fermeture de la fonction CleanUp et redémarrage de l’appareil (correspond à un reset). REMARQUE ! Avant que le processus de suppression des données ne soit réellement démarré, il vous faut le confirmer. Pour ce faire, cliquez sur YES. Pour restaurer les fichiers dans la mémoire interne. 11. Synchronisation avec le PC 11.1. Installer Microsoft® ActiveSync® Pour transférer des données de votre PC sur votre système de navigation GPS, vous avez besoin du programme Microsoft® Activ

Pagina 66
 Insérez le DVD et attendez que le programme démarre automatiquement. NL REMARQUE ! Si cela ne fonctionne pas, la fonction Autorun est probablement désactivée. Pour lancer l‘installation manuellement, le programme Setup sur le DVD doit être démarré.  Sélectionnez d’abord la langue, puis cliquez sur Installer ActiveSync® et suivez les instructions à l’écran. FR DE REMARQUE ! En cas d’installation de l’Assistant GoPal, ActiveSync® est aussi directement installé. 11.2. Raccor

Pagina 67
REMARQUE ! Si aucun mode n’est sélectionné, le mode ActivSync® est automatiquement chargé après quelques secondes.  Sélectionnez le mode souhaité : 11.2.1. Mode mémoire de masse Le mode Mémoire de masse vous permet d’utiliser votre appareil de navigation comme un support de données amovible (p. ex. clé USB). Pour cela, deux lecteurs sont intégrés : la mémoire interne du système de navigation elle-même et la carte mémoire (optionnelle), si cette dernière est insérée dans l’appareil.

Pagina 68
11.3. Travailler avec Microsoft® ActiveSync® NL ActiveSync® démarre automatiquement lorsque vous raccordez votre système de navigation au PC. Le programme vérifie s’il s’agit de l’appareil avec lequel un partenariat a été établi. Si tel est le cas, les modifications effectuées sur le PC et sur le système de navigation depuis la dernière synchronisation sont comparées et harmonisées. Les réglages du programme ActiveSync® vous permettent de définir précisément les données ayant priorité lo

Pagina 69
12. GPS (Global Positioning System) Le GPS est un système de positionnement par satellite. 24 satellites en orbite autour de la terre permettent de définir une position avec une précision de quelques mètres. La réception du signal satellite se fait par l’intermédiaire de l’antenne du récepteur GPS intégré. Elle doit être « en vue » d’au moins 4 de ces satellites. REMARQUE ! Lorsque la visibilité est réduite (p. ex. dans les tunnels, les rues bordées de hautes habitations, en forêt ou à bo

Pagina 70
13. Autres cartographies NL Votre système de navigation est livré départ usine avec des cartographies numérisées dans la mémoire interne. Selon le modèle, votre DVD contient d’autres cartographies, qui peuvent être transférées immédiatement sur une carte mémoire. Pour ce faire, l’utilisation d’un lecteur de cartes externe. L’Assistant GoPal fourni permet un regroupement facile et individuel des cartes à transférer. FR DE 13.1. Transfert de fichiers d’installation et de cartographi

Pagina 71
15. Service après-vente 15.1. Pannes et causes possibles Le système de navigation ne réagit plus ou se comporte anormalement.  Effectuez un reset. Le récepteur GPS ne peut pas être initialisé ou trouvé. Si aucun signal GPS n’est annoncé sur l’écran malgré une installation correcte du système, le problème peut avoir la cause suivante :  Aucune réception satellite suffisante n’est possible. Solution : Modifiez la position de votre système de navigation et assurez-vous que l’antenne est

Pagina 72
15.3. Transport NL Veuillez respecter les recommandations suivantes pour transporter votre appareil : • En cas de fortes variations de température ou d’humidité, la condensation peut provoquer une accumulation d’humidité dans l’appareil, qui peut entraîner un court-circuit électrique. • Après avoir transporté l’appareil, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l’allumer. • Utilisez un étui de protection pour protéger l’appareil de la saleté, de l’humidité, des seco

Pagina 73
17. Caractéristiques techniques du système de navigation Paramètres Informations Piles 2 x AA (LR6) Interface USB USB 2.0 microSD jusqu'à 32 Go Dimensions (approx.) 70 mm x 122 mm x 37 mm Écran 7,62 cm / 3 " Résolution 240 x 400 Pixel Poids (approx., avec piles) 250 g (sans emballage) En service -10° C - +40° C Stockage -20° C - + 70° C Températures Pression atmosphérique 10 à 1100 mbars Humidité relative (sans condensation) 95 %

Pagina 74
19. Index A ActiveSync®................................................... 26 Allumer et éteindre.................................... 18 Autres cartes ................................................ 31 C Câblage .............................................................9 Caractéristiques techniques ................... 34 Chargement des piles ............................... 17 CleanUp ......................................................... 23 Compatibilité électromagnétique.......

