Magnum Intelligent-Control Thermostaat | 0,16 mb | NederlandsMAGNUM Intelligent-Control
1. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN:
1.1 Attentie:
Voor montage of demontage van de thermostaat altijd de elektriciteit in de meterkast uitschakelen. Aansluiting dient door een
erkend installateur te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 voorschriften. De MAGNUM Intelligent Control thermostaat
is uitgerust met een intelligente gidsfunctie die de gebruiker door het programma heen begeleid en is uiterst gebruiksvriendelijk
ingericht. Bestudeer desondanks deze handleiding zorgvuldig en bewaar deze bij andere garantie papieren.
1.2 Aanwijzingen voor de installateur:
Controleer of de stroom is afgesloten. Verwijder het display huis door met een niet scherp passend voorwerp (bijv. de punt van een
balpen) voorzichtig in het vierkante gaatje aan de onderzijde van de thermostaat druk uit te oefenen. Zowel het displayhuis als ook
de afdekplaat kan dan worden afgenomen. Breng de thermostaat in positie en monteer en borg deze in de inbouwdoos met 2
schroefjes. Herplaats de afwerkplaat en plaats het displayhuis terug in positie en druk deze zachtjes aan.
LET OP!! : Indien er voor de eerste maal spanning op de thermostaat wordt gezet duurt het circa 5 minuten alvorens de
eerste vraag uit het opstartmenu (zie hoofdstuk 2.2) verschijnt. Volg het opstartmenu zorgvuldig.
1.3 Aansluitschema:
Het aansluiten gebeurt als volgt:
- De klemmen 1 en 4 zijn bestemd voor de aansluitdraden (de binnenkernen) van de verwarmingkabel.
- De klemmen 2 (nul) & 3 (fase) zijn bestemd voor de stroomtoevoer.
- De klemmen 7 & 8 zijn bestemd voor de aansluiting v/d sensor.
- Op klem 6 kan zowel de aarde van de verwarmingkabel als de aarde
vanuit de meterkast op worden aangesloten. Echter is het te adviseren
wij om deze doorverbinding buiten de thermostaat om te maken (zie
onderstaande afbeeldingen).
Afbeelding 1: aarde aansluiting buiten thermostaat om.
Afbeelding 2: aarde aansluiting via de thermostaat.
2. GEBRUIKSAANWIJZING
2.1 Toetsenverklaring en veldopbouw MAGNUM
Intelligent Control:
Het programmeren gebeurt met behulp van 4 toetsen zijnde:
Middentoetsen: (naar boven en beneden):
- maken van keuzes/instellingen (± of )
Rechtertoets :
- vanuit het hoofdscherm kunt u via deze toets in het menu komen
- een keuze te bevestigen (doorgaan naar een volgend scherm)
- om een (keuze)optie te selecteren ( )
Linkertoets :
- vanuit het hoofdscherm kan men via deze toets in de mode toetreden
- om terug te keren naar vorig scherm of het hoofdscherm ( of X)
De MAGNUM Intelligent Control kent 3 hoofdvelden:
- Opstart menu (zie 2.2) : Opstartmenu/wizard automatisch programma (alleen bij installatie of reset van de thermostaat)
- Mode (zie 2.3) : gebruiksmodus (tijdelijk) wijzigen
- Menu (zie 2.4) : instellingen thermostaat wijzigen
In het hoofdscherm staat Mode (links) en Menu (rechts). Keer na het invoeren van wijzigingen altijd terug naar het hoofdscherm.
2
1
2
1 2 3 4 5 6 Volgende

Magnum Intelligent-Control handleiding


Thermostaat

Aantal vragen:23
Aantal antwoorden:11

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Magnum handleidingen


Contact opnemen met Magnum

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Magnum Intelligent-Control Thermostaat bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Magnum Intelligent-Control in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.