Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CHARACTERISTICS
1. Time and calendar:
•Hour, minutes, seconds, year, month, date
and day of the week.
Fully automatic calendar: The calendar
adjusts automatically for odd and even
months including February of leap years
from the year 1996 up to 2045 (Cal. W150)
or 2000 up to 2049 (Cal. W151).
Time indication: Changeover between
12- and 24-hour indications is possible.
2. Stopwatch: Measures up to 23 hours, 59
minutes and 59 seconds in 1/100-second
increments for the first hour and in 1-second
increments thereafter.
3. 75 lap/split memory (Cal. W150) or
100 lap/split memory (Cal. W151):
Up to 75 sets (Cal. W150) or 100 sets (Cal.
W151) of lap times and split times can be
stored in memory.
4. Countdown timer: Up to 23 hours, 59
minutes and 59 seconds can be set in second
increments.
After the set time is up, the timer counts
up the time up to 23 hours, 59 minutes and
59 seconds.
The set time can be used repeatedly unless
canceled.
5. Daily alarm: The alarm can be set to ring
on a 24-hour basis.
Hourly time signal: Can be set to ring
every hour on the hour with a single beep.
6. Illuminating light: The light evenly illuminates
the display for easy viewing in the dark.
Day
BUTTONS AND DISPLAYS
Hour
A
Date
Seconds
Minutes
CD
B
PM mark
Light
button
* If the stopwatch is measuring and button “A”
is pressed to change the mode from the STOPWATCH,
the TIMER mode appears, skipping the MEMORY
RECALL mode.
With each press of button “A”, the selection of
the mode can be made in the following order:
STOPWATCH
mode
TIME/CALENDAR
mode
TIMER mode
A
A
A
A
A
ALARM
mode
MEMORY RECALL
mode
Day
B
A
CD
PM mark
Month Year
Date
Date
SecondsMinutesHour
TIME/CALENDAR MODE
1. Press button “A” to show the TIME/CALENDAR
mode.
2. Press button “B” for 2 to 3 seconds to show
the time/calendar setting display. The second
digits start flashing.
3. Selection of the digits to be adjusted (flashing)
is made in the following order by pressing
button “C”.
4. Press button “D” to set the flashing digits.
One digit is advanced with each press of
the button. Digits except seconds move
quickly by keeping button “D” pressed.
HourMinutesSeconds
12-/24-hour indication setting
Changeover between 12- and 24-hour indications
is made alternately with each press of
button “A”.
Seconds setting
Press button “D” in accordance with a
time signal. The seconds are reset to
“00” and start immediately.
When the seconds count any number from
“30” to “59” and button “D” is pressed,
one minute is added and the seconds are
reset to “00”.
5. After all the adjustments are completed,
press button “B” to return to the TIME/
CALENDAR mode.
Notes:
1. When setting the hour digits in the 12-hour
indication, check that AM/PM is set properly.
Only “PM” mark is displayed. For the AM
setting, there is no indication.
In the 24-hour indication, “24” is displayed.
2. Once the year, month and date have been
set, the day of the week is set automatically.
3. If the watch is left untouched in the time/
calendar setting display with the digits flashing,
it will automatically return to the TIME/
CALENDAR mode in 1 to 2 minutes.
STOPWATCH MODE
The stopwatch can measure up to 23 hours,
59 minutes and 59 seconds.
It measures in 1/100-second increments for
the first hour and in 1-second increments
thereafter.
Stopwatch operation
Press button “A” to show the STOPWATCH
mode. “Chrono” is displayed first, and then
the STOPWATCH mode appears.
C
A
D
B
Standard measurement
D
Start
D
Stop
C
Reset
D
Start
D
Stop
D
Restart
D
Stop
C
Reset
**Restart and stop of the stopwatch can be
repeated by pressing button “D”.
**
Accumulated elapsed time measurement
Lap time/split time measurement
A “Start-Finish-End” stopwatch operation system
is used. The data obtained from the start till
finish of a race is recorded as a block and
stored in memory.
D
C
Lap time
Split time
B
A
Notes:
1. Up to 75 (Cal. W150) or 100 (Cal. W151)
measurements can be stored in memory. If
more than 75 / 100 measurements are made,
the measurements over 75 / 100 will not be
stored in memory.
2. When the memory has become full and a lap
time/split time measurement is made, “FULL”
appears below the measured lap time, indicating
that the measurement data is not stored in
memory. To check the memory capacity,
change the mode to the MEMORY RECALL
mode, which displays the number of storable
data.
3. If the lap time measurement exceeds 60
minutes, any fraction less than a second
will be discarded when it is displayed. The
split time recalled in the MEMORY RECALL
mode, which is the accumulation of the actual
lap time measurements, therefore, may not
be exactly equal to the one displayed when
it was measured.
D
C C
C
Start
Lap/
split 1
Lap/
split 2
**
Finish
(Final lap/split)
D
End
C
Reset
* Lap time measured remains displayed for 5
seconds in the upper row. In the lower row,
the lap number is displayed, followed by
split time measured. Then, the measurement
in progress appears.
* The time elapsed from the finish of the race
until the end of the measurement will not
be included in the measurement.
** Lap time/split time can be measured repeatedly
by pressing button “C”.
MEMORY RECALL MODE
Up to 75 sets (Cal. W150) or 100 sets (Cal.
W151) of lap times and split times can be
stored in memory.
Measurement data obtained from the start
to finish of a race is recorded as a block, to
which a block number is assigned.
• Up to 38 blocks (Cal. W150) or 50 blocks
(Cal. W151) of data can be stored in memory,
and stored data can be recalled block by
block after the measurement.
Memory recall operation
Press button “A” to show the MEMORY RECALL
mode. “RECAL” is displayed first, and then
the MEMORY RECALL mode appears.
Number of
storable
data
B
D
A
C
1. Press button “C” to show the block selection
display. “RUN” and the block number are
displayed.
2. Press button “C” repeatedly to select the
desired block of data.
* With each press of the button, the block
number advances by one, starting from
Block 1.
3. Press button “D” to recall the stored data in
the block. The lap/split number is displayed
first, and then the lap time and split time
are displayed in the upper and lower rows,
respectively.
* With each press of the button, the stored
data is recalled successively from the oldest
to the newest.
To erase the data block by block:
In the block selection display, press button
“C” to select the block of data to be erased,
and then press and hold button “B” until
“DEL” appears. The data only in the selected
block is erased from memory.
How to clear the stored data
• To erase the data in all the blocks at a stretch:
In the block selection display with any block
number shown, press and hold button “B”
until “FREE” appears. The data in all the
blocks is erased from memory.
Notes:
1. When a block of data is erased, the block
number is reassigned accordingly.
2. When the stored data in all the blocks is
erased, the mode is automatically changed
to the STOPWATCH.
3. The stored data cannot be erased one by
one.
I
NSTRUCTION
M
ANUAL
CAL. W150 (RCW SERIES)
CAL. W151 (RE5 SERIES)
NREW151C
11-2000
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus W151 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus W151 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info