Pagina 75
36 / 36 99210 S3867 Aldi BE_FR RC3 Content.indd 36 17.04.2013 12:08:13

Pagina 76
Inhaltsverzeichnis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. NL Zu dieser Anleitung ..................................................................................... 4 1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter ....... 4 1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................................................................... 5 1.3. Konformitätsinformation ..................................................................................... 5 Sic

Pagina 77
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 11.2. Mit dem PC verbinden ........................................................................................27 11.3. Mit Microsoft® ActiveSync® arbeiten .............................................................29 GPS (Global Positioning System) .............................................................. 30 Weiteres Kartenmaterial ........................................................................... 31 13.1. Übertragen von Inst

Pagina 78
Persönliches Notieren Sie zu Ihrem Eigentumsnachweis: Seriennummer (S/N) Kaufdatum Kaufort NL FR ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... DE Die Seriennummer entnehmen Sie dem Typenschild auf der Rückseite / Unterseite Ihres Gerätes. Übertragen Sie die Nummer ggf. auch in Ihre Garantieunterlagen.

Pagina 79
1. Zu dieser Anleitung Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus. 1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/o

Pagina 80
1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch NL Das Navigationsgerät ist bestimmt für den Empfang von GPS-Signalen (durch Satelliten bereitgestellte Positionsdaten) zur Navigation und Standortermittlung. Das Ladegerät ist bestimmt gleichzeitig 2 oder 4 NiMH/NiCd Akkus der Größe AAA (HR03) oder 2 oder 4 NiMH/NiCd Akkus der Größe AA (HR6) zu laden. Beide Geräte sind nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht besti

Pagina 81
2. Sicherheitshinweise 2.1. Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen • Diese Geräte sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. • Kinde

Pagina 82
• Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Display bricht. Sollte dies NL passieren, packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr FR Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da DE nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien ausgetreten sein könnten. • Beenden Sie die Stromversorgung, schalten Sie die Geräte sofort aus bzw. erst gar nicht ein und wenden Sie sich an das Service Center; wenn das Gehäus

Pagina 83
• Vermeiden Sie starke Vibrationen und Erschütterungen, wie sie z. B. bei Querfeldeinfahrten auftreten können. • Vermeiden Sie, dass sich das Gerät aus seiner Halterung, z. B. beim Bremsen, löst. 2.6. Umgebungstemperatur • Die Geräte können bei einer Umgebungstemperatur von -10° C bis +40° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95% (nicht kondensierend) betrieben werden. • Im ausgeschalteten Zustand können die Geräte bei -20° C bis +70° C gelagert werden. • Die Geräte sollten

Pagina 84
2.8. Verkabelung NL • Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber FR stolpern kann. • Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beDE schädigt werden könnten. • Wenden Sie beim Anschließen von Kabeln und Steckern keine Gewalt an und achten Sie auf die richtige Orientierung der Stecker. • Lassen Sie keine großen Kräfte, z.B. von der Seite, auf Steckverbindungen einwirken. Dies führt sonst zu Schäden an und in Ihrem Gerät. • Vermeiden Sie Kurzs

Pagina 85
• Akkus vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich das Gerät und so auch der eingebaute Akku zu stark erhitzen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen gar zur Explosion des Akkus führen. • Benutzen Sie zur Ladung der Akkus nur das mitgelieferte Ladegerät. • Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Akkus heraus. • Nehmen Sie ausgelaufene Akkus sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Akkus einlegen. Es

Pagina 86
2.11. Auf den Akkus verwendete Symbole NL Akkus nicht ins Feuer werfen FR DE Akkus nicht gewaltsam öffnen oder auseinander nehmen Mischen Sie keine gebrauchten, entleerten und neue Akkus Akkus von Kindern fern halten Akkus nicht kurzschließen Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die Polarität (+/-). 2.12. Reinigung und Wartung ACHTUNG! Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gehäuses. Die Lebensdauer des Gerätes können Sie du

Pagina 87
2.13. Pflege des Displays • Vermeiden Sie ein Verkratzen der Bildschirmoberfläche, da diese leicht beschädigt werden kann. Wir empfehlen die Verwendung von Display-Schutzfolien, um Kratzern und Verschmutzungen vorzubeugen. Sie erhalten dieses Zubehör im Fachhandel. Die bei der Auslieferung auf dem Display u. U. angebrachte Folie ist ein reiner Transportschutz! • Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem Bildschirm zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.

