Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
8    
Logitech
®
 Wireless Combo MK520
English
Your Keyboard and mouse are now ready 
for use. You can download the Logitech
®
SetPoint
 Software if you want to customize 
your keyboard keys.
www.logitech.com/downloads
Deutsch
Die Tastatur und Maus sind jetzt betriebsbereit. 
Sie können die Logitech®-Software SetPoint
herunterladen, wenn Sie die Tasten der Tastatur 
anpassen möchten.
www.logitech.com/downloads
Français
Votre ensemble clavier et souris est maintenant 
prêt à l’emploi. Vous pouvez télécharger 
le logiciel Logitech
®
 SetPoint
 si vous souhaitez 
personnaliser les touches de votre clavier.
www.logitech.com/downloads
Italiano
La tastiera e il mouse sono pronti per 
essere utilizzati. Per personalizzare i tasti 
della tastiera, è possibile scaricare il software 
Logitech
®
 SetPoint
.
www.logitech.com/downloads
Español
Ya puede usar el teclado y ratón. 
Puede descargar el software 
®
 SetPoint
si desea personalizar el teclado.
www.logitech.com/downloads
Nederlands
Uw toetsenbord en muis zijn nu klaar voor 
gebruik. U kunt de Logitech
®
 SetPoint
-software 
downloaden als u de toetsen wilt aanpassen.
www.logitech.com/downloads
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik wil een e met puntjes erop, maar het toetsenbord reageert daarbij fout op ctrl, daarna shift " (combi) en daarna op de e tikken. Dat deed hij eerder wel goed, nu niet meer. Als ik op de toets met de puntjes druk komen steeds direct aanhalingstekens, nog voordat ik een andere toets aanraak. Hoe kan ik dat terug instellen naar het oude ? Gesteld op 13-8-2021 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • welke toetsenbordindeling heb ik met K520 om lessen blind typen te volgen? Gesteld op 13-3-2021 om 15:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een toetsenbord k520 kan ik die met elke willekeurige draadloze muis gebruiken?
  Gesteld op 22-2-2021 om 16:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • L.S. Cijferblok rechts doet niets, waardoor ik ook geen gebruik kan maken van de ALT-toets om b.v. een franse mail te sturen. Gesteld op 10-4-2020 om 12:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Toetsenbord Logitech k520 gebruiken op mijn iPad mini hoe? Gesteld op 8-2-2020 om 17:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik dit toetsenbord gebruiken op mijn iPad mini? Gesteld op 8-2-2020 om 17:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logitech K520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logitech K520 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 16,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Logitech K520

Logitech K520 Gebruiksaanwijzing - Dansk, Svenska, Norsk, Suomi - 52 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info