LG LG-E460 - Optimus-L5-II Smartphone | 21,31 mb | English, Français, Nederlands4
Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.
Blootstelling aan radiogolven
Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).
Deze mobiele telefoon, model LG-E460, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor
blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin
veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd
of gezondheidstoestand.
•
Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate)
gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten
frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
•
Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus,
zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
•
De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
•
De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,867 W/kg (10 g) en voor
gebruik op het lichaam 0,632 W/kg (10 g).
•
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen
het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt.
Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze
hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het
lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken
over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden
of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande
afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.
Onderhoud van het product
WAARSCHUWING
Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn
goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de
garantie vervalt.
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

LG LG-E460 - Optimus-L5-II handleiding


Smartphone

Aantal vragen:51
Aantal antwoorden:12

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle LG handleidingen


Contact opnemen met LG

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw LG LG-E460 - Optimus-L5-II Smartphone bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van LG LG-E460 - Optimus-L5-II in de taal/talen: English, Français, Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.