Pagina 88
4. Ansichten NL 4.1. Ansicht von vorne FR DE 1 2 3 Nr. 1 2 Komponente Programmierbare Taste Programmierbare Taste Touch Screen 3 Beschreibung Drücken Sie diese Taste, um die für diese Taste einprogrammierte Funktion zu starten. Drücken Sie diese Taste leicht um die erste, für diese Taste einprogrammierte, Funktion zu starten. Drücken Sie diese Taste durch, um die zweite für diese Taste einprogrammierte Funktion zu starten. Zeigt die Datenausgabe des G

Pagina 89
4.2. Rückansicht 3 1 4 2 Nr. Komponente 1 Akkufachriegel 2 Mini-USBAnschluß 3 4 Öse für Trageschlaufe Lautsprecher Beschreibung Drehen Sie den Öffner um 90° gegen den Uhrzeigersinn, um das Akkufach zu öffnen Anschluss zur externen Stromversorgung und Anschluss für die Verbindung mit einem PC über das USB-Kabel (zum Datenabgleich). Befestigen Sie hier die Trageschlaufe Öffnungen für die akustische Tonwiedergabe 4.3. Ansicht von oben 1 Nr.

Pagina 90
5. Akku und micro SD-Karte einsetzen NL Um die Akkus und die micro SD-Karte einzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor.  Drehen Sie den Akkufachriegel 90° gegen den Uhrzeigersinn, um das Akkufach zu entriegeln. FR DE  Entfernen Sie den Akkufachdeckel.  Schieben Sie den micro SD Kartenhalter vorsichtig nach oben und klappen diesen hoch.  Legen Sie die micro SD-Karte mit den Kontakten in Richtung Display ein.  Klappen Sie den micro SD Kartenhalter wieder zu und schieben ih

Pagina 91
6. Ersteinrichtung Nachfolgend werden wir Sie Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung des Navigationssystems führen. Entfernen Sie ggf. zunächst die Transportschutzfolie vom Display.  Laden Sie die mitgelieferten Akkus auf. Halten Sie sich hierbei an die Ladezeitentabelle „5.2. Wiederaufladbare Batterien (Akkus) laden“ auf Seite 17.  Drehen Sie den Akkufachriegel um 90° gegen den Uhrzeigersinn.  Öffnen Sie das Akkufach und legen Sie die aufgeladenen Akkus ein. Achten Sie hierb

Pagina 92
 Nachdem Sie die wiederaufladbaren Akkus eingelegt haben, stecken Sie den Stecker des Ladegerätes in eine gut erreichbare Steckdose 230 V ~ 50 Hz.  Die LED des jeweiligen Batteriefachs leuchtet rot. HINWEIS! Das Ladegerät lädt permanent und zeigt dauerhaft die rot leuchtende LED für den Ladebetrieb an. Bitte entfernen Sie die Akkus nach dem Laden der angegebenen Zeiten! Trennen Sie anschließen das Ladegerät von der Steckdose. Die Ladezeiten können je nach Alter und Hersteller variiere

Pagina 93
7. Allgemeine Bedienungshinweise 7.1. Ein- und Ausschalten  Drücken Sie kurz den Ein- / Ausschalter, um Ihr Navigationssystem einzuschalten (Standby-Modus). HINWEIS! Auch im Standby-Modus verbraucht Ihr Navigationssystem geringfügig Strom und die eingelegten Akkus werden entladen.  Drücken Sie kurz den Ein- / Ausschalter, um Ihr Navigationssystem auszuschalten. Es erscheint folgender Bildschirm: 18 von 36 99210 S3867 Aldi BE_DE RC1 Content.indd 18 12.04.2013 11:06:59

Pagina 94
Sie haben nun mehrere Auswahlmöglichkeiten: Taste NL Beschreibung FR Abbruch/Zurück Wenn Sie diesen Bildschirm aus Versehen gewählt haben, tippen Sie auf den Pfeil, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Standby-Modus Wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, geht Ihr Gerät sofort in den Standby Modus. DE Reset Wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, führen Sie einen Reset durch. Bildschirmsperre Sperren oder Entsperren des Bildschirms zum Schutz vor zufälligen und

Pagina 95
8. Navigationssystem zurücksetzen Sie haben die Möglichkeit, Ihr Navigationssystem zurückzusetzen, falls es nicht mehr ordnungsgemäß reagiert oder arbeitet. Diese Möglichkeit startet das Navigationssystem neu, ohne dass eine Neuinstallation erforderlich ist. Der Reset wird oft verwendet, um den Speicher zu reorganisieren. Dabei werden alle laufenden Programme abgebrochen und der Arbeitspeicher wird neu initialisiert. Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Gerät zurückzusetzen. 8.1. Reset  D

