Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
User
Manual
Version 1.0
Logitech
®
Harmony
®
650 Remote
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De afstandsbediening Harmony 650 reageert niet meer op vcr digitale settopbox en tv. Hoe krijg ik het weer aan de gang Gesteld op 25-10-2020 om 22:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De inleiding van het assistentprogramma wordt ongevraagd steeds opnieuw gestart. Ik ben verplicht alle gevraagde acties uit te voeren voordat ik terug kan naar de apparaten. Wanneer ik de pijltjes gebruik om een apparaat te bedienen, gaat de helft van de keren de afstandbediening weer naar het welkomprogramma van het assistentprogramma. Hoe kan ik dit programma uitzetten? Gesteld op 23-10-2017 om 17:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Volgens mij moet je dan het vinkje in het programma weghalen waarmee je de afstandsbediening via je pc programeert. Geantwoord op 23-10-2017 om 18:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Net een universele afstandsbediening gekocht....is er geen Nederlandse gebruikershandleiding? Gesteld op 22-5-2015 om 14:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logitech Harmony 650 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logitech Harmony 650 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Logitech Harmony 650

Logitech Harmony 650 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 36 pagina's

Logitech Harmony 650 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 26 pagina's

Logitech Harmony 650 Snelstart handleiding - English, Français, Português, Espanõl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info