Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/27
Pagina verder
24
Raum-Klimagerät
Wartung und Service
(Seite)
(Rückseite)
Luftansaugöffnunge
Entluefteröffnungen
(Seite)
(Rückseite)
Luftansaugöffnunge
Entluefteröffnungen
Rohrleitung
Abflußschlauch
Rohrleitung
Abflußschlauch
Außenanlage
Die Lamellen vom Wärmeaustauscher und die Lüfteröffnungen sollten regelmässig kontrolliert werden. Falls diese
durch Schmutz oder Ruß verstopft sind, können Wärmeaustauscher oder Lüfteröffnungen durch professionelle
Dampfreinigung wieder sauber gemacht werden.
Schmutzige oder verstopfte Rohrschlangen und
Lüftungsöffnungen reduzieren die
Leistungsfähigkeit des Systems und bringen
höhere Betriebskosten mit sich.
HINWEIS
Auswechseln Reinigungsfilter
• Empfohlene Benutzungsdauer: 2 Jahre lang
1. Entfernen Sie die Frontblende und die Luftfilter
2. Entfernen Sie die Luftreinigungsfilter.
3. Installieren Sie die Luftfilter wieder und schliessen die Verkleidung.
4. Installieren Sie neue Luftreinigungsfilter.
Modell 1:
Öffnen Sie die Frontblende, wie in der Abbildung gezeigt.
Ziehen Sie die Filterhalterung zum Herausnehmen des Luftfilters leicht nach vorne.
Nehmen Sie den Luftfilter heraus und ziehen Sie den Plasma- sowie den Desodorierungsfilter leicht nach
vorn heraus.
Modell 2:
Klappen Sie die Frontblende an beiden Seiten wie in der Abbildung nach oben.
Ziehen Sie dann die Filterhalterung zum Herausnehmen der Filter leicht nach vorne. Nehmen
Sie zuerst den Luftfilter heraus und ziehen Sie den Plasma- sowie den Dreifach-Desodorierungsfilter
leicht nach vorne heraus.
Plasmafilter
Desodorierungs-
filter
Plasmafilter
Desodorierungs-
filter
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG AMNH24GD5L0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG AMNH24GD5L0 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 4,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG AMNH24GD5L0

LG AMNH24GD5L0 Gebruiksaanwijzing - English - 27 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info