Pagina 96
8.2. Vollständiges Abschalten/Hard Reset NL FR ACHTUNG! Ein Hard Reset löscht alle Daten im flüchtigen Speicher. DE Ihr Navigationssystem befindet sich im Normalfall im Standby-Modus, wenn Sie es durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters ausgeschaltet haben. Darüber hinaus kann das System auch vollständig ausgeschaltet werden, wodurch die Energieaufnahme so niedrig wie möglich gehalten wird. Bei diesem vollständigen Ausschalten gehen alle Daten des flüchtigen Speichers verloren

Pagina 97
9.2. Antennenausrichtung Für den Empfang der GPS-Satellitensignale muss die Antenne eine freie Sicht zum Himmel haben. 9.3. Lenker-/Fahrradbefestigung (optional) Als optionale Erweiterung können Sie Ihr Navigationssystem an einem Lenker befestigen. Dazu wird eine spezielle Halterung benötigt. Nachfolgend wird die Montage erklärt.  Lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben.  Entnehmen Sie den Gummiring und legen Sie ihn um den Lenker.  Legen Sie die Halterung um I

Pagina 98
Die CleanUp-Funktion bietet verschiedene Optionen: NL FR DE 1. Remove Installation Only Entfernt die installierte Software aus dem „My Flash Disk“ Speicher [= Teil des nichtflüchtigen Speichers, in dem sich nach der Ersteinrichtung die ausführbaren Teile der Navigationssoftware befinden (\My Flash Disk\Navigation und \My Flash Disk\MNAV)]. 2. Remove MAP Only Entfernt die digitalen Karten aus dem „My Flash Disk“ Speicher (\My Flash Disk\MapRegions). 3. Remove Preload Only Entfernt

Pagina 99
7. GPS Factory Reset Stellt den Auslieferungszustand des GPS-Empfängers her. Bei Nutzung der GPSFunktion nach einem GPS Factory Reset, muss sich der GPS-Empfänger wieder neu orientieren. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern. 8. DC AutoSuspend /Wakeup Hier können Sie wählen, wann Ihr Navigationssystem nach Abzug der externen Stromversorgung automatisch in den Standby-Modus gehen soll. Die AutoSuspend-Funktion wird einige Sekunden nach dem Wegfall der externen Spannungsversorgung aktiviert

Pagina 100
Exit Verlassen der CleanUp-Funktion und Geräteneustart (wie Reset). NL FR HINWEIS! Vor dem eigentlichen Löschvorgang der Daten muss dieser erst bestätigt werden. Tippen Sie hierzu auf YES. Zum Wiederherstellen der Dateien im internen Speicher (Installationsdateien und Kartenmaterial) lesen Sie bitte das Kapitel „Übertragen von Installationsdateien und Kartenmaterial in den internen Speicher. DE 25 von 36 99210 S3867 Aldi BE_DE RC1 Content.indd 25 12.04.2013 11:07:01

Pagina 101
11. Synchronisation mit dem PC 11.1. Microsoft® ActiveSync® installieren Zur Übertragung von Daten zwischen Ihrem PC und Ihrem Navigationssystem benötigen Sie das Programm Microsoft® ActiveSync®. Eine Lizenz dieses Programms haben Sie mit diesem Gerät erworben und befindet sich auf der DVD. HINWEIS! Falls Sie Nutzer des Windows Vista/Windows® 7/Windows® 8 Betriebssystems sind, benötigen Sie die ActiveSync®-Kommunikationssoftware nicht. Die für die reine Datenübertragung notwendigen Syste

Pagina 102
 Wählen Sie zunächst die Sprache aus und klicken Sie dann auf ActiveSync® installieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. NL HINWEIS! FR Bei Installation des GoPal Assistant wird ActiveSync® automatisch mit installiert. DE 11.2. Mit dem PC verbinden  Starten Sie Ihr Navigationssystem, indem Sie den Ein-/Ausschalter betätigen.  Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Navigationssystem.  Stecken Sie das andere Ende des USB Kabels in einen freien USB-Anschluss

Pagina 103
11.2.1. Massenspeichermodus Im Massenspeichermodus können Sie Ihr Navigationsgerät wie einen Wechseldatenträger (z. B. USB Stick) benutzen. Hierzu werden zwei Laufwerke eingebunden: der interne Speicher des Navigationssystem selbst und die (optionale) Speicherkarte, falls diese im Gerät eingelegt ist. HINWEIS! Wenn Sie sich in diesem Modus befinden, können auf dem Gerät keine weiteren Eingaben parallel gemacht werden. Um sich vor Datenverlust zu schützen, verwenden Sie die „Hardware sich

Pagina 104
11.3. Mit Microsoft® ActiveSync® arbeiten NL Wenn Sie Ihr Navigationssystem mit dem PC verbinden, wird automatisch ActiveSync® gestartet. Das Programm prüft, ob es sich um das Gerät handelt, mit dem eine Partnerschaft eingegangen wurde. Ist dies der Fall, werden die seit der letzten Synchronisation stattgefunden Änderungen auf dem PC und auf dem Navigationssystem miteinander verglichen und abgestimmt. Sie können in den Einstellungen des Programm ActiveSync® genau definieren, welche Date

Pagina 105
12. GPS (Global Positioning System) Das GPS ist ein satellitengestütztes System zur Standortbestimmung. Mit Hilfe von 24 erdumkreisenden Satelliten ist eine auf wenige Meter genaue Bestimmung der Position auf der Erde möglich. Der Empfang der Satellitensignale erfolgt über die Antenne des eingebauten GPS-Empfängers, die dazu eine „freie Sicht“ zu mindestens 4 dieser Satelliten benötigt. HINWEIS! Bei eingeschränkter Sicht (z.B. im Tunnel, in Häuserschluchten, im Wald oder auch in Fahrzeu

Pagina 106
13. Weiteres Kartenmaterial NL Ihr Navigationssystem ist werksseitig bereits mit digitalisiertem Kartenmaterial im internen Speicher ausgestattet. Je nach Ausführung befinden sich weitere digitalisierte Karten auf Ihrer DVD. Diese Karten können Sie sofort auf eine Speicherkarte übertragen. Es empfiehlt sich hierbei der Einsatz eines externen Kartenlesers. Der mitgelieferte GoPal Assistant ermöglicht eine einfache und individuelle Zusammenstellung des zu übertragenden Kartenmaterials.

Pagina 107
15. Kundendienst 15.1. Fehler und mögliche Ursachen Das Navigationssystem reagiert nicht mehr oder verhält sich untypisch.  Führen Sie einen Reset durch. Der GPS-Empfänger kann nicht initialisiert oder gefunden werden. Falls trotz korrekter Installation des Systems weiterhin kein GPS-Signal auf dem Bildschirm gemeldet wird, kann das folgende Ursachen haben:  Es ist kein ausreichender Satellitenempfang möglich. Abhilfe: Ändern Sie die Position Ihres Navigationssystems und stellen Sie si

Pagina 108
15.3. Transport NL Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie das Gerät transportieren wollen: • Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann. • Warten Sie nach einem Transport des Gerätes solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. • Verwenden Sie eine Schutzhülle, um das Gerät vor Schmutz, Erschütterung

Pagina 109
17. Technische Daten Navigationssystem Parameter Angaben Akkus 2 x AA (LR6) USB-Schnittstelle USB 2.0 MicroSD bis zu 32 GB Abmessungen ca. 70 mm x 122 mm x 37 mm Display 7,62 cm / 3 " Auflösung 240 x 400 Pixel Gewicht inkl. Akkus ca. 250 g (ohne Verpackung) In Betrieb -10° C - +40° C Nicht in Betrieb -20° C - + 70° C Temperaturen Luftdruck 10 à 1100 mbar Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95 % 18. Technische Da

Pagina 110
19. Index A ActiveSync®................................................... 26 ActiveSync®-Modus ................................... 28 Akkubetrieb.....................................................9 Akkufachriegel ............................................ 14 Akku laden .................................................... 16 Ansichten Ansicht von oben .................................. 14 Ansicht von vorne ................................. 13 Rückansicht ...........................

Pagina 111
U Umgebungstemperatur..............................8 V Verkabelung ....................................................9 W Weiteres Kartenmaterial .......................... 31 36 von 36 99210 S3867 Aldi BE_DE RC1 Content.indd 36 12.04.2013 11:07:04

Pagina 112
7,62 cm/3‘‘ Outdoor-navigatiesysteem GPS de randonnée 7,62 cm/3‘‘ 7,62 cm/3‘‘ Outdoor-Navigationssystem MEDION® GoPal® S3867 (MD 99210) Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland BE Hotline: 022006198 Fax: 022006199 LUX Hotline: 34-20 808 664 Fax: 34-20 808 665 AA 22/13 B Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder „service“ en „contact“. Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter „s
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medion GoPal S3867 - MD 99210 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medion GoPal S3867 - MD 99210 in de taal/talen: Deutsch, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info