Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
Ma cuisine
Gebruiksaanwijzing
Recepten
Gebruiksaanwijzing
Recepten
Ma cuisine
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Heeft lang stil gestaan, wil hem nu gebruiken en wil niet starten/ aangaan
  Gesteld op 26-11-2020 om 21:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Evenals de vorige schrijver/ schrijfster zit bij ons een onderdeel vast waardoor de kom niet los wil. Wat is de oplossing? Daarnaast kan ik alle knoppen auto / stop / piulse ook niet meer ver genoeg indrukken. Gesteld op 4-2-2020 om 21:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Toen mijn knoppen vastzaten bleek er vuil tussen te zitten. Door wat voorzichtig te weken en schoon te maken is probleem opgelost. Geantwoord op 4-2-2020 om 21:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn sap centrifuge opzet stuk zit vast. Ik kan nu de bak er ook niet afhalen en niets schoonmaken Gesteld op 2-2-2020 om 10:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De pulseknop kan ik niet meer gebruiken, zit vast. Daardoor kan ik ook de andere knoppen niet meer gebruiken. Gesteld op 26-11-2018 om 10:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • deeg maken met 4200 xl is drama. deeg komt onder de plastic deeghaak. vandaar binnen in deeghaak en om draaispiraal heen waarna motor stopt.
  hoeb het met zeer weinig deeg gedaan en met water zeer langzaam bijgooien. nee dus. nu weer mer ouderwetse deeghaken in klopper. zonde van duur apparaat. geeft alleen grote ergernis en veel schoonmaken. Gesteld op 23-1-2018 om 14:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Magimix cuisine 4200 werkt niet meer,bij t draaien schiet t mes omhoog.
  Wat te doen?
  Gesteld op 12-9-2013 om 16:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Magimix 4200XL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Magimix 4200XL in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Magimix 4200XL

Magimix 4200XL Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 144 pagina's

Magimix 4200XL Gebruiksaanwijzing - English - 79 pagina's

Magimix 4200XL Gebruiksaanwijzing - Italiano, Espanõl - 144 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info