473713
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
1
Indien u gebruik wilt maken van Dolby Prologic geluidsweergave, dan dient u een versterker te
gebruiken die een Dolby decoder aan boord heeft tezamen met een digitale ingang in vorm van
een coaxiale aansluiting of een glasvezel aansluiting.
Sluit de DVD speler dan met één van deze kabel typen aan op de versterker.
Zet de Digital Audio Output van deze DVD-speler niet op “Dolby Digital” tenzij u de digitale audio-
aansluiting van deze DVD-speler verbindt met een AV decoder met Dolby Digital (AC-3)
decodeerfunctie.
Overdreven hoog volume kan uw gehoor en de luidsprekers beschadigen.
Opmerkingen
• De werking van de afstandsbediening kan worden verstoord door een obstakel tussen
afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
• Bij fel licht zoals bijvoorbeeld een fluorescentielamp of direct zonnelicht kan de werking eveneens zijn
verstoord.
• Ook het gebruik van een TV met hetzelfde type infrarood afstandsbediening in dezelfde richting kan
problemen geven.
• Voor een efficiënte werking bedraagt de maximum afstand tussen afstandsbediening en
afstandsbedieningsensor 7 meter.
Gebruik de bijgeleverde kabels om de DVD speler aan te sluiten. Zorg ervoor dat de kleuren
van de kabels overeenkomen met de kleuren van de pluggen. Geel=Video .
Zorg bij montage van de Infrarood sensor, dat deze op een goede veilige plek op het dashboard
komt, zonder dat dit de bestuurder kan storen, of onnatuurlijke bewegingen kan veroorzaken.
De afstandbediening dient eenvoudig en gemakkelijk te richten zijn.
Aangezien de DVD speler de chauffeur niet in de weg mag zitten, en / of de DVD speler
bevind zich achter in de auto, wordt er een verlengde Infrarood sensor meegeleverd.
Plaats deze bij voorkeur op het dashboard, of een locatie waardoor makkelijke bediening
mogelijk wordt.
GEBRUIKSAANWIJZING
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marquant MHT 2020 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marquant MHT 2020 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info