Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
Nederlands/Français/Dansk/Svenska/Norsk/Suomi
Quick Start Guide
Lenovo P2
Lenovo P2a42
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kan ik deze gsm zelf via internet blokkeren bij diefstal? Zo ja, hoe gaat in zijn werk? Gesteld op 6-9-2019 om 08:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn gemaakte foto's en video's meteen opslaan in extern geheugen, nu slaat mijn Lenovo p2 alles op in intern geheugen. Gesteld op 24-8-2019 om 12:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Lenovo P2 heeft problemen met de touche screen. Eerst reageerd hij heel traag en daarna helemaal niet meer. Alleen opnieuw opstarten door de aan/uit knop langdurig vast te houden lost het probleem tijdelijk op. 3x per dag op deze wijze opnieuw opstarten is vaak noodzakelijk. Herkent iemand dit probleem en is er een oplossing voor? Gesteld op 13-8-2019 om 20:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een eigenaardig beeld op mijn scherm,precies als het negatief van een oude foto.
  Zwart wordt wit,wit wordt zwart.Wanneer ik heropstart is het beginscherm normaal,tot Android op start,dan begint de vervorming.
  Met de instellingen zelf kan ik niks veranderen Gesteld op 31-3-2019 om 14:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan niet smssen alleen omin te spreken en ik krijg het niet weg help mij grtjes veroi Gesteld op 28-12-2018 om 00:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan mijn nummertoetsenbord om te bellen niet meer vinden Gesteld op 18-10-2018 om 10:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HOE KAN IK KIJKEN OP MIJN TELEFOON OF MIJN TENETSNELDHUIS 4g IS EN HOE KAN IK DIT EVENTUEE INSTELLEN? Gesteld op 10-8-2018 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil een voicemail inspreken, hoe moet ik dat doen? Gesteld op 15-7-2018 om 17:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet men instelling verwijderen oproep beeindigen door telefoon om te draaien bij lenovo P2 Gesteld op 15-2-2018 om 15:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lenovo P2 - P2a42 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lenovo P2 - P2a42 in de taal/talen: Dansk, Français, Nederlands, Norsk, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 4,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info