497618
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
Downloaded from www.vandenborre.be
GEBRUIKERSHANDLEIDING
HDD/DVD RECORDER
MODEL
RH589H
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en
bewaar de handleiding voor later.
NEDERLANDS
cover-DUT.indd 1cover-DUT.indd 1 12. 01. 26  2:4912. 01. 26  2:49
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

LG-RH589H

Zoeken resetten

 • ik heb op mijn pc een foto cd op CD RW gemaakt en deze proberen af te spelen.
  cd wordt niet gevonden en speelt ook niet af en wat erger is ik krijg hem niet meer uit
  het apparaat, wat nu ???? Gesteld op 21-3-2015 om 14:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Stekker uit, één minuut zonder stroom zetten. Daarna stekker in en laten opstarten, via de afstandsbediening het luik laten openen voor de dvd. Druk zeker maar eenmaal op de afstandsbediening, kan een tijdje duren vooralleer hij reageert ( een 10-tal seconden duurde het bij mij) Hopelijk bent u hiermee geholpen. Ik schrijf nu al mijn foto's op een cdr en nooit meer op een cdrw. Geantwoord op 22-3-2015 om 11:32

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Heb je ook de knop geprobeerd op de voorzijde van het toestel? Zo ja dan denk ik dat de cd niet helemaal juist in de lade geschoven zit. Ik ga ook verder nog eens kijken wat je zo allemaal nog kan doen om een vastzittend cd uit het toestel te krijgen. Geantwoord op 22-3-2015 om 17:17

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • De aan en uit knop een tiental seconden indrukken vooraan link aan het toestel. Dan reset je volledig het toestel, het kan zijn dat je alle instellingen verliest. Geantwoord op 22-3-2015 om 17:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG RH589H bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG RH589H in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info