Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
4
KGL12HDA
KGL09HDA
KGL18HDA
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wat voor aansluiting 220 moet er voorbereid zijn krijg binnenkort airco buiten geleverd ? Gesteld op 13-3-2019 om 13:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste Mensen,
  Mijn Maxicool airco KGL 12 HDA geeft foutcode 6 aan en het stopt. Als ik netstroom langer tijd uitschakel en weer inschakel dan werkt het weer. Als ik uitzet met afstandbediening en weer aanzet dan doet het maar als het langer tijd uit is dan weer code F6.Het geeft ook brom geluid na een aantal seconden en het blijft herhalen.

  Met vriendelijke groet,

  Maxicool klant
  Gesteld op 8-7-2017 om 00:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • gebruiksaanwijzer hanbediening
  Gesteld op 9-11-2013 om 13:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • maxicool airco aangeschaft,.maar remote controller staat in het engels,gaarne in het nederlands Gesteld op 7-8-2013 om 14:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Maxicool KGL012HDA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Maxicool KGL012HDA